منو

جستجو : قیمت دستگاه ظروف یکبار مصرف


14/11/94

قیمت دستگاه ظروف یکبار مصرف فومی
ظروف یکبار مصرف فومی ، ظرف غذا ... تک ... پرسی ... فومی ، ظرف غذا یکبار مصرف دو پرسی فومی ، لیوان ... یکبار ... مصرف فومی ، ظرف غذا فومی ... ، پخش ... ظروف فومی ، قیمت ظروف فومی ، ... دستگاه ظروف ... فومی ...
بهسازان ،    تهران،   تماس: ارسال ایمیل به آدرس behsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

14/11/94

قیمت دستگاه ظروف یکبار مصرف
قیمت ماشین آلات و تجهیزات ساخت ... : 1-پرس ترموفرمینگ تولید ظروف یکبارمصرف با مواد اولیه ... PS,PP,PVC,PET,PE ... ... 2-پرس ترموفرمینگ تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی ‌با پایه ... نشاسته ... ... 3-پرس وکیوم فرمینگ تولید ظروف یکبار مصرف PS(ارتفاع ظروف ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: فقط ارسال ایمیل به آدرسbehsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: تماس

14/11/94

دستگاه ظروف یکبار مصرف گیاهی
یکبار مصرف گیاهی : ظروف ... گیاهی ... ،ظرف ... گیاهی، ظروف ... یکبار مصرف گیاهی ، لیوان ... گیاهی ... ، ظرف ... غذا یکبار مصرف گیاهی ، لیوان یکبار ... مصرف ... گیاهی ، گیاه پلاست ... ، پلیمر ... گیاهی ، کاغذ یکبارمصرف گیاهی ، قاشق و چنگال ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: ارسال ایمیل به آدرس behsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

14/11/94

دستگاه ظروف یکبار مصرف گیاهی
کاغذی ، لیوان گیاهی ، ظرف یکبارمصرف گیاهی ، ظرف یکبار ... مصرف ... کاغذی ، لیوان پ پ ... ،دستگاه ... ظروف یکبارمصرف ، ظروف ... یکبارمصرف ... , ... فروش ... دستگاه ... ظروف ... یکبارمصرف ... ,خط تولید ... لیوان ...
ظروف یکبار مصرف گیاهی،    تهران،   تماس: ارسال ایمیل
قيمت: لیست قیمت شرکت

5/4/94

دستگاه ظروف یکبار مصرف
داشته باشد. ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید ... ظرفیت 250 کیلوگرم درساعت دستگاه پرس ترموفرمینگ چهار بازو ... تولید ظروف یکبارمصرف با مواد اولیه ... گیاهی ... و ... 3 میلیمتر و 1 تا 16 میلیمتر دستگاه اکسترودر برای انواع مواد ...
گسترش صنعت رهپویان امروز،    تهران،   تماس: 09195678077

5/4/94

ساخت دستگاه ظروف یکبار مصرف
داشته باشد. ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید ... ظرفیت 250 کیلوگرم درساعت دستگاه پرس ترموفرمینگ چهار بازو ... تولید ظروف یکبارمصرف با مواد اولیه ... گیاهی ... و ... 3 میلیمتر و 1 تا 16 میلیمتر دستگاه اکسترودر برای انواع مواد ...
گسترش صنعت رهپویان امروز،    تهران،   تماس: 09195678077

14/11/94

ظروف یکبار مصرف گیاهی
گیاهی ، ظروف یکبار مصرف ... گیاهی ، لیوان ... گیاهی ... ، ظرف ... غذا یکبار مصرف گیاهی ، لیوان یکبار ... مصرف ... گیاهی ، گیاه پلاست ... ، پلیمر ... گیاهی ، کاغذ یکبارمصرف گیاهی ، قاشق و چنگال ... یکبار ... مصرف گیاهی ، دستگاه ظروف ...
ظروف یکبار مصرف گیاهی،    تهران،   تماس: Extrodersazan@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

14/11/94

ظروف یکبار مصرف فومی:
یکبار مصرف فومی ، ظرف غذا ... تک ... پرسی ... فومی ، ظرف غذا یکبار مصرف دو پرسی فومی ، لیوان ... یکبار ... مصرف فومی ، ظرف غذا فومی ... ، پخش ... ظروف فومی ، قیمت ظروف فومی ، ... دستگاه ظروف ... فومی ... ، دستگاه ظروف ...
ظروف یکبار مصرف فومی،    تهران،   تماس: Extrodersazan@gmail.com
قيمت: ارسال درخواست قیمت به ایمیل

14/11/94

دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبارمصرف ، ظروف ... یکبارمصرف ... , ... فروش ... دستگاه ... ظروف ... یکبارمصرف ... ,خط تولید ... لیوان ... ظروف ... یکبار ... مصرف ، خط تولید لیوان ... ظروف ... یکبارمصرف ... ، اکسترودر ، ... دستگاه ... ظروف ...
بهسازان،    تهران،   تماس: ارسال ایمیل به آدرس behsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

14/11/94

خط ورق ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبارمصرف ، ظروف ... یکبارمصرف ... , ... فروش ... دستگاه ... ظروف ... یکبارمصرف ... ,خط تولید ... لیوان ... ظروف ... یکبار ... مصرف ، خط تولید لیوان ... ظروف ... یکبارمصرف ... ، اکسترودر ، ... دستگاه ... ظروف ...
دستگاه ورق ظروف یکبار مصرف،    تهران،   تماس: ارسال ایمیل به آدرس behsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

5/4/94

قیمت دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
می نماید. ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید ... ظرفیت 250 کیلوگرم درساعت دستگاه پرس ترموفرمینگ چهار بازو ... تولید ظروف یکبارمصرف با مواد اولیه ... گیاهی ... و ... 3 میلیمتر و 1 تا 16 میلیمتر دستگاه اکسترودر برای انواع مواد ...
گسترش صنعت رهپویان امروز،    تهران،   تماس: 09195678077

14/11/94

ظروف یکبار مصرف گیاهی
یکبار مصرف گیاهی : ظروف ... گیاهی ... شامل ... ظروفی می شوند ... که مراحل تولید ... با این تفاوت که خود گرانول مصرفی در خط تولید ورق نیز باید ... در دستگاهی جداگانه آماده شود. خط ... تولید ظروف گیاهی شامل 3 مرحله و 3 دستگاه ...
بهسازان،    تهران،   تماس: ارسال ایمیل به آدرس behsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

14/11/94

ظروف یکبار مصرف PP
ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید ... : 1-پرسترموفرمینگ تولید ظروف یکبارمصرف با مواد اولیه ... PS,PP,PVC,PET,PE ... ... متر 2-پرس ترموفرمینگ تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی ‌با پایه ... نشاسته ... ... وکیوم فرمینگ تولید ظروف یکبار مصرف PS(‌ارتفاع ظروف ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: ارسال ایمیل به آدرس behsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

14/11/94

خط تولید ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبارمصرف ، ظروف ... یکبارمصرف ... , ... فروش ... دستگاه ... ظروف ... یکبارمصرف ... ,خط تولید ... لیوان ... ظروف ... یکبار ... مصرف ، خط تولید لیوان ... ظروف ... یکبارمصرف ... ، اکسترودر ، ... ستگاه ... لیوان ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: ارسال ایمیل به آدرس behsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

5/4/94

فروش ویژه دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف pp , ps
داشته باشد. ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید ... ظرفیت 250 کیلوگرم درساعت دستگاه پرس ترموفرمینگ چهار بازو ... تولید ظروف یکبارمصرف با مواد اولیه ... گیاهی ... و ... 3 میلیمتر و 1 تا 16 میلیمتر دستگاه اکسترودر برای انواع مواد ...
گسترش صنعت رهپویان امروز،    تهران،   تماس: 09195678077

5/4/94

ساخت و تولید دستگاه ها و قالب های ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ
نموده است. ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید ... ظرفیت 250 کیلوگرم درساعت دستگاه پرس ترموفرمینگ چهار بازو ... تولید ظروف یکبارمصرف با مواد اولیه ... گیاهی ... و ... 3 میلیمتر و 1 تا 16 میلیمتر دستگاه اکسترودر برای انواع مواد ...
گسترش صنعت رهپویان امروز،    تهران،   تماس: 09195678077

14/11/94

ظرف یکبار مصرف گیاهی
یکبار مصرف گیاهی : ظروف ... گیاهی ... ، ظروف ... یکبار مصرف ... گیاهی ، لیوان ... گیاهی ... ، ظرف ... غذا یکبار مصرف گیاهی ، لیوان یکبار ... مصرف ... گیاهی ، گیاه پلاست ... ، پلیمر ... گیاهی ، کاغذ یکبارمصرف گیاهی ، قاشق و چنگال ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: فقط ارسال ایمیل به آدرسbehsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

14/11/94

لیوان یکبار مصرف گیاهی
یکبار مصرف گیاهی : ظروف ... گیاهی ... ، ظروف ... یکبار مصرف ... گیاهی ، لیوان ... گیاهی ... ، ظرف ... غذا یکبار مصرف گیاهی ، لیوان یکبار ... مصرف ... گیاهی ، گیاه پلاست ... ، پلیمر ... گیاهی ، کاغذ یکبارمصرف گیاهی ، قاشق و چنگال ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: فقط ارسال ایمیل به آدرسbehsazanpolymer4@gmail.com
قيمت: لیست قیمت شرکت

28/4/94

خط تولید ظروف گیاهی یکبار مصرف
ندارد که این باعث کاهش قیمت تمام شده محصول می شود. + ... و تایوانی می باشد. + آلیاژ مصرفی برای تمامی تجهیزات از ... بلکه بیشتر است. + تمامی دستگاه ها و تجهیزات مجهز به سیستم ... 6 تا 10 دقیقه می باشد. + مصرف برق کلیۀ تجهیزات مصرفی ...
مهندس حیدری،    تهران،   تماس: 09122230738
قيمت: تماس بگیرید

14/11/94

دستگاه تزریق پلاستیک
تزریق پلاستیک ، دستگاه ... سبد میوه ، لیوان یکبار ... مصرف ، ظروف گیاهی ، ظرو ... یکبار ... مصرف ... گیاهی ، قالب پلاستیک ... ، ... قالب تزریقی ، دستگاه پلاستیک ، دستگاه اکسترودر ... ، دستگاه آسیاب ... ، بازیافت pet (جهت ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: 09122203855 -- 09122285627
قيمت: تماس

14/11/94

ظروف گیاهی
یکبار مصرف گیاهی : ظروف ... گیاهی ... ، ظروف ... یکبار مصرف ... گیاهی ، لیوان ... گیاهی ... ، ظرف ... غذا یکبار مصرف گیاهی ، لیوان یکبار ... مصرف ... گیاهی ، گیاه پلاست ... ، پلیمر ... گیاهی ، کاغذ یکبارمصرف گیاهی ، قاشق و چنگال ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: فقط ارسال ایمیل به آدرسbehsazanpolymer4@gmail.com

14/11/94

خرید دستگاه پلاستیک دست دوم
ظروف یکبار مصرف ، دستگاه ... ظروف ... یکبار ... مصرف ... گیاهی ... ، دستگاه ... ظروف ... یکبار ... مصرف کاغذی ... ، دستگاه ... ظروف ... یکبار ... مصرف آلومینیومی ... ... ، دستگاه ... ظروف ... یکبار مصرف فومی ، ... ظروف ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: 09122203855 -- 09122284627

14/11/94

فروش دستگاه پلاستیک دست دوم و استوک
خود که عمدتا در زمینه دستگاههای تولید ظروف یکبار مصرف ... و خط تولید انواع ... ورق ... های ... به اینکه این ماشین آلات و دستگاهها در واحد تولیدی شرکت ... مورد بازسازی و تعویض قطعات مصرفی و سایر قطعات شده لذا شرکت ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: 09122203855 -- 09122284627

7/10/94

خط تولید ظروف فومی کارخانه
پلیمر غرب ،خط تولید ظروف یکبار مصرف فومی ،کارخانه ... در ... حال کار ... با هشت دستگاه و کلیه تجهیزات (دیگ بخار ... ،مواد ریز برای هشت دستگاه به صورت اتومات وبدون دخالت ... عدد قالب جهت تولید انواع ظروف درب دار ،لیوان،وکلیه ظروف فروش ...
پلیمر صنعت غرب،    تهران،   تماس: 09124839984
قيمت: توافقی

7/10/94

خط تولید ظروف فومی،ظروف درب دار،ظروف گیاهی پلاستیکی
تولید ظروف یکبار مصرف فومی ،کارخانه ... در ... حال کار ... با هشت دستگاه و کلیه تجهیزات (دیگ بخار ... ،مواد ریز برای هشت دستگاه به صورت اتومات وبدون دخالت ... عدد قالب جهت تولید انواع ظروف درب دار ،لیوان،وکلیه ظروف فروش ...
پلیمر صنعت غرب،    تهران،   تماس: 09124839984
قيمت: توافقی

7/10/94

خط تولید ظروف فومی،ظروف درب دار کارخانه
تولید ظروف یکبار مصرف فومی ،کارخانه ... در ... حال کار ... با هشت دستگاه و کلیه تجهیزات (دیگ بخار ... ،مواد ریز برای هشت دستگاه به صورت اتومات وبدون دخالت ... عدد قالب جهت تولید انواع ظروف درب دار ،لیوان،وکلیه ظروف فروش ...
پلیمر صنعت غرب،    تهران،   تماس: 09124839984
قيمت: توافقی

7/10/94

ماشین الات تولید ظروف فومی،ظروف گیاهی و پلاستیکی تحویل به روز
تولید ظروف یکبار مصرف فومی ،کارخانه ... در ... حال کار ... با هشت دستگاه و کلیه تجهیزات (دیگ بخار ... ،مواد ریز برای هشت دستگاه به صورت اتومات وبدون دخالت ... عدد قالب جهت تولید انواع ظروف درب دار ،لیوان،وکلیه ظروف فروش ...
پلیمر صنعت غرب،    تهران،   تماس: 09124839984
قيمت: توافقی

14/9/94

طراحی و ساخت دستگاه های پرس ضایعات
از ما مشاوره می گیرند ASF . یکبار خرید موفق : یک عمر استفاده ... ، نایلون ، پلاستیک ، گونی ، ظروف یکبار مصرف ، بطری نوشابه ... و آب ... معدنی ... سبک بصورت عمودی و افقی . دستگاه خرد کن و آسیاب ساخت دستگاه ...
ابرسازان فلز،    تهران،   تماس: 02133584038
قيمت: توافقی

27/12/93

دستگاه اسپرسو
بالای قهوه آماده نمودن دستگاه های قهوه ساز ،bezzera، astoria،Lacimbali,gastrobackو ... صنعتی دو گروپ استوریا با قیمت 980000000 ریال وقهوه ساز ... بیزرا مدل الیزه را با قیمت 110000000 ریال وگستروبک تک ...
شرکت طبخ شمیم،    تهران،   تماس: 02166793370
قيمت: 980000000

21/11/94

دستگاه بسته بندی گز
دستگاه برای بسته بندی کلیه مواد ... به کار می رود و همچنین این دستگاه قابلیت بسته بندی به نوع ... سفارش را دارد . سرعت این دستگاه در دقیقه از 70 تا 200 قطعه ... یا تمام استیل باشد این دستگاه به صورت استاندارد برای ...
ماشین سازی عدیلی،    اصفهان،   تماس: 09133042016

14/11/94

ساخت ماشین آلات تزریق پلاستیک
تزریق پلاستیک ، دستگاه ... سبد میوه ، قالب پلاستیک ... ، قالب تزریقی ، دستگاه پلاستیک ، دستگاه اکسترودر ... ، دستگاه آسیاب ... ، بازیافت pet ،دستگاه ... ظروف یکبار مصرف PP ، دستگاه ... ظروف ... یکبار ... مصرف ...
بهسازان،    تهران،   تماس: behsazanpolymer4@gmail.com

5/4/94

بازاریابی فروش صادرات سرمایه گذاری
توجیح اقتصادی فروش بالای ظروف یکبار مصرف توجیح اقتصادی ... تولید ... ... ظروف یکبار مصرف در داخل ایران 1- ... وجود ... مواد ... مواد اولیه بخاطر مازاد بودن مصرف داخلی صادر نیزمی گردد 2-قیمت ... پایین ماشین آلات ایرانی ...
گسترش صنعت رهپویان امروز،    تهران،   تماس: 09195678077

22/11/94

طرح توجیهی - طرح تولیدی - طرح زود بازده - طرح اشتغالزا جهت ارائه برای گرفتن وام بانکی
سایت یکجا با 93% تخفیف به قیمت استثنایی بفروش می رسد ... گذار- طرح توجیهی تولید دستگاه آبمیوه گیری - طرح توجیهی ... موتور و گیریس - طرح توجیهی ظروف تفلون - طرح توجیهی گاز ...
محمد حبیبی،    تهران،   تماس: 09105611456-09360008055
قيمت: استثنایی

24/8/94

کرونا تریتمنت ، corona treatment
فیلمهای پلیمری ؛ انواع ظروف یکبار مصرف گرد و چهارگوش * ... یونیت ... پلاسما ... سطوح غیر یکنواخت یا ظروفی که دهانه کوچتر نسبت به ... دارند (انواع بطری ها ، انواع ظروف روغن؛ جهت چاپ یا چسباندن ... پلیمری اعم از لیوان یا ظروف یکبار مصرف ، نایلکس یا ...
PIA CORONA،    تهران،   تماس: 09121890410

18/7/94

طرح توجیهی تولید فلورین
قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، ... ی اطلاعات لازم در زمینه ی قیمت داخلی و جهانی فلورین 1.6. ... توضیح موارد مصرف و کاربرد فلورین 1.7. بررسی ... عمده ی تولید کننده و مصرف کننده ی فلورین 2. وضعیت ...
www.ejazire.ir،    مناطق آزاد تجاري،  
قيمت: 30.000 تومان

17/3/94

گروه تولیدی و صنعتی کاج
فروشنده انواع ماشین آلات ظروف یکبار مصرف کاغذی نو و استوک ... با ... 10 سال ... بگذارد. تمامی ماشین آلات یکبار مصرف به قیمت واقعی و استثنایی ... ... به فروش ... با خدمات 24 ساعته دستگاه های پیش دستی و بشقاب در ...
شرکت طراحی سایت سانیک،    تهران،   تماس: 09125988225
قيمت: توافقی

14/11/94

فروش اقساطی
افساطی دستگاه : شرکت بهسازان پلیمر ... پیش پرداخت تا زمان تحویل دستگاه بین 25 الی 45 درصد کل مبلغ ... تحویل و ضمانت ، لطفا نوع دستگاه مورد نظر و مبلغ پیش پرداخت ... وبلاگ شرکت دستگاه تزریق پلاستیک دستگاه ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: 09122203855 -- 09122284627

14/11/94

اعطای نمایندگی فروش
آید لیست ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید ... : 1-پرسترموفرمینگ تولید ظروف یکبارمصرف با مواد اولیه ... PS,PP,PVC,PET,PE ... ... متر 2-پرس ترموفرمینگ تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی ‌با پایه ... نشاسته ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: 09122203855 -- 09122284627

14/11/94

طرح توجیهی
صادراتی بوده که رشد بالای مصرف و در نتیجه امکان بالا بردن ... بوده .. شرایط روز مواد اولیه مصرفی از نظر متغیر بودن قیمت ... و امکان تهیه و در صورت ... تامین . ظرفیت واقعی تولید دستگاهها که اکثر بر اساس ظرفیت ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: فقط ارسال ایمیل به آدرسbehsazanpolymer4@gmail.com

14/11/94

کارآموزی و بازاریابی
خود و به خصوص ماشین آلات و دستگاههای جدید و به روز نیاز به ... و همچنین اپراتوری این دستگاهها دارد لذا این شرکت در ... از کارخانجات تولید کننده ظروف که با دستگاهها و ماشین ... آلات این شرکت ... که در ساخت قسمتهای مختلف دستگاههای تولیدی شرکت بکار رفته ...
بهسازان پلیمر امروز،    تهران،   تماس: فقط ارسال ایمیل به آدرسbehsazanpolymer4@gmail.com

8/11/94

زونکن لب کج پلاستیکی
برد ، رومیزی اداری رو میزی مصرفی ، زیر پایی ، زیر کیسی ... انواع بیسکوییت ، چای ، قند ، ظروف یکبار مصرف دیجیتال : ... ملزومات ... هوشمند ... تلفن ، اسکنر، پول شمار ، دستگاه انگشتی حضوروغیاب وغیره مبلمان ...
گروه تیمیس،    تهران،   تماس: 44506097
قيمت: 09124500523

14/5/94

اعطاء نمایندگی به شرکتهای پخش مواد غذایی و بهداشتی (استند اسکاج)
مارکتها ,فروشگاههای بزرگ ,ظروف یکبار مصرفی ها ,پلاسکو ... ها و خرازیها ... ... فرد وبدون رقیب دارای بارکد وقیمت بی نظیر جهت سوپرمارکتها ... تر برای خرده فروشها قیمت درب کارخانه جهت نماینده ... ست کامل 25800مان قیمت فروش به سوپر مارکتها وغیره00 ...
نگین ساب،    اصفهان،   تماس: 09131820563
قيمت: 25800

27/12/93

شعله کباب ترکی
تصمیم به خرید دستگاه کباب ترکی ایرانی و خارجی ... شرکت 02166793370 تماس بگیرید. قیمت این شعله کباب ترکی 550000 ...
شرکت طبخ شمیم،    تهران،   تماس: 02166793370
قيمت: 550000

27/12/93

کراشر یخ
به یخ خرد شده داریم که دستگاه هایی با برند های مختلف ... Princess و... در دنیا می باشند . قیمت محصولات فوق به دلیل وارداتی ... بودن به نرخ روز می باشد .قیمت های پیشگفتار ما از این ... اطلاعات دقیق تر محصولات و قیمت ها با شماره های 02166793370 ...
شرکت طبخ شمیم،    تهران،   تماس: 02166793370

20/11/94

مشاهده و دریافت نمونه تکمیل شده ارزیابی طرح های صنعتی: طرح توجیهی جدید تولید اسانس نعناع و مانتول
بالای صفر و استفاده از دستگاه سورتینگ جهت سورت محصولات ... سازی و ساخت دندان مصنوعی قیمت طرح توجیهی ست دندان و ساخت ...
محمدرضا،    تهران،   تماس: 0935-4-300-400
قيمت: لطفاً آگهی رو بخونین

12/11/94

3000 طرح توجیهی، اولین و کاملترین بانک طرح توجیهی و مطالعات امکان‌سنجی در ایران، بیش از سه هزار طرح تولید و ...
در ایران، 3000 طرح توجیهی قیمتهای جدید(هر ۸ طرح توجیهی ... ۴۰۰۰ تومان!!!) پائین ترین قیمت، بالاترین کیفیت و سرعت ... DVD طرح توجیهی تولید لامپ کم مصرف طرح توجیهی تولید چیپس ... کاغذی طرح توجیهی تولید ظروف یک بار مصرف طرح توجیهی ...
محمدرضا،    تهران،   تماس: 0935-4-300-400
قيمت: لطفاً آگهی رو بخونین

3/7/94

آموزش عملی چاپ سیلک و مهرهای ژلاتینی
و سطوح صاف(نایلکس-ظرف های یکبار مصرف و ساعت های تبلیغاتی ... و نایلون ... ، تابلو رو دری ادارات ، ظروف یکبار مصرف ، تقویم و سررسید ... ، ... تابلو ... هم انجام داد. تمام ابعاد دستگاه تبدیل طرح چاپ شده روی کاغذ ...
حمیدی،    تهران،  

27/7/93

فروش دستگاه ظروف یکبار مصرف
فروش دو عدد دستگاه یکبار مصرف کارکرده به قیمت 65 مبلیون تومان
تیهوتک الوند،    همدان،   تماس: 09183516047
قيمت: 65000000

15/2/93

خریدار خط تولید ظروف یکبار مصرف(خریدارم)خریدارم!!!
کلیه شرکتهای فعال در ساخت دستگاههای تولید ظروف یکبار مصرف ... تقاضا دارد ... اطلاعات ... دقیق ... دستگاهها و مشخصات فنی ، و کلیه ... چگونگی تهیه مواد اولیه و قیمت آن ، فضای لازم برای راه ... اندازی خط تولید و شرایط و قیمتهای خود را به آدرس اینجانب ...
عباس نيكرو،    اصفهان،   تماس: 09133220683

24/2/92

خط تولید ظروف یکبار مصرف نشاسته ای تجزیه پذیر
ارائه دهنده خطوط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی تجزیه ... پذیر ... بر پایه ... خطوط تولید قاشق و چنگال یکبار مصرف گیاهی تجزیه پذیر ... و کیسه ... مختلف کارشناسان، یکبار مصرف ها چنان جایگاهی پیدا ... کرده ...
فرایند صنعت آروند،    تهران،   تماس: 021-44056287-8
قيمت: باماتماس بگیرید
1(1 تا 50 از بیش از 50 مورد)قیمت دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف - قیمت دستگاه ظروف یکبار مصرف قیمت دستگاه ظروف یکبار مصرف فومی - قیمت دستگاه ظروف یکبار مصرف قیمت دستگاه ظروف یکبار مصرف  - قیمت دستگاه ظروف یکبار مصرف

آگهی ویژه

Search

پنجشنبه 22 بهمن 1394