Search

شنبه 26 مرداد 1398

منو

آگهي هاي لوازم

لوازم » تجهیزات پزشکی

مواد شیمیایی آزمایشگاه پزشکی

اسید لاکتیک
اتانل
الکل صنعتی (متیل الکل)
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
دی پتاسیم هیدروژن فسفات
EDTA
اسید بوریک
کلروفرم
گلیسین
گلیسرول
تریس اسید کلریدریک (Tris-HCL)
تریس مخصوص الکتروفورز
تریس بیس
اسید سیتریک
اسید آسکوربیک
رنگ گیمسا
لیتیوم کربنات
کانادا بالزام
متانول HPLC
متانول
گالاکتوز
آگارز
سدیم کربنات
هیستیدین
اسپرمیدین
تریپتوفان
کانامایسین
اکریل آمید
بیس اکریل آمید
TEMED
DDT
گلوکز
پپتون
سدیم یدید
گوانیدین تیوسانات
آدنین سولفات
عصاره مخمر
لوسین
استیک اسید
اتانل HPLC
پارافیلم
چسب اتوکلاو
بتایین
پودر مس
پودر روی
نوار منیزیم (ایرانی)
نمک یددار
استات سدیم
استات آمونیوم
آمونیوم پرسولفات
منیزیم سولفات 7 آبه
پپتون میت
سدیم کلراید
تری سدیم سیترات
پودر فوشین
ان- هگزان
ان- پنتان
جیوه
اتر
ان-فنیل پیریدیل فرم آمیدین
اسید نیتریک
اسید سولفو کرومیک
اسید سولفوریک
اسید کلریدریک
دی فنیل یدونیوم کلراید
ایزوپروپانل
بتادین
ساولن
رنگ تایلر
رنگ نگروزین
رنگ متیلن بلو
رنگ فوشین
رنگ متیل گرین
رنگ سودان سیاه
اسید کرومیک
اسید فسفو مولیبدیک
اسید تانیک
اسید بوریک
کاغذ TLC
کریستال ویولت
آگارآگار
پتاسیم نیتریت
پتاسیم سوربات
کربنات پتاسم
بی کربنات پتاسیم
هیدروکسید آمونیوم
سولفات مضاعف آلومینیوم- پتاسیم
اسید هیومیک
نیترات سدیم
نیتریت سدیم
سیترات سدیم
سیتریک اسید آبدار
فرمیک آمونیوم سیترات
دی سدیم هیدروژن فسفات
دی سدیم EDTA
نیترات کبالت 6 آبه
آلومینیوم مولیبدات 4 آبه
کلراید آمونیوم
اسید استیک گلاسیال
اسید استیک
ایزوآمیل الکل
لوگول
آگارز الکتروفورز
منیزیم کلراید
سدیم دودسیل سولفات
پتاسم هیدروکسید
الکل اتیلیک 96 درصد
آب اکسیژنه
تترا پارافنیلن دی هیدروکلراید
سافرانین
ید
یدور پتاسیم
اکسالات آمونیوم
تریپتون
اکسین
پودر ویتامین E
بروموفنول بلو
بافر 4 و 7 و 9 حجمی
بافر 9 (تیترازول)
بافر 4 و 7 (تیترازول)
بورت 50 و 100
EDTA
استو نیتریل
پلیت آلومینیومی TLC5554
پلیت آلومینیومی TLC5553
سفتی باکس
کاغذ صافی
دی کلرومتان HPLC
تتراهیدروفوران HPLC
محلول پتاسیم کلراید یک
دی سدیم تارترات دی هیدرات
پتاسیم هیدروکسید
سدیم هیدروکسید
سدیم کلراید
سدیم کربنات
سدیم سولفات
آمیدو بلک
الکل اتیلیک 96 درصد

CMC کربوکسی متیل سلولز
P.V.A پلی وینیل الکل
PVP پلی وینیل پرولیدون
SLS پودری (سدیم لوریل سولفات)
آب اکسیژنه H2O2
آب ژاول (هیپو کلریت سدیم )
آسه سولفام پتاسیم
آسپارتام
آلانتوئین
آدنین سولفات
آلومینیوم مولیبدات 4 آبه
آمونیوم بای فلوراید
آمونیوم پرسولفات
آمونیوم تیوسولفات
آمونیوم کلراید دارویی (نشادر)
آمیدو بلک
آهک هیدراته (هیدروکسید کلسیم(
آویسل دارویی ( 101 و 102)
اتیل استات
اتیل گلیکول
ادتا ٢ و ٤ سدیم
استئارات منیزیم
استات روی
استات سدیم
استات آمونیوم
استون
اسید استئاریک
اسید استیک
اسید اسکوربیک ( ویتامین C)
اسید اولئیک
اسید اگزالیک
اسید بنزوئیک
اسید بوریک
اسید تارتاریک
اسید سالیسیلیک
اسید سدیم پیروفسفات
اسید سولفامیک
اسید سولفوریک
بنزیل بنزوات
بوتیل هیدروکسی تولوئن BHT
بی کربنات آمونیوم (آمونیاک خشک(
بی کربنات سدیم (جوش شیرین(
بی کربنات پتاسیم
٢-پروپانول
پارافین
پالم فتی اسید
پتاس کره (هیدروکسید پتاسیم(
پتاسیم هیدروکساید
پتاسیم کلراید دارویی
پرسولفات آمونیوم
پرمنگنات پتاسیم
پروپیل پارابن
پروپیلن کربنات آرایشی
پروپیلن گلیکول (SK)
پروپیونات کلسیم
پلی اکریل آمید (پلی الکترولیت) آنیونیک
پلی اکریل آمید (پلی الکترولیت) کاتیونیک
پلی سوربات (توئین 20)
پلی سوربات (توئین 60)
پلی سوربات (توئین 80 )
پلی کواترنیوم 10
پودر تالک داروئی
پودر کائولن
پودر مس
پودر روی
تالک آرایشی
تترا پارافنیلن دی هیدروکلراید
ترشیو بوتیل هیدروکینون TBHQ آنتی اکسیدانت
تری سدیم فسفات
تری پلی فسفات سدیم
تری کلوکربان
تولوئن
تی تری اویل
تیامین هیدروکلراید
تیتان (دی اکسید تیتانیوم)
تیتان دی اکساید
تیمول کریستال
تیوره
سود کاستیک %99
سود گرانول
سوربات پتاسیم (نوترینوا(
سوربیتول (مایع)
سوربیتول (پودری(
سولفات آمونیوم
سولفات آهن دارویی
سولفات باریم
سولفات روی
سولفات روی دارویی
سولفات سدیم
سولفات مس
سولفات منگنز
سولفات منیزیم (غذایی(
سود کاستیک %99
سود گرانول
سوربات پتاسیم (نوترینوا(
سوربیتول (مایع)
سوربیتول (پودری(
سولفات آمونیوم
سولفات آهن دارویی
سولفات باریم
سولفات روی
سولفات روی دارویی
سولفات سدیم
سولفات مس
سولفات منگنز
سولفات منیزیم (غذایی(
سولفات نیکل
سولفیت سدیم
سیانور روی
سیانور سدیم
سیانور مس
سیانور پتاسیم
سیترات سدیم
سیترات پتاسیم
سیلیکات زیرکونیوم
سیلیکات سدیم
سیلیکاژل آبی 5_3
سیکلوهگزانون
کلسیم کربنات
کلسیم گلوکونات
کوکونات فتی اسید
گالاکتوز
گزانتان گام
گلایسین
گلسیرین مونو استئارات (GMS)
گلوکونات روی دارویی
گلوکونات سدیم
گلیسیرین
گوارگام
گوانیدین تیوسانات
مالتو دکسترین
متابی سولفیت سدیم
متاسیلیکات سدیم
متانول
متیل اتیل کتون
متیل سالیسیلات
متیل پارابن
متیل کلراید
محلول آمونیاک
منتول
منتول کریستال
مورفولین
موم زنبور عسل
مونو گلیسرید
نشادر
اسید سیتریک
اسید فسفریک
اسید لاکتیک
اسید مالئیک
اسید مالیک ( جوهر سیب(
اسید نیتریک
اسید هیدروفلوراید
اسید کلریدریک
اسید کرومیک
اسید فسفو مولیبدیک
اسید تانیک
اسید هیومیک
ال آرژنین
ال تارتاریک اسید
ال لیزین
الانتوئین
ان-هگزان
اوره آرایشی
اوره دارویی
اوژنول (اسانس میخک(
اکالیپتوس
اکسالات آمونیوم
اکسید آلومینیوم %17 (زاج)
اکسید روی
اکسید مس
اکسید منگنز
اکسید منیزیم آرایشی
اکسید کبالت
ایزوتیازولین مایع
ایزوپروپیل الکل
ایزوپروپیل پالمیتات
ایزوپزوپیل میرستات
ایمیدازولین اوره
براکس دکا هیدرات (10 آبه)
براکس پنتا هیدرات (5 آبه)
بروموفنول بلو
بنزوات سدیم
بنزیل الکل
دودکانول
دکستروز (گلوکز) چین
دی مانیتول
دی کلسیم فسفات
دی گلیسرید
دی فنیل یدونیوم کلراید
رنگ تایلر
رنگ نگروزین
رنگ متیلن بلو
رنگ فوشین
رنگ متیل گرین
رنگ سودان سیاه
رنگ گیمسا
روغن بادام شیرین
روغن نارگیل
روغن نخل
روغن کرچک
روغن کرچک هیدروژنه PEG40
ریبوفلاوین
زانتان گام
زایلن
زایلین
سالسیلیک اسید
ساکارز
سافرانین
ستریمونیوم کلراید
ستوماکروگل 1000
ستیل الکل
سدیم استارچ
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم ساخارین
سدیم لوریل سولفات
سدیم مونوفلوروفسفات
سدیم هگزا متا فسفات
سدیم هگزا متافسفات
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم هیدروکساید
سدیم کلراید
سود مایع %49
فرمالین
فسفات تری سدیم
فسفات دی آمونیوم
فسفات دی سدیم
فسفات مونو آمونیوم
فسفات مونو سدیم
فوماریک اسید
فیوم سیلیکا
لانت O (ستیل استئاریل الکل)
لانولین
لاکتوز مش 200
لاکتوز مش 80
لیترون
لیتیوم کربنات
لیگنو سولفونات سدیم
لوگول
کائولن آرایشی
کانادا بالزام
کریستال ویولت
کافور
کراتین
کراس کارملوس سدیم
کربن اکتیو پودری
کربن اکتیو گرانولی
کربنات باریم
کربنات سدیم شیراز
کربنات منگنز
کربنات منیزیم آرایشی
کربنات پتاسیم کره
کربنات کلسیم سبک
کربنات کلسیم سنگین
کربومر 940 (کارباپول)
کربوکسی متیل سلولز
کلاژن پودری
کلر هندی %70
کلرید سدیم
کلرید قلع
کلرید نیکل
نشاسته
نیترات نقره
نیتریت سدیم غذایی
نیتریت کلسیم
نیپاژن M
نیپاژن P
نیکوتیناماید
هگزا متا فسفات
هیدروکسید پتاسیم
هیدروکینون
هیپوکلریت کلسیم
ویتامین A
ویتامین D3 کریستال
ویتامین E
ویتامین H
ویتامین دکسپانتول
یدور پتاسیم
ید

تلفن: 02166933883 - 02166564092
Email:
منطقه: تهران
آدرس: باقرخان شرقی ضلع شمال شرقی بیمارستان امام خمینی

http://www.ttalab.ir

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (تجهیزات پزشکی طلایه طب آزما)
در مورد: مواد شیمیایی آزمایشگاه پزشکی

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

322
بازدید20/5/98
نمایندگی فروش مواد شیمیایی مرک آلمان .نمایندگی MERCK

نمایندگی فروش مواد شیمیایی مرک آلمان .نمایندگی MERCK
تضمین کیفیت و اصل بودن 100%مواد .    آب اکسیژنه 2/5 لیتری مرک آلمان 108597    آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری ...
بازرگانی کیمیا پژوه،    تهران،   تماس: 02144271799-02166571382-09122500985

10/5/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاه پزشکی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاه پزشکی
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی    Basic Fuchin for microscopy 25g    Testostron (Fluka AG. Bush SG )K1282/106/2/10    STRYCHNINE ...
تجهیزات پزشکی طلایه طب آزما،    تهران،   تماس: 02166933883 - 02166564092
قيمت: مناسب

26/5/98
نماینده  رسمی فروش  مواد شیمیایی سیگما و فلوکا و مرک

نماینده رسمی فروش مواد شیمیایی سیگما و فلوکا و مرک
مواد آزمایشگاهی سیگما، آلدریچ، فلوکا و Merck    مواد شیمیایی در مقیاس صنعتی    مواد سیگما آلدریچ ...
بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی،    تهران،   تماس: 77132237-77132238

26/5/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک Merck

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک Merck
شرکت مینا تجهیز آریا ،با بیش از یک دهه فعالیت به عنوان شرکت تامین کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی ،محصولات ...
مینا تجهیز آریا،    تهران،   تماس: 66900058 - 66901187

20/5/98
فروش آگار کشت بافت و مواد شیمیایی مرک

فروش آگار کشت بافت و مواد شیمیایی مرک
قابل توجه    مراکز تحقیقاتی ,دانشگاهی ,آزمایشگاهی ,    جهت کشت میکروبی و بافت گیاهی    آگار ...
بازرگانی کیمیا - مهندس اکبری،    تهران،   تماس: 09122500985-66571382-44271799
قيمت: ویژه

12/5/98
فروش لوازم ازمایشگاهی-فروش مواد شیمیایی-فروش مواد مرک-آلومینیوم فویل-Aluminium

فروش لوازم ازمایشگاهی-فروش مواد شیمیایی-فروش مواد مرک-آلومینیوم فویل-Aluminium
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: تماس با بخس بازرگانی شرکت کیمیاگران جوان:66572102-09126183493

12/5/98
لوازم ازمایشگاهی- مواد شیمیایی-فروش تجهیزات ازمایشگاهی - مواد مرک-آلومینیوم سولفات -Aluminiumsulfat

لوازم ازمایشگاهی- مواد شیمیایی-فروش تجهیزات ازمایشگاهی - مواد مرک-آلومینیوم سولفات -Aluminiumsulfat
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: شماره تماس بخش بازرگانی شرکت کیمیاگران جوان:66572102-09126183493

12/5/98
فروش لوازم ازمایشگاهی-مواد شیمیایی-مواد مرک-کلسیم هیدرواکساید

فروش لوازم ازمایشگاهی-مواد شیمیایی-مواد مرک-کلسیم هیدرواکساید
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: تماس با بخش بازرگانی:66572102-09126183493

22/5/98
لاکتیک اسید خوراکی 85% شفاف

لاکتیک اسید خوراکی 85% شفاف
اسید لاکتیک به فرمول شیمیایی CH3CHOHCOOHاسید آلی بی رنگ است که به صورت محلول در آب و اتانول است. این اسید حاصل عمل ...
پارسین اکسیر،    تهران،   تماس: 021-44037067;021-44039042

20/5/98
فروش اسید لاکتیک

فروش اسید لاکتیک
فروش ویژه اسید لاکتیک قابل مصرف در صنایع شیمیایی ، دارویی و آرایشی بهداشتی    لینک کانال:tpromak@
تجارت پیشگامان روماک،    تهران،   تماس: 663322256-66849672-09122254967-09128388211

9/4/98
خرید اسید لاکتیک,فروش اسید لاکتیک

خرید اسید لاکتیک,فروش اسید لاکتیک
اسید لاکتیک به صورت صنعتی به وسیله تخمیر باکتری های کربوهیدرات تولید می شود و یا از طریق سنتز شیمیایی استالدئید ...
miss rezaaee،    تهران،   تماس: 09198008414

29/3/98
اسید لاکتیک

اسید لاکتیک
اسید لاکتیک    اسید لاکتیک یکی از اولین اسید هایی است که در غذاها استفاده می شود، این محصول به طور طبیعی ...
foroutan،    تهران،   تماس: 09124850508 فروتن
قيمت: بهترین قیمت

12/3/98
فروش عمده  اسید لاکتیک

فروش عمده اسید لاکتیک
اسید لاکتیک اسید آلی است. این فرمول مولکولی CH3CH (OH) CO2H است. سفید در حالت جامد است و در آب بسیار محلول است. حلالیت ...
miss rezaee031،    تهران،   تماس: 09198008414

18/9/97
فروش اسید لاکتیک

فروش اسید لاکتیک
اسید لاکتیک بطور طبیعی در بسیاری از محصولات غذایی وجود دارد. این ماده به عنوان عامل اسیدی کننده، نگهدارنده ...
بازرگانی آشنا،    تهران،   تماس: 88480546
قيمت: مناسب ترین

9/11/97
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی،تحقیقاتی، دانشجویی،مواد تحقیقاتی ، مرک آلمان، Merck in Iranفروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی،تحقیقاتی، دانشجویی،مواد تحقیقاتی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی،تحقیقاتی، دانشجویی،مواد تحقیقاتی ، مرک آلمان، Merck in Iranفروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی،تحقیقاتی، ...
شرکت کیمیا گستر واردکننده محصولات کمپانیهای Sigma-Aldrich ،Merck,Fluka,Gibco,Invitrogen در ایران می باشد.        فروش ...
شرکت کیمیا گستر،    تهران،   تماس: 88946646 / 88946647
قيمت: تماس با واحد فروش

8/5/96
فروش مواد شیمیایی مرک و سیگما آلدریچ

فروش مواد شیمیایی مرک و سیگما آلدریچ
* فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برندهای معتبر مرک آلمان Merck و سیگما آلدریچ امریکا Sigma Aldrich و ...... با ...
پترو مهر،    فارس،   تماس: 07136364729-09906143021

24/3/96
فروش مواد شیمیایی مرک

فروش مواد شیمیایی مرک
شرکت راد شیمی البرز    02144283583 02144283509        شرکت راد شیمی البرز با دارابودن ...
راد شیمی البرز،    تهران،   تماس: 44283509 44283583
قيمت: تلفنی

8/2/98
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانیهای زیگما و آلدریچ و مرک

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانیهای زیگما و آلدریچ و مرک
با سلام خدمت فروشندگان مواد شیمیایی آزمایشگاهی    به اطلاع میرساند آزمیران آمادگی دارد محصولات آزمایشگاهی ...
حامدی،    تهران،   تماس: 88920648-88920649

20/9/96

فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی اصل وارداتی اروپایی از برند مرک آلمان
شرکت کنترل اب عرضه کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و تخصصی از برند مرک آلمان می باشد.    شرکت با ...
کنترل اب،    تهران،   تماس: 09384442995

21/11/97
فروش اسید لاکتیک

فروش اسید لاکتیک
شکل ظاهری آن در حالت جامد به رنگ سفید و در حالت مایع بی رنگ است،این ماده محلول در آب است    در گریدهای ...
مهرگان شیمی،    تهران،   تماس: 021-36017844
قيمت: 0فروش محصولات پزشکی عمده
تهران فن آور
تلفن:02188057847
دستکش جراحی استریل
سهند تجهیز نوین
تلفن:02133927760
کلینیک تخصصی دامپزشکی دکتر ذاکریان
دکتر مجید ذاکریان
تلفن:02122570700
پخش عمده لباس زیر
بورس لباس زير
تلفن:09183749370
لوازم استخر
حسام فرجادی
تلفن:02188211178
سفره یکبار مصرف ضخیم پایدار
پایدار پلاستیک
تلفن:02156232314
تجهیزات مدارس و لوازم اداری
تهران صنعت
تلفن:09194676104
رگال فروشگاهی و بوتیک
استیل
تلفن:09142683623
خریدار کتاب
كيوان بخشى