جستجو : کارنامه ارشد رشته مشاوره


24/2/92

کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر
ارشد رشته علوم کامپیوتر شانس ... قبولی ... بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر را ... براساس ... ارائه می‌دهد. (همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا ... زمان انتخاب رشته کنکور) بسته آموزشی ارشد ...
سنجش تکمیلی امیرکبیر،    تهران،   تماس: 44016889

 

24/2/92

کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست
ارشد رشته علوم محیط زیست شانس ... قبولی ... بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست را ... براساس ... ارائه می‌دهد. (همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا ... زمان انتخاب رشته کنکور) بسته آموزشی ارشد ...
سنجش تکمیلی امیرکبیر،    تهران،   تماس: 44016889

 

3/2/93

تکنیک های انتخاب رشته ارشد سراسری رایگان91
های انتخاب رشته ارشد سراسری رایگان با ... ارسال ... کارنامه مجاز به شرکت در مصاحبه ... ایمیل زیر تکنیک های انتخاب رشته ارشد سراسری رایگان را ... رایگان ... مجازی - بسته سنجش مجازی - مشاوره رایگان تا زمان انتخاب ...
سنجش تکمیلی،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولی ارشد8

 

12/5/92

منابع آزمون ارشد آزاد رشته مجموعه معماری:
می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته مجموعه معماری شامل ... موارد ... ارائه می گردد بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی (شامل جزوه ... مشاوره ,جزوه روش های تست زنی ،دی ... وی دی تست زنی و مشاوره رایگان با مشاور برنامه ...
amoozeshetakmili،    تهران،   تماس: 021-44016898

 

12/5/92

منابع آزمون ارشد آزاد رشته مجموعه طراحی شهری:
می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته مجموعه طراحی شهری ... شامل ... قبولی در آزمون کارسناسی ارشد بسته طلایی مشاوره و برنامه ... ریزی (شامل جزوه ... مشاوره ,جزوه روش های تست زنی ،دی ... وی دی تست زنی و مشاوره رایگان با مشاور برنامه ...
amoozeshetakmili،    تهران،   تماس: 021-44016898

 

1/4/92

منابع آزمون ارشد سراسری رشته ایمنی‌شناسی دامپزشکی
ارائه می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته ایمنی‌شناسی دامپزشکی ... ... تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد 2- ایمونولوژی 3- باکتری ... حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 4 سال اخیر با کلید موارد ... می گردد بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی (شامل جزوه ...
sanjeshedaneshgahi،    تهران،   تماس: 44016899

 

1/4/92

منابع آزمون ارشد سراسری رشته بهداشت آبزیان دامپزشکی
ارائه می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته بهداشت آبزیان دامپزشکی ... ... تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد 2- تکثیر و پرورش ماهی 3- ... حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 4 سال اخیر با کلید موارد ... ارائه می گردد بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی (شامل جزوه ...
sanjeshedaneshgahi،    تهران،   تماس: 44016899

 

12/5/92

منابع آزمون ارشد سراسری رشته مجموعه هنرهای نمایشی سینما:
می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته مجموعه هنرهای نمایشی ... سینما ... تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد 2- فرهنگ هنر و ادبیات ایران ... حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 4 سال اخیر با کلید موارد ... قبولی در آزمون کارسناسی ارشد بسته طلایی مشاوره و برنامه ...
amoozeshetakmili،    تهران،   تماس: 021-44016898

 

12/5/92

منابع آزمون ارشد سراسری رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری:
می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته مجموعه هنرهای ساخت ... و معماری ... تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد 2-ایستایی و فن ساختمان 3-مدیریت ... حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری‏ 4 سال اخیر با کلید موارد ...
amoozeshetakmili،    تهران،   تماس: 021-44016898

 

24/2/92

کارشناسی ارشد آزاد رشته علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)
ارشد آزاد رشته علوم دریایی ... و اقیانوسی(فیزیک ... بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد آزاد علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک ... ارائه می‌دهد. (همراه با مشاوره برنامه ریزی رایگان تا ... زمان انتخاب رشته کنکور) بسته آموزشی ارشد ...
سنجش تکمیلی امیرکبیر،    تهران،   تماس: 44016889
قيمت: -

 

12/5/92

منابع آزمون ارشد آزاد رشته مجموعه هنر های تصویری و طراحی:
می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته مجموعه هنر های تصویری ... ... ارائه می گردد بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی (شامل جزوه ... مشاوره ,جزوه روش های تست زنی ،دی ... وی دی تست زنی و مشاوره رایگان با مشاور برنامه ...
amoozeshetakmili،    تهران،   تماس: 021-44016898

 

1/4/92

منابع آزمون ارشد سراسری رشته بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی دامپزشکی
ارائه می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی ... موادغذایی ... تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد 2- میکروب شناسی مواد غذایی 3- ... حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 4 سال اخیر با کلید موارد ...
sanjeshedaneshgahi،    تهران،   تماس: 44016899

 

12/5/92

منابع آزمون ارشد سراسری رشته مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی:
می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته مرمت واحیای بناها ... و بافت ... تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد 2-مباحث عمومی شهر سازی ... حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری 4 سال اخیر با کلید موارد ... ارائه می گردد: بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی (شامل جزوه ...
amoozeshetakmili،    تهران،   تماس: 021-44016898

 

12/5/92

منابع آزمون ارشد آزاد رشته مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای:
می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته مجموعه برنامه ریزی ... شهری ... ارائه می گردد بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی (شامل جزوه ... مشاوره ,جزوه روش های تست زنی ،دی ... وی دی تست زنی و مشاوره رایگان با مشاور برنامه ...
amoozeshetakmili،    تهران،   تماس: 021-44016898

 

27/1/93

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه مهندسی هوافضا
آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه ... مهندسی هوافضا سنجش ... می نماید. جهت اطلاع از لیست رشته هایی که آزمون برگزار می ... مراجعه نمایید. بسته آموزشی ارشد آزاد رشته مجموعه مجموعه ... مهندسی هوافضا ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

 

27/1/93

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی پزشکی_ بیومتریال
آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی ... پزشکی_ بیومتریال سنجش ... می نماید. جهت اطلاع از لیست رشته هایی که آزمون برگزار می ... مراجعه نمایید. بسته آموزشی ارشد آزاد رشته مهندسی پزشکی_ ... بیومتریال ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

 

27/1/93

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه مهندسی معماری کشتی
آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه ... مهندسی معماری کشتی سنجش ... می نماید. جهت اطلاع از لیست رشته هایی که آزمون برگزار می ... مراجعه نمایید. بسته آموزشی ارشد آزاد رشته مجموعه مهندسی ... معماری کشتی ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

 

27/1/93

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی فرآوری و انتقال گاز
آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی ... فرآوری و انتقال ... می نماید. جهت اطلاع از لیست رشته هایی که آزمون برگزار می ... مراجعه نمایید. بسته آموزشی ارشد آزاد رشته مهندسی فرآوری ... و انتقال ... قبولی در آزمون کارشناسی ارشد بسته طلایی مشاوره و برنامه ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

 

27/1/93

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست
آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی ... شیمی - بهداشت، ایمنی ... می نماید. جهت اطلاع از لیست رشته هایی که آزمون برگزار می ... مراجعه نمایید. بسته آموزشی ارشد آزاد رشته مهندسی شیمی ... - بهداشت، ایمنی ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

 

12/5/92

منابع آزمون ارشد سراسری رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری:
می نماید. بسته آموزشی ارشد رشته مجموعه برنامه ریزی ... شهری،منطقه‌ای ... تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد 2-مباحث عمومی و شهر سازی ... حل دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری‏ 4 سال اخیر با جواب ... می گردد: بسته طلایی مشاوره و برنامه ریزی (شامل جزوه ...
amoozeshetakmili،    تهران،   تماس: 021-44016898

 

12345بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 200 مورد)


اجاره آپارتمان مبله در تهران


همه نوع لوازم در فروشگاه اینترنتی رویا


شرکت سلیمان تجهیز واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی


کریر مدل ماکسى کوزى maxi cosi


دستگاههای فتوکپی استوک اروپا ودست دوم اروپا ومواد مصرفی وقطعات


پذیرش نماینده فروش لنت ترمزICER محصول کشور اسپانیا


فروش کباب پز خانگی بدون دود و بو !!


فروش لوله گالوانیزه،لوله مبلی قوطی سبک،لوله جدار،لوله صنعتی


پنجره upvc داوین . به صرفه ترین و بهترین


آدامس طبیعی بن بنک banbanak


فروشگاه سبلان صنعت


شرکت کهن ، ارائه انواع خدمات کامپیوتری و شبکه


مرکز مشاوره و خدمات تخصصی روانشناختی مهرافزا (زیر نظر بهزیستی)


خرید و فروش املاک شهر جدید پرند


کیا سراتو 2010 بسیار تمیز 10 هزار تا کارکرد

آگهی ویژه

Search

چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393