Search

پنجشنبه 25 مهر 1398

منو

آگهي هاي آموزش


7/2/98

مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن
مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن        طبق نظریه «ماروین زاکرمن» هیجان خواهی تحت عنوان نیاز به تجارب ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

پرسشنامه اوقات فراغت
پرسشنامه اوقات فراغت:    این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان تمایل دانش آموزان به هر یک از ابعاد اوقات ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا ( CCTST ) ( فرم ب)
آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا ( CCTST ) ( فرم ب)    فاشیون و فاشیون در سال 1990 برای سنجش تفکر انتقادی ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،   تماس: 09143444846

7/2/98

مقیاس عزت نفس روزنبرگ
مقیاس عزت نفس روزنبرگ        روزنبرگ (1965) اولین مطالعات علمی را در زمینه ی عزت نفس انجام داد، ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،   تماس: 09143444846

7/2/98

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی[1] ریف 84
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی[1] ریف 84 سوالی         بهزیستی روان شناختی یک مفهوم چند مولفه ای ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی    www.rava20.ir
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده 2
پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ( ویژه فرزندان)    این ابزار یک پرسشنامه خود سنجی است که میزان موافقت ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

پرسشنامه نگرش فرزند به والدین
پرسشنامه نگرش فرزند به والدین        این پرسشنامه ابزار 25 عبارتی است که برای اندازه گیری دامنه، ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی    این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان مهارت ارتبطی ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHAPS)
   مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHAPS)        این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن سنجش ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری
مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری        هدف از این مقیاس ارزیابی سیستم های بازداری/فعال ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین
پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین    کازدین و همکارانش در سال ۱۹۸۳ یک وسیله اندازه گیری برای سنجش ناامیدی ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

اوقات فراغت
اوقاعت فراغت    اوقات فراغت را می‌توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست. این اوقات مستعد ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

سلامت سازمانی
سلامت سازمانی :    یکی از ابعاد بسیار مهم جو سازمانی ،سلامت سازمانی است. اخیرا" در دانشگاه راتجرز آمریکا ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

آموزش ضمن خدمت
آموزش ضمن خدمت    باتوجه به ونوآوریها ودگرگونی‌های بی حد و حصر که درجهان با آن مواجه هستیم سازمانهای ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

ارزشیابی دوره های آموزشی
ارزشیابی دوره های آموزشی    برای ارزیابی میزان نیل به پست های آموزش و توسعه ، لازم است که از برنامه ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

سلامت روانی
سلامت روانی     بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

خودپنداره
«خودپنداره»    هر فرد در ذهن خود، تصویرى از خویشتن دارد؛ به عبارت دیگر، ارزشیابى کلى فرد از شخصیت خویش ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

ارزشیابی تحصیلی
ارزشیابی تحصیلی    هدف اساسی سنجش و ارزش یابی، ارتقای یادگیری دانش آموزان است.محتوا وچگونگی ارزش یابی ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  

7/2/98

کانون کنترل
کانون کنترل    بحث مفهوم منبع کنترل بعنوان یک سازه ی روان شناختی به طور رسمی به نیمه دوم قرن بیستم بر ...
ابوبکر عزیزی مقدم،    تهران،  
اول قبلي123456789101112131415161718192021بعدي آخر(201 تا 220 از بیش از 945 مورد)