Search

يكشنبه 4 اسفند 1398

منو

آگهي هاي كامپيوتر

كامپيوتر » برنامه نویسی

کدها و برنامه های آماده رگرسیون در متلب یا Regression

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تشخیص چهره در عکس یا Face Recognition در متلب‬‬ — بخش یکم
۲۵ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: بازشناسی الگو, پردازش تصویر, کدهای آماده, یادگیری ماشینی

‫در ادامه کدها و برنامه های آماده تشخیص چهره در عکس یا Face Recognition که به زبان برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، برای دانلود در اختیار مخاطبان گرامی متلب سایت قرار گرفته است. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود مختص هر کد، آن را از سرور متلب سایت دانلود نمایید.‬

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل کدها و برنامه های آماده است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تشخیص چهره در عکس یا Face Recognition در متلب‬‬ — فهرست اصلی
دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده انتخاب ویژگی یا Feature Selection در متلب‬‬ — بخش یکم
۲۵ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: داده کاوی, کدهای آماده, یادگیری ماشینی

‫در ادامه کدها و برنامه های آماده انتخاب ویژگی یا Feature Selection که به زبان برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، برای دانلود در اختیار مخاطبان گرامی متلب سایت قرار گرفته است. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود مختص هر کد، آن را از سرور متلب سایت دانلود نمایید.‬

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل کدها و برنامه های آماده است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده انتخاب ویژگی یا Feature Selection در متلب‬‬ — فهرست اصلی
دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — بخش یکم
۲۵ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: داده کاوی, کدهای آماده, یادگیری ماشینی
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
‫در ادامه کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction که به زبان برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، برای دانلود در اختیار مخاطبان گرامی متلب سایت قرار گرفته است. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود مختص هر کد، آن را از سرور متلب سایت دانلود نمایید.‬

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل کدها و برنامه های آماده است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — فهرست اصلی
دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — بخش یکم
۲۵ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: داده کاوی, کدهای آماده, یادگیری ماشینی
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
‫در ادامه کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction که به زبان برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، برای دانلود در اختیار مخاطبان گرامی متلب سایت قرار گرفته است. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود مختص هر کد، آن را از سرور متلب سایت دانلود نمایید.‬

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل کدها و برنامه های آماده است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — فهرست اصلی
دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تشخیص کاراکتر یا Character Recognition در متلب‬‬ — بخش یکم
۲۵ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: بازشناسی الگو, پردازش تصویر, کدهای آماده, یادگیری ماشینی

‫در ادامه کدها و برنامه های آماده تشخیص کاراکتر یا Character Recognition که به زبان برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، برای دانلود در اختیار مخاطبان گرامی متلب سایت قرار گرفته است. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود مختص هر کد، آن را از سرور متلب سایت دانلود نمایید.‬

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل کدها و برنامه های آماده است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تشخیص کاراکتر یا Character Recognition در متلب‬‬ — فهرست اصلی
‫‫دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده یافتن چهره از عکس یا Face Detection در متلب‬‬ — بخش یکم
۲۵ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: بازشناسی الگو, پردازش تصویر, کدهای آماده, یادگیری ماشینی

‫در ادامه کدها و برنامه های آماده یافتن چهره از عکس یا Face Detection که به زبان برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، برای دانلود در اختیار مخاطبان گرامی متلب سایت قرار گرفته است. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود مختص هر کد، آن را از سرور متلب سایت دانلود نمایید.‬

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل کدها و برنامه های آماده است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

‫‫دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده یافتن چهره از عکس یا Face Detection در متلب‬‬ — فهرست اصلی
دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده بازشناسی الگو یا Pattern Recognition در متلب‬‬ — بخش یکم
۲۵ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: بازشناسی الگو, کدهای آماده, یادگیری ماشینی

‫در ادامه کدها و برنامه های آماده بازشناسی الگو یا Pattern Recognition که به زبان برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، برای دانلود در اختیار مخاطبان گرامی متلب سایت قرار گرفته است. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود مختص هر کد، آن را از سرور متلب سایت دانلود نمایید.‬
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل کدها و برنامه های آماده است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده بازشناسی الگو یا Pattern Recognition در متلب‬‬ — فهرست اصلی
دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — فهرست اصلی
۲۵ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: داده کاوی, کدهای آماده, یادگیری ماشینی

‫در ادامه کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction که به زبان برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، برای دانلود در اختیار مخاطبان گرامی متلب سایت قرار گرفته است. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود مختص هر کد، آن را از سرور متلب سایت دانلود نمایید.‬

این مجموعه در قالب چندین نوشته مجزا منتشر شده است که فهرست آن ها، در ادامه آمده است:
ردیف عنوان لینک
۱ دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — بخش یکم لینک (+)
۲ دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — بخش دوم لینک (+)
۳ دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — بخش سوم لینک (+)
۴ دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — بخش چهارم لینک (+)
۵ دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — بخش پنجم لینک (+)
۶ دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده استخراج ویژگی یا Feature Extraction در متلب‬‬ — بخش ششم لینک (+)
دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده خوشه بندی یا Clustering در متلب‬‬ — بخش دهم
۲۲ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: داده کاوی, کدهای آماده, یادگیری ماشینی

‫در ادامه کدها و برنامه های آماده خوشه بندی در متلب یا clustering که به زبان برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، برای دانلود در اختیار مخاطبان گرامی متلب سایت قرار گرفته است. شما می توانید با کلیک بر روی لینک دانلود مختص هر کد، آن را از سرور متلب سایت دانلود نمایید.‬

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل کدها و برنامه های آماده است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده خوشه بندی یا Clustering در متلب‬‬ — فهرست اصلی
دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده رگرسیون در متلب یا Regression در متلب‬‬ — بخش نهم
۲۲ فروردین ۱۳۹۴/دسته بندی: داده کاوی, کدهای آماده, یادگیری ماشینی

‫در ادامه کدها و برنامه های آما ...

نام: صبری
تلفن: 093672992276
Email:
منطقه: تهران

http://azsoft.ir

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (صبری)
در مورد: کدها و برنامه های آماده رگرسیون در متلب یا Regression

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

172
بازدید3/12/98

پردازش تصویر با متلب
• تشخیص چهرهFace Recognition and Detection    • تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس        • ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

انجام پایان نامه پروژ] مهندسی صنایع
انجام پایان نامه مهندسی صنایع    دپارتمان مهندسی صنایع در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

انجام کلیه پروژه ها و تمارین متلب
انجام تمارین و پروزه های فرترن و متلب از جمله شبکه عصبی،ژنتیک، انفیس و حل معادلات دیفرانسیل روش صریح و ضمنی،روشهای ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

پروژه uml آماده با ratinal rose همراه تمام دیاگرام
پروژه uml آماده با ratinal rose همراه تمام دیاگرام رشنال رز            پروژه uml آماده با ratinal rose ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

پروژه های انجام شده با زبان ویژوال بیسیک
شبیه سازی سیستم عابر بانک‏    سیستم ثبت بیمار    سیستم فروشگاه‏    سیستم ثبت اطلاعات ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

دانلود سورس vb6
پروژه vb سیستم مدیریت املاک 1    پروژه vb سیستم مدیریت املاک 2    پروژه vb سیستم مدیریت املاک 3    پروژه ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

پروژه SQL
azsoftir@gmail.com    09367292276    azsoft.ir    09367292276    صادقین امه نویسی تخصصی matlab    azsoftir@gmail.com    09367292276    azsoft.ir    09367292276    صادقی        پایگاه ...
صافری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

سورس وی بی دات نت
سیستم جامع املاک + داکیومنت    سیستم املاک + داکیومنت    سیستم ساده ثبت املاک    سیستم ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

پیاده سازی پروژه شبیه سازی
پروژه های ارنا Arena    ارنا:    www.azsoft.ir    پروژه های ارنا شبیه سازی    کلیه سفارشات ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

سیستم کلوپ بانک اکسز er اس کیو ال sql اکسس accessER
سیستم کلوپ بانک اکسز er اس کیو ال sql اکسس accessER            پیاده سازی جداول در اس کیو ال سرور    تعیین ...
شریف،    تهران،  

3/12/98

انجام تمامی پروژه های برنامه نویسی تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی
انجام تمامی پروژه های برنامه نویسی تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی    انجام پروژه های دانشجویی برای ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

پایگاه داده سیستم املاک به همراه نمودار ER رایگان- سورس - SQL-اس کیو ال -دانشجویی
مودار ER کتابخانه رایگان- سورس - SQL-اس کیو ال -دانشجویی Administrator 484    2 نمودار ER داروخانه رایگان- سورس ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

برنامه نویسی
   برنامه نویسی تحت وب و ویندوز.    انجام پروژه های دانشگاهی تحت وب و ویندوز.    برنامه ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

انجام تمامی پروژه های برنامه نویسی تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی
انجام تمامی پروژه های برنامه نویسی تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی    انجام پروژه های دانشجویی برای ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

انجام پروژه شبیه سازی با نرم افزار آرنا (arena)
انجام پروژه شبیه سازی با نرم افزار آرنا (arena)    انجام پروژه شبیه سازی: 09367292276    انجام پروژه ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

سیستم مکانیزه مدیریت هتل
سیستم مکانیزه مدیریت هتل : عنوان پروژه    C#.Net : زبان برنامه نویسی    دارد . : مستندات    SQL ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

انجام پروژه های سی شارپ
انجام پروژه های سی شارپ        پروژه سی شارپ , پروژه های سی شارپ , پروژه c# , پروژه کتابخانه با سی ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

سیستم مکانیزه تاکسی سرویس
سیستم مکانیزه تاکسی سرویس : عنوان پروژه    C#.Net : زبان برنامه نویسی    دارد . : مستندات    SQL ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

انجام پروژه های csharp
سورس پروژه شبیه ساز word Office Administrator 253    2 نرم افزار کامل مدیریت رستوران به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

3/12/98

سیستم مدیریت رستوران
سیستم مدیریت رستوران : عنوان پروژه    C#.Net : زبان برنامه نویسی    دارد . : مستندات    SQL ...
صابری،    تهران،   تماس: 09367292276
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 387 مورد)