Search

پنجشنبه 3 بهمن 1398

منو

آگهي هاي لوازم

لوازم » تجهیزات پزشکی

بزرگترین فروشگاه اینترنتی تجهیزات عمومی و پیشرفته آزمایشگاهی

بزرگترین فروشگاه اینترنتی تجهیزات عمومی و پیشرفته آزمایشگاهی
www.aratajhiz.co
ما خواستیم با ایجاد سامانه فروش اینترنتی تجهیزات ازمایشگاهی شما را از به روز ترین تجهیزات آگاه و دسترسی شما را به اطلاعات تجهیزات و کاتالوگ و وب سایت آنها ساده تر سازیم .
واین امر تنها با داشتن پشتوانه علمی و سالها تجربه در امر تجهیز مراکز و موسسات آزمایشگاهی و با داشتن کادر مجرب و کارشناس فنی در امر خدمات پس از فروش میسر می گردد
1 – محصولات کمپانی Agilent آمریکا :
اسپکتروفتومتر و اسپکتروفلوریمتر ، طیف سنجی نشر اتمی ، طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی ، طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی و اتوسمپلرهای ازمایشگاهی و چیلر های ازمایشگاهی و کلیه متعلقات و لوازم
2- محصولات کمپانی perkin Elmer آمریکا :
اسپکتروفتومتر ها و طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی و سیستم های CHNOS
3- محصولات کمپانی Olympus زاپن :
انواع میکروسکوب های بیولوژی دو چشمی و سه چشمی CX23 ،CX33 و میکروسکوب های پلاریزان عبوری و انعکاسی ، میکروسکوب های اینورت ، میکروسکوب های متالوژی و استریومیکروسکوب های ازمایشگاهی ، سیستم های عکس براداری میکروسکوبی
4- محصولات کمپانی Sherwood انگلیس :
فلیم فتومترهای کلاسیک و صنعتی و کلینیکال
5- محصولات کمپانی Brookfield آمریکا :
انواع رئومتر و ویسکوریمتر ، ویسکوزیمتر کربس ، حمام آب سیرکوله و انجمادی ، ویسکوزیمتر پودر ، تکسچر آنالایزر نرم افزارها ی ویسکوزیمتری
6- محصولات کمپانی Hach آمریکا :
PH متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، BOD متر ، راکتور COD ، کلرسنج دیجیتال ، اسپکتروفتومتر و فتومتر و انالایزر های انلاین اب و فاضلاب
7 - محصولات کمپانی WTW آلمان :
PH متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، BOD متر COD متر ، رنگ سنج ، فتومتر ، آنالایز های اب و فاضلاب و انواع الکترود های مربوطه و محلول های کالیبراسیون
8- محصولات کمپانی Unico آمریکا :
اسپکترو متر های ویزیبل و یو وی ویزیبل و اسپکتروفتومتر های دابل بیم و انواع سل و کوت های اسپکتروفتومتری
9- محصولات کمپانی KERN آلمان :
انواع ترازوهای ازمایشگاهی و صنعتی ، انواع ترازو و رطوبت سنج ، میکروسکوب های بیولوژی و پلاریزان و اینورت بیولوژی و متالوژی
10- محصولات کمپانی atago ژاپن :
انواع رفراکتومترهای دیجیتالی پرتابل و رومیزی و رفراکتورمترهای پرتابل چشمی و پلاریمتر های رومیزی ، ویسکوزیمترهای ازمایشگاهی
11- محصولات کمپانی Varian استرالیا :
انواع پمپ های ازمایشگاهی و پمپ های خلا قوی
12- محصولات کمپانی IKA آلمان :
انواع استیرر مگنت ، همزن های مکانیکی و مغناطیسی ، شیکر های اربیتالی و الاکلنگی ، انواع هموژنایزر ، آسیاب ، شیکر انکوباتور ، ورتکس ، هات پلیت ، انواع روتاری اپراتور ، دستگاه اندازه گیری گشتاور ، کالریمتر ، ترموستات و راکتور آزمایشگاهی
13- محصولات کمپانی Minolta ژاپن :
کلروفیل متر و کالری متر
14- محصولات کمپانی CID آمریکا :
دستگاه اندازه گیری سطح برگ ، فتوسنتز متر
15- محصولات کمپانی Decagon آمریکا :
سان اسکن ، سطح سنج برگ ، انالایزر حرارتی
16- محصولات کمپانی GFL آلمان :
آب مقطر گیرهای یکبار و دو بار تقطیر ، بن ماری شیکر ، شیکر انکوباتور و شیکرهای اربیتالی
17- محصولات کمپانیHamilton انگلیس :
آب مقطر گیرهای یکبار و دو بار تقطیر
18- محصولات کمپانیParagon آمریکا :
کوره های آزمایشگاهی
19- محصولات کمپانیNabertherm آلمان :
کوره های آزمایشگاهی
20 - محصولات کمپانیbuchi آلمان :
انواع روتاری اواپراتور
21 – محصولات کمپانی Hettich آلمان:
سانتریفیوژ های هماتوکریت ،میکرو سانتریفیوژ و سانتریفیوژ های ساده و یخچالدار با روتور های مختلف ، سل واشر
22 - محصولات کمپانی Aczet امریکا :
طیف سنج های اشعه ایکس
23 - محصولات کمپانی Centurion انگلیس:
سانتریفیوژ های هماتوکریت ،میکرو سانتریفیوژ و سانتریفیوژ های ساده و یخچالدار با روتور های مختلف ، سل واشر
24- محصولات کمپانی D-Lab چین :
انواع استیرر مگنت ، همزن های مکانیکی و مغناطیسی ، شیکر های اربیتالی و الاکلنگی ،انواع هموژنایزر ،هات پلیت ، رولر میکسر ، اسپین و ورتکس ، روتاری اواپراتور ، ترمال سایکلر ، ترموبلاک، ترومیکسر آزمایشگاهی
25- محصولات کمپانی Bio-Rad آمریکا :
ریل تام پی سی آر و ترمال سایکلر و انواع الکتروفورزهای افقی و عمودی ، پاورسوپلای آزمایشگاهی
26 - محصولات کمپانیElectrothermal انگلیس:
شوف بالن یا منتل های آزمایشگاهی ، دستگاه نقطه ذوب
27 – محصولات کمپانی velp ایتالیا:
انواع هات پلیت و هیتر ، همز ن های مکانیکی ، همو ژنایزر های آزمایشگاهی ، BOD متر , COD توربیدیمتر ، انکوباتور BOD، سوکسله و کجلدال
28- محصولات کمپانی Waring آمریکا:
انواع مخلوط کن آزمایشگاهی و صنعتی
29 - محصولات کمپانیLabteK ایتالیا:
هات پلیت های صفحه بزرگ
30 – محصولات کمپانی Elmaآلمان:
انواع حمام های التراسونیک
31 – محصولات کمپانی G-wonکره :
انواع رطوبت سنج و شوری سنج دیجیتالی و پرتابل ، رفراکتومتر های دیجیتالی ، دستگاه های سنجش اسیدیته و دستگاه اندازه گیری رطوبت هوا
32 – محصولات کمپانی Memmert آلمان :
آون ، انکوباتور ، بن ماری ، آون خلاء ، انکوباتور CO2 در حجم های مختلف
33- محصولات کمپانی Carbolite انگلیس :
انواع انکوباتور و آون های دمای بالا
34 – محصولات کمپانیYIDI چین :
روتاری میکروتوم ، میکروتوم کامپیوتری ، دهیدراتور های اتوماتیک ، حمام بافت ،خرد کنند ه های کامپیوتری
35 - محصولات کمپانیSJ-Cryo چین :
تانک های ذخیره نیتروژن
36 - محصولات کمپانیMVE آمریکا :
تانک های ذخیره نیتروژن
37 - محصولات کمپانیPoulten آلمان :
سمپلر های با حجم ثابت و متغییر ، انواع دیسپنسر
38- محصولات کمپانیbiotek آمریکا :
الایزا ریدر و الایزا واشر
39- محصولات کمپان Jiun air دانمارک :
انواع پمپ و کمپرسورهای هوا
40 – محصولات کمپانیLabnet آمریکا :
اسپین ، سانتریفیوژهای ساده و یخچالدار ، الکتروفورز روتاتور ، میکسر سه بعدی ، شیکر ، روکر
41 – محصولات کمپانیJenway انگلیس :
اسپکترو متر های ویزیبل و یو وی ویزیبل
42 – محصولات کمپانیAND ژاپن :
ترازوهای دقیق آنالیتیکال ، ترازوهای ازمایشگاهی و تراوزهای طلا و جواهرات
43- محصولات کمپانیMtops کره :
انواع هات پلیت و هیتر و شوف بالن های تک خانه و چند خانه در حجم های مختلف
44- محصولات کمپانیJB آمریکا :
پمپ های خلاء روغنی
45 – محصولات کمپانیHanon چین :
دستگاههای هضم ، تقطیر ،کجلدال ،سوکسله ، نقطه ذوب ، پلاریمتر ،رفرکتومتررومیزی دیجیتال
46 - محصولات کمپانیAdolf Fenz آلمان :
رطوبت سنج ، دماسنج های دیجیتالی ، باران سنج و فشار سنج
47 - محصولات کمپانیApel ژاپن :
انواع هموگلوبین متر و بیلی روبین متر
48 - محصولات کمپانی Hinotek تایوان :
انکوباتور شیکر و شیکر پلیت
49 - محصولات کمپانیTest tool تایوان :
انواع رفراکتورمتر های پرتابل و شوری سنج ها و اندسکوپی صنعتی
50 - محصولات کمپانی Vitlab المان:
انواع دیسپنسر و میکروپیپت های ازمایشگاهی و پی پت پرکن های دیجیتالی،
51- محصولات کمپانیCAPP دانمارک :
انواع سمپلر های ازمایشگاهی
52- محصولات کمپانی bettersize چین :
پارتیکل سایزر و پارتیکل کانتر
53 - محصولات کمپانیCasella امریکا :
پارتیکل کانتر
54- محصولات کمپانیBWB انگلیس :
فلیم فتومتر های ازمایشگاهی
55 - محصولات کمپانیBruker المان :
XRF و XRD و دستگاه رامان
56 - محصولات کمپانی Adam انگلیس :
ترازوهای ازمایشگاهی و انالیتیکال
57 - محصولات کمپانی Reign تایوان :
پاک کننده بذر ، سختی سنج میوه ، فیبرآنالایزر ، رطوبت سنج و دماسنج خاک ، تراکم سنج خاک ، مساحت سنج دیحیتال ، رطوبت سنج غلات ، آنالایزر پربی ، مقسم بذر ، سختی سنج دانه آفلاتوکسین انالایزر ، کجلدال انالوگ
58 - محصولات کمپانی Novel چین :
انواع میکروسکوب و استریومیکروسکوب های ازمایشگاهی ، میکروسکوب های دیجیتال ، میکروسکوب پلاریزان عبوری و عبوری انعکاسی ، میکروسکوب اینورت متالوزی و بیولوژی ، میکروسکوب متالوزی ، میکروسکوب صفحه گرم ، میکروسکوب های استاد دانشجو و سیستم های عکس برداری میکروس ...

نام: hatef.samadi
تلفن: 88401700
Email:
منطقه: تهران
آدرس: تهران – خیابان سهروردی شمالی- زینالی شرقی-پلاک 61 – واحد 7

www.aratajhiz.co

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (hatef.samadi)
در مورد: بزرگترین فروشگاه اینترنتی تجهیزات عمومی و پیشرفته آزمایشگاهی

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

108
بازدید1/11/98
نمایندگی فروش تجهیزات ازمایشگاهی

نمایندگی فروش تجهیزات ازمایشگاهی
نمایندگی فروش تجهیزات ازمایشگاهی    شرکت آرا تجهیز با داشتن سالها تجربه در امر تجهیز مراکز و موسسات ...
hatef.samadi،    تهران،   تماس: 88762691-88762949

21/10/98
خدمات پس از فروش تجهیزات ازمایشگاهی

خدمات پس از فروش تجهیزات ازمایشگاهی
خدمات پس از فروش تجهیزات ازمایشگاهی :        EPPENDORF - BROOKFIELD - ASTELL - OLYMPUS- AND - ELMA - ATAGO - HUMAN KERN - ABT - UNICO ...
فردین آزادی،    تهران،   تماس: 09352818118
قيمت: توافقی

3/7/98
مواد ازمایشگاهی- فروش لوازم ازمایشگاهی- تجهیزات ازمایشگاهی-Ammonium acetate-آمونیوم استات

مواد ازمایشگاهی- فروش لوازم ازمایشگاهی- تجهیزات ازمایشگاهی-Ammonium acetate-آمونیوم استات
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: تماس با بخش بازرگانی شرکت کیمیاگران جوان:66572102-09126183493

3/7/98
لوازم ازمایشگاهی- مواد شیمیایی-فروش تجهیزات ازمایشگاهی - مواد مرک-آلومینیوم سولفات -Aluminiumsulfat

لوازم ازمایشگاهی- مواد شیمیایی-فروش تجهیزات ازمایشگاهی - مواد مرک-آلومینیوم سولفات -Aluminiumsulfat
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: شماره تماس بخش بازرگانی شرکت کیمیاگران جوان:66572102-09126183493

3/7/98
فروش تجهیزات ازمایشگاهی

فروش تجهیزات ازمایشگاهی
شرکت کیمیاگران جوان با بیش از بیست سال سابقه درخشان در تجهیز ازمایشگاهای ایران و صادرات به کشورهای مختلف ...
کیمیاگران جوان،    تهران،   تماس: 09126183493-09356045718

2/11/98
جهان شیمی وارد کننده و عرضه کننده انواع مواد شیمیایی , صنعتی , ساختمانی , ازمایشگاهی و تجهیزات ازمایشگاهی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و نیروگاه ها و صن

جهان شیمی وارد کننده و عرضه کننده انواع مواد شیمیایی , صنعتی , ساختمانی , ازمایشگاهی و تجهیزات ازمایشگاهی پالایشگاه ...
جهان شیمی    وارد کننده و عرضه کننده انواع مواد شیمیایی , صنعتی , ساختمانی , ازمایشگاهی و تجهیزات ازمایشگاهی ...
مهندس شناسی،    تهران،   تماس: 09121576285

2/11/98
شرکت دانشور شیمی-وارد کننده تجهیزات ازمایشگاهی و تحقیقاتی و ابزار دقیق

شرکت دانشور شیمی-وارد کننده تجهیزات ازمایشگاهی و تحقیقاتی و ابزار دقیق
شرکت دانشور شیمی    نماینده فروش Nabertherm آلمان (نبرترم)    نماینده فروش Lenton انگلستان (لنتون)    نماینده ...
شرکت دانشور شیمی،    تهران،   تماس: 44024406-44024407-44024408

1/11/98
نمایندگی تجهیزات ازمایشگاهی

نمایندگی تجهیزات ازمایشگاهی
نمایندگی تجهیزات ازمایشگاهی            به استحضار می رساند شرکت با داشتن پشتوانه علمی ...
hatef.samadi،    تهران،   تماس: 88762691

30/10/98
تعمیر،سرویس ،کالیبراسیون و تامین قطعات  تجهیزات ازمایشگاهی خود را به متخصصین ما در شرکت ویتا طب  بسپارید

تعمیر،سرویس ،کالیبراسیون و تامین قطعات تجهیزات ازمایشگاهی خود را به متخصصین ما در شرکت ویتا طب بسپارید
تعمیر،سرویس ،کالیبراسیون و تامین قطعات تجهیزات ازمایشگاهی خود را به متخصصین ما در شرکت ویتا طب بسپارید.     ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 66714383-22277131-22919720-22919474

21/10/98
توزیع تجهیزات ازمایشگاهی و مواد شیمیایی

توزیع تجهیزات ازمایشگاهی و مواد شیمیایی
شرکت بهان تجهیز آزما متخصص در تجهیز آزمایشگاه های صنایع غذایی ، صنایع دارویی ، صنایع معدنی ، صنایع مواد شوینده ...
بهان تجهیز آزما(بتا)،    تهران،   تماس: 09128090254-02166535029

3/7/98
فروش لوازم ازمایشگاهی-مواد ازمایشگاهی-تجهیزات ازمایشگاهی-آلومینیوم بوتیلات-Aluminiumtri-sek-butylat

فروش لوازم ازمایشگاهی-مواد ازمایشگاهی-تجهیزات ازمایشگاهی-آلومینیوم بوتیلات-Aluminiumtri-sek-butylat
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: تماس بخش بازرگانی شرکت کیمیاگران جوان66572102-09126183493

3/7/98
فروش لوازم ازمایشگاهی- فروش تجهیزات ازمایشگاهی-فروش مواد مرک-آلیزارین رد اس-Alizarin red S mono sodiumsalt

فروش لوازم ازمایشگاهی- فروش تجهیزات ازمایشگاهی-فروش مواد مرک-آلیزارین رد اس-Alizarin red S mono sodiumsalt
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: شماره تماس بخش بازرگانی شرکت کیمیاگران جوان:66572102-09126183493

3/7/98
فروش لوازم ازمایشگاهی-فروش مواد ازمایشگاهی- فروش تجهیزات ازمایشگاهی-مواد مرک-آلفا نفتول-Naphthol

فروش لوازم ازمایشگاهی-فروش مواد ازمایشگاهی- فروش تجهیزات ازمایشگاهی-مواد مرک-آلفا نفتول-Naphthol
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: تماس با قسمت بازرگانی:09126183493-66572102

3/7/98
فروش لوازم ازمایشگاهی- تجهیزات ازمایشگاهی-مواد ازمایشگاهی-آلوم دو پتاس-آلومینیوم پتاسیم سولفات-Aluminiumkaliumsulfat-

فروش لوازم ازمایشگاهی- تجهیزات ازمایشگاهی-مواد ازمایشگاهی-آلوم دو پتاس-آلومینیوم پتاسیم سولفات-Aluminiumkaliumsulfat-
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: شماره تماس بخش بازرگانی شرکت کیمیاگران جوان:09126183493-66572102

3/7/98
تجهیزات ازمایشگاهی

تجهیزات ازمایشگاهی
شرکت کیمیاگران جوان با بیش از بیست سال سابقه درخشان در تجهیز ازمایشگاهای ایران و صادرات به کشورهای مختلف ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 09126183493-09356045718

3/7/98
فروش لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی

فروش لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی
شرکت کیمیاگران جوان با بیش از بیست سال سابقه درخشان در تجهیز ازمایشگاهای ایران و صادرات به کشورهای مختلف ...
نصیری،    تهران،   تماس: 09126183493-09356045718

31/4/98
فروش ویژه تجهیزات ازمایشگاهی و پزشکی

فروش ویژه تجهیزات ازمایشگاهی و پزشکی
بزرگترین وارد کننده محصولات کمپانی IKA آلمان        همانگونه که برای محقیقین سراسر دنیا آشکاراست ...
آرا تجهیز فارمد،    تهران،   تماس: 02188401700

2/11/98
فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمومی و تخصصی

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمومی و تخصصی
شرکت کارن اطلس پژوه درراستای ارتقا سطح کیفی جامهع دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی    اقدام به ارائه لیستی ...
الهی،    تهران،   تماس: 09128442074-88461233-
قيمت: 000

9/11/96
شرکت مهندسی تسلا - نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات ازمایشگاهی

شرکت مهندسی تسلا - نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات ازمایشگاهی
شرکت مهندسی نو آوران آزمون تسلا با بهره گیری از کادری مجرب در زمینه تجهیز آزمایشگاه های مختلف به عنوان نمایندگی ...
شرکت تجهیزات ازمایشگاهی مهندسی تسلا،    تهران،   تماس: 09906998233
قيمت: تخفیف ویژه

21/10/98
 فروش – نصب – تعمیرات و آموزش تجهیزات ازمایشگاهی

فروش – نصب – تعمیرات و آموزش تجهیزات ازمایشگاهی
فروش – نصب – تعمیرات و آموزش تجهیزات ازمایشگاهی        انواع pH meter ، Conductivity ، اکسیژن متر ، Salt ...
فردین آزادی،    تهران،   تماس: 09352818118فروش محصولات پزشکی عمده
تهران فن آور
تلفن:02188057847
خرید موکت عمده
شرکت کالارسان هوشمند
تلفن:02133157000
تخت خواب بادی
تهران اینتکس
تلفن:09122133645
خریدار کتاب
كيوان بخشى
دستگاه تصفیه آب، فیلتر تصفیه آب خانگی
فرآیند آب پارسیان
تلفن:02144696114
فروش سگ جیبی ، آپارتمانی ، عروسکی
سعید رحیمی
تلفن:09037802354
فروش گلدان پلاستیکی
مجید مختاربندیان
تلفن:09166186974
فروش سگ جیبی
سیروان ترابی
تلفن:09129153744
جعبه تقسیم سیم روکار
خوشخو
تلفن:02691008061