Search

آدينه 4 بهمن 1398

منو

آگهي هاي لوازم

لوازم » تجهیزات پزشکی

مواد شیمیایی آزمایشگاه پزشکی

اسید لاکتیک
اتانل
الکل صنعتی (متیل الکل)
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
دی پتاسیم هیدروژن فسفات
EDTA
اسید بوریک
کلروفرم
گلیسین
گلیسرول
تریس اسید کلریدریک (Tris-HCL)
تریس مخصوص الکتروفورز
تریس بیس
اسید سیتریک
اسید آسکوربیک
رنگ گیمسا
لیتیوم کربنات
کانادا بالزام
متانول HPLC
متانول
گالاکتوز
آگارز
سدیم کربنات
هیستیدین
اسپرمیدین
تریپتوفان
کانامایسین
اکریل آمید
بیس اکریل آمید
TEMED
DDT
گلوکز
پپتون
سدیم یدید
گوانیدین تیوسانات
آدنین سولفات
عصاره مخمر
لوسین
استیک اسید
اتانل HPLC
پارافیلم
چسب اتوکلاو
بتایین
پودر مس
پودر روی
نوار منیزیم (ایرانی)
نمک یددار
استات سدیم
استات آمونیوم
آمونیوم پرسولفات
منیزیم سولفات 7 آبه
پپتون میت
سدیم کلراید
تری سدیم سیترات
پودر فوشین
ان- هگزان
ان- پنتان
جیوه
اتر
ان-فنیل پیریدیل فرم آمیدین
اسید نیتریک
اسید سولفو کرومیک
اسید سولفوریک
اسید کلریدریک
دی فنیل یدونیوم کلراید
ایزوپروپانل
بتادین
ساولن
رنگ تایلر
رنگ نگروزین
رنگ متیلن بلو
رنگ فوشین
رنگ متیل گرین
رنگ سودان سیاه
اسید کرومیک
اسید فسفو مولیبدیک
اسید تانیک
اسید بوریک
کاغذ TLC
کریستال ویولت
آگارآگار
پتاسیم نیتریت
پتاسیم سوربات
کربنات پتاسم
بی کربنات پتاسیم
هیدروکسید آمونیوم
سولفات مضاعف آلومینیوم- پتاسیم
اسید هیومیک
نیترات سدیم
نیتریت سدیم
سیترات سدیم
سیتریک اسید آبدار
فرمیک آمونیوم سیترات
دی سدیم هیدروژن فسفات
دی سدیم EDTA
نیترات کبالت 6 آبه
آلومینیوم مولیبدات 4 آبه
کلراید آمونیوم
اسید استیک گلاسیال
اسید استیک
ایزوآمیل الکل
لوگول
آگارز الکتروفورز
منیزیم کلراید
سدیم دودسیل سولفات
پتاسم هیدروکسید
الکل اتیلیک 96 درصد
آب اکسیژنه
تترا پارافنیلن دی هیدروکلراید
سافرانین
ید
یدور پتاسیم
اکسالات آمونیوم
تریپتون
اکسین
پودر ویتامین E
بروموفنول بلو
بافر 4 و 7 و 9 حجمی
بافر 9 (تیترازول)
بافر 4 و 7 (تیترازول)
بورت 50 و 100
EDTA
استو نیتریل
پلیت آلومینیومی TLC5554
پلیت آلومینیومی TLC5553
سفتی باکس
کاغذ صافی
دی کلرومتان HPLC
تتراهیدروفوران HPLC
محلول پتاسیم کلراید یک
دی سدیم تارترات دی هیدرات
پتاسیم هیدروکسید
سدیم هیدروکسید
سدیم کلراید
سدیم کربنات
سدیم سولفات
آمیدو بلک
الکل اتیلیک 96 درصد

CMC کربوکسی متیل سلولز
P.V.A پلی وینیل الکل
PVP پلی وینیل پرولیدون
SLS پودری (سدیم لوریل سولفات)
آب اکسیژنه H2O2
آب ژاول (هیپو کلریت سدیم )
آسه سولفام پتاسیم
آسپارتام
آلانتوئین
آدنین سولفات
آلومینیوم مولیبدات 4 آبه
آمونیوم بای فلوراید
آمونیوم پرسولفات
آمونیوم تیوسولفات
آمونیوم کلراید دارویی (نشادر)
آمیدو بلک
آهک هیدراته (هیدروکسید کلسیم(
آویسل دارویی ( 101 و 102)
اتیل استات
اتیل گلیکول
ادتا ٢ و ٤ سدیم
استئارات منیزیم
استات روی
استات سدیم
استات آمونیوم
استون
اسید استئاریک
اسید استیک
اسید اسکوربیک ( ویتامین C)
اسید اولئیک
اسید اگزالیک
اسید بنزوئیک
اسید بوریک
اسید تارتاریک
اسید سالیسیلیک
اسید سدیم پیروفسفات
اسید سولفامیک
اسید سولفوریک
بنزیل بنزوات
بوتیل هیدروکسی تولوئن BHT
بی کربنات آمونیوم (آمونیاک خشک(
بی کربنات سدیم (جوش شیرین(
بی کربنات پتاسیم
٢-پروپانول
پارافین
پالم فتی اسید
پتاس کره (هیدروکسید پتاسیم(
پتاسیم هیدروکساید
پتاسیم کلراید دارویی
پرسولفات آمونیوم
پرمنگنات پتاسیم
پروپیل پارابن
پروپیلن کربنات آرایشی
پروپیلن گلیکول (SK)
پروپیونات کلسیم
پلی اکریل آمید (پلی الکترولیت) آنیونیک
پلی اکریل آمید (پلی الکترولیت) کاتیونیک
پلی سوربات (توئین 20)
پلی سوربات (توئین 60)
پلی سوربات (توئین 80 )
پلی کواترنیوم 10
پودر تالک داروئی
پودر کائولن
پودر مس
پودر روی
تالک آرایشی
تترا پارافنیلن دی هیدروکلراید
ترشیو بوتیل هیدروکینون TBHQ آنتی اکسیدانت
تری سدیم فسفات
تری پلی فسفات سدیم
تری کلوکربان
تولوئن
تی تری اویل
تیامین هیدروکلراید
تیتان (دی اکسید تیتانیوم)
تیتان دی اکساید
تیمول کریستال
تیوره
سود کاستیک %99
سود گرانول
سوربات پتاسیم (نوترینوا(
سوربیتول (مایع)
سوربیتول (پودری(
سولفات آمونیوم
سولفات آهن دارویی
سولفات باریم
سولفات روی
سولفات روی دارویی
سولفات سدیم
سولفات مس
سولفات منگنز
سولفات منیزیم (غذایی(
سود کاستیک %99
سود گرانول
سوربات پتاسیم (نوترینوا(
سوربیتول (مایع)
سوربیتول (پودری(
سولفات آمونیوم
سولفات آهن دارویی
سولفات باریم
سولفات روی
سولفات روی دارویی
سولفات سدیم
سولفات مس
سولفات منگنز
سولفات منیزیم (غذایی(
سولفات نیکل
سولفیت سدیم
سیانور روی
سیانور سدیم
سیانور مس
سیانور پتاسیم
سیترات سدیم
سیترات پتاسیم
سیلیکات زیرکونیوم
سیلیکات سدیم
سیلیکاژل آبی 5_3
سیکلوهگزانون
کلسیم کربنات
کلسیم گلوکونات
کوکونات فتی اسید
گالاکتوز
گزانتان گام
گلایسین
گلسیرین مونو استئارات (GMS)
گلوکونات روی دارویی
گلوکونات سدیم
گلیسیرین
گوارگام
گوانیدین تیوسانات
مالتو دکسترین
متابی سولفیت سدیم
متاسیلیکات سدیم
متانول
متیل اتیل کتون
متیل سالیسیلات
متیل پارابن
متیل کلراید
محلول آمونیاک
منتول
منتول کریستال
مورفولین
موم زنبور عسل
مونو گلیسرید
نشادر
اسید سیتریک
اسید فسفریک
اسید لاکتیک
اسید مالئیک
اسید مالیک ( جوهر سیب(
اسید نیتریک
اسید هیدروفلوراید
اسید کلریدریک
اسید کرومیک
اسید فسفو مولیبدیک
اسید تانیک
اسید هیومیک
ال آرژنین
ال تارتاریک اسید
ال لیزین
الانتوئین
ان-هگزان
اوره آرایشی
اوره دارویی
اوژنول (اسانس میخک(
اکالیپتوس
اکسالات آمونیوم
اکسید آلومینیوم %17 (زاج)
اکسید روی
اکسید مس
اکسید منگنز
اکسید منیزیم آرایشی
اکسید کبالت
ایزوتیازولین مایع
ایزوپروپیل الکل
ایزوپروپیل پالمیتات
ایزوپزوپیل میرستات
ایمیدازولین اوره
براکس دکا هیدرات (10 آبه)
براکس پنتا هیدرات (5 آبه)
بروموفنول بلو
بنزوات سدیم
بنزیل الکل
دودکانول
دکستروز (گلوکز) چین
دی مانیتول
دی کلسیم فسفات
دی گلیسرید
دی فنیل یدونیوم کلراید
رنگ تایلر
رنگ نگروزین
رنگ متیلن بلو
رنگ فوشین
رنگ متیل گرین
رنگ سودان سیاه
رنگ گیمسا
روغن بادام شیرین
روغن نارگیل
روغن نخل
روغن کرچک
روغن کرچک هیدروژنه PEG40
ریبوفلاوین
زانتان گام
زایلن
زایلین
سالسیلیک اسید
ساکارز
سافرانین
ستریمونیوم کلراید
ستوماکروگل 1000
ستیل الکل
سدیم استارچ
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم ساخارین
سدیم لوریل سولفات
سدیم مونوفلوروفسفات
سدیم هگزا متا فسفات
سدیم هگزا متافسفات
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم هیدروکساید
سدیم کلراید
سود مایع %49
فرمالین
فسفات تری سدیم
فسفات دی آمونیوم
فسفات دی سدیم
فسفات مونو آمونیوم
فسفات مونو سدیم
فوماریک اسید
فیوم سیلیکا
لانت O (ستیل استئاریل الکل)
لانولین
لاکتوز مش 200
لاکتوز مش 80
لیترون
لیتیوم کربنات
لیگنو سولفونات سدیم
لوگول
کائولن آرایشی
کانادا بالزام
کریستال ویولت
کافور
کراتین
کراس کارملوس سدیم
کربن اکتیو پودری
کربن اکتیو گرانولی
کربنات باریم
کربنات سدیم شیراز
کربنات منگنز
کربنات منیزیم آرایشی
کربنات پتاسیم کره
کربنات کلسیم سبک
کربنات کلسیم سنگین
کربومر 940 (کارباپول)
کربوکسی متیل سلولز
کلاژن پودری
کلر هندی %70
کلرید سدیم
کلرید قلع
کلرید نیکل
نشاسته
نیترات نقره
نیتریت سدیم غذایی
نیتریت کلسیم
نیپاژن M
نیپاژن P
نیکوتیناماید
هگزا متا فسفات
هیدروکسید پتاسیم
هیدروکینون
هیپوکلریت کلسیم
ویتامین A
ویتامین D3 کریستال
ویتامین E
ویتامین H
ویتامین دکسپانتول
یدور پتاسیم
ید

تلفن: 02166933883 - 02166564092
Email:
منطقه: تهران
آدرس: باقرخان شرقی ضلع شمال شرقی بیمارستان امام خمینی

http://www.ttalab.ir

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (تجهیزات پزشکی طلایه طب آزما)
در مورد: مواد شیمیایی آزمایشگاه پزشکی

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

361
بازدید10/10/98
نمایندگی فروش مواد شیمیایی مرک آلمان .نمایندگی MERCK

نمایندگی فروش مواد شیمیایی مرک آلمان .نمایندگی MERCK
تضمین کیفیت و اصل بودن 100%مواد .    آب اکسیژنه 2/5 لیتری مرک آلمان 108597    آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری ...
بازرگانی کیمیا پژوه،    تهران،   تماس: 02144271799-02166571382-09122500985

30/9/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی،تحقیقاتی، دانشجویی،مواد تحقیقاتی ، مرک آلمان، Merck in Iranفروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی،تحقیقاتی، دانشجویی،مواد تحقیقاتی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی،تحقیقاتی، دانشجویی،مواد تحقیقاتی ، مرک آلمان، Merck in Iranفروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی،تحقیقاتی، ...
شرکت کیمیا گستر واردکننده محصولات کمپانیهای Sigma-Aldrich ،Merck,Fluka,Gibco,Invitrogen در ایران می باشد.        فروش ...
شرکت کیمیا گستر،    تهران،   تماس: 88946646 / 88946647
قيمت: تماس با واحد فروش

4/11/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرکت آریا شیمی فام افتخار دارد با عرضه مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی ، شیشه آلات آزمایشگاهی و محیط ...
آریاشیمی فام،    تهران،   تماس: 02188060280

2/11/98
آریا تجهیز | فروش مواد شیمیایی مرک ، سیگما آلدریچ

آریا تجهیز | فروش مواد شیمیایی مرک ، سیگما آلدریچ
جهت مشاوره ، خرید و سفارش با ما تماس بگیرید :    66126998 - 66125331 - 66126831        
آریا تجهیز،    تهران،   تماس: 66125331- 66126831 - 66126998
قيمت: کف بازار

2/11/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی -موادشیمیایی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی -موادشیمیایی
شرکت کارن اطلس پژوه بابیش ازبیست سال سابقه درزمینه فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی ازکمپانی هایMerck-Sigma-Aldrich-Fluka-Applichem-Duchefa-Lobachem-Milipore-Poch-Riedeldehaen-BDH,...    آمادگی ...
شرکت کارن اطلس پژوه،    تهران،   تماس: 09128442074-88461233
قيمت: به روز

29/10/98

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی
«بسمه تعالی»    کارن پویا نوآور    1.آب اکسیژنه مرک آلمان 2/5 لیتری 108597    2. آب کروماتوگرافی ...
شرکت کارن پویانوآور،    تهران،   تماس: 02166946138-02166123670

24/10/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی صنعتی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی صنعتی
بسمه تعالی     محصولات شیمیایی سریران مبین شیمی    به دین وسیله به استحضار میرساند شرکت بازرگانی ...
مبین شیمی،    اصفهان،   تماس: 09131157443
قيمت: 1

18/10/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرکت شیمیائی و صنعتی جام اکسیر پارسیان    تولید کننده انواع مواد رسوبزدای اسیدی(antiscalant)    و ...
پیمان مقدم،    تهران،   تماس: 88804845

8/10/98
فروش مواد شیمیایی مرک

فروش مواد شیمیایی مرک
ایمن گستر شیمی با هدف ارائه محصولات با کیفیت و متفاوت در زمینه واردات و فروش موارد شیمیایی آزمایشگاهی ، تحقیقاتی ...
ایمن گستر شیمی،    تهران،  

1/10/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی صنعتی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی صنعتی
اسید کلریدریک     آمونیاک دی اتانول امین صابون مول 10    اسید نیتریک آب اکسیژنه دی اکسید منگنز ضد ...
بهفر قدوسی،    اصفهان،   تماس: 09131157443
قيمت: تماس بگیرید

30/9/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی (کارل فیشر ،متانول خشک ، چیتوسان ، اورتان ،ال- نیم، مکامیلامین ، هموسیستئین ، دی پی پی اچ (DPPH) ، دی اکتیل سولفوکسینات ،

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی (کارل فیشر ،متانول خشک ، چیتوسان ، اورتان ،ال- نیم، مکامیلامین ، هموسیستئین ...
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی (کارل فیشر ،متانول خشک ، چیتوسان ، اورتان ،ال- نیم، مکامیلامین ، هموسیستئین ...
واحد فروش،    تهران،   تماس: 88921535 /88921536 / 88921537
قيمت: Call

26/8/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاه پزشکی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاه پزشکی
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی    Basic Fuchin for microscopy 25g    Testostron (Fluka AG. Bush SG )K1282/106/2/10    STRYCHNINE ...
تجهیزات پزشکی طلایه طب آزما،    تهران،   تماس: 02166933883 - 02166564092
قيمت: مناسب

27/6/98

فروش مواد شیمیایی مرک
فروش مواد شیمیایی مرک آلمان با ضمانت اصل بودن و coa برای هر کد مورد درخواست شما        مشاوره ...
شریف زاده،    تهران،   تماس: 09383946831
قيمت: تلفنی

2/5/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی
با سلام    با احترام به استحضار می رساند شرکت پارس کیمیا با برخورداری از سال ها تجربه در زمینه واردات،تهیه ...
پارس کیمیا،    تهران،   تماس: 09123665197

15/4/98
سفیر آزما ؛ نمایندگی انحصاری و رسمی نماینده وارد کننده و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت آزمایشگاهی و محصولات سایت شرکت سیگما آلدریچ sigma aldrich

سفیر آزما ؛ نمایندگی انحصاری و رسمی نماینده وارد کننده و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت آزمایشگاهی و ...
سفیر آزما ؛ نمایندگی انحصاری و رسمی نماینده وارد کننده و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت آزمایشگاهی و ...
سفیر آزما،    تهران،   تماس: 021-66836791

11/3/98
واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی کیان پرتو تجهیز

واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی کیان پرتو تجهیز
کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی مواد تخصصی مورد نیاز آزمایشگاهها و موادشیمیایی صنعتی        کلیه ...
آزمایشگاهی کیان پرتو تجهیز،    تهران،   تماس: 66577951-66577984

3/11/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک Merck

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک Merck
شرکت مینا تجهیز آریا ،با بیش از یک دهه فعالیت به عنوان شرکت تامین کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی ،محصولات ...
مینا تجهیز آریا،    تهران،   تماس: 66900058 - 66901187

3/11/98
نماینده  رسمی فروش  مواد شیمیایی سیگما و فلوکا و مرک

نماینده رسمی فروش مواد شیمیایی سیگما و فلوکا و مرک
مواد آزمایشگاهی سیگما، آلدریچ، فلوکا و Merck    مواد شیمیایی در مقیاس صنعتی    مواد سیگما آلدریچ ...
بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی،    تهران،   تماس: 77132237-77132238

30/10/98
تولید و فروش تخصصی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تولید و فروش تخصصی مواد شیمیایی آزمایشگاهی
ایران شیمی مفتخر است به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد شیمیائی معدنی آزمایشگاهی محصولات تولیدی خود را جهت ...
ایران شیمی،    تهران،   تماس: 04433432757

10/10/98
فروش آگار کشت بافت و مواد شیمیایی مرک

فروش آگار کشت بافت و مواد شیمیایی مرک
قابل توجه    مراکز تحقیقاتی ,دانشگاهی ,آزمایشگاهی ,    جهت کشت میکروبی و بافت گیاهی    آگار ...
بازرگانی کیمیا - مهندس اکبری،    تهران،   تماس: 09122500985-66571382-44271799
قيمت: ویژهفروش محصولات پزشکی عمده
تهران فن آور
تلفن:02188057847
تخت خواب بادی
تهران اینتکس
تلفن:09122133645
فروش سگ جیبی
سیروان ترابی
تلفن:09129153744
فروش سگ جیبی ، آپارتمانی ، عروسکی
سعید رحیمی
تلفن:09037802354
دستگاه تصفیه آب، فیلتر تصفیه آب خانگی
فرآیند آب پارسیان
تلفن:02144696114
خریدار کتاب
كيوان بخشى
خرید موکت عمده
شرکت کالارسان هوشمند
تلفن:02133157000
فروش گلدان پلاستیکی
مجید مختاربندیان
تلفن:09166186974
فروش مبلمان خانگی-مبل فرشته
مبل و پشتی
تلفن:09131330032