Search

سه شنبه 19 آذر 1398

منو

آگهي هاي لوازم

لوازم » تجهیزات پزشکی

نمایندگی محصولات کمپانی Memmert آلمان : آون ، انکوباتور ، بن ماری ، آون خلاء ، انکوباتور CO2 در حجم های مختلف

به نام خدا
کمپانی ممرت آلمان یکی از معروفترین سازندگان لوازم آزمایشگاهی در دنیا می باشد که طرفداران بسیار زیادی در سراسر دنیا مشتاق محصولات این کمپانی می باشند شرکت کیمیا تجهیز طایی محصولات این شرکت را به مدت 3 سال گارانتی و 15سال خدمات پس از فروش پشتیبانی می نماید لذا برای اطلاع بیشتر از کیفیت و قیمت محصولات این کمپانی با ما تماس حاصل کنید.

آون UN55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون UN30 دیجیتال 30 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون UN75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون UN110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون UN160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون UN260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون UN450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون UN750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF110 دیجیتال 108لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF1060 دیجیتال 1060 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF 55 plus دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF 75 plus دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF 110 plus دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF 160 plus دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF 260 plus دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF 450 plus دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF 750 plus دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون فن دار UF 1060 plus دیجیتال 1060 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون خلاء دار VO200 T5 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون خلاء دار VO400 T5 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
آون خلاء دار VO500 T5 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور IN55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور IN30 دیجیتال 30 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور IN75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور IN110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور IN160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور IN260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور IN450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور IN750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF110 دیجیتال 108لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF 55 plus دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF 75 plus دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF 110 plus دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF 160 plus دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF 260 plus دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF 450 plus دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
انکوباتور فن دار IF 750 plus دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان
حمام روغن ONE10 L1 دیجیتال 10 لیتری از Memmert
حمام روغن ONE14 L1 دیجیتال 14 لیتری از Memmert
حمام روغن ONE22 L1 دیجیتال 22 لیتری از Memmert
حمام روغن ONE29 L1 دیجیتال 29 لیتری از Memmert
حمام روغن ONE45 L1 دیجیتال 45 لیتری از Memmert
انکوباتور CO2 دار استاندارد INC 108 دیجیتال 108 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 108 T2T3دیجیتال 108 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 108 T2T3T6دیجیتال 108 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 108 T5دیجیتال 108 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 108 T2T3T4T6دیجیتال 108 لیتری
انکوباتور CO2 دار استاندارد INC 153دیجیتال 153 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 153 T2T3دیجیتال 153 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 153 T2T3T6دیجیتال 153 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 153 T5دیجیتال 153 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 153 T2T3T4T6دیجیتال 153 لیتری
انکوباتور CO2 دار استاندارد INC 246 دیجیتال 246 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 246 T2T3دیجیتال 246 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 246 T2T3T6دیجیتال 246 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 246 T5دیجیتال 246 لیتری
انکوباتور CO2 دار INC 246 T2T3T4T6دیجیتال 246 لیتری
انکوباتور یخچالدار IPP 200 با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 300 با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 800 با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 30 با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 750 با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 110با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 55 با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 260 با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 30 Plus با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 750 Plus با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 110 Plus با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 260 Plus با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار IPP 55 Plus با سیستم حرارتی پلتییر
انکوباتور یخچالدار ICP 400 صفر درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 500 صفر درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 700صفر درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 700منفی 12 درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 800منفی 12 درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 55 منفی 12 درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 55 صفر درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 110 منفی 12 درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 260 منفی 12 درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 450منفی 12 درجه از ممرت آلمان
انکوباتور یخچالدار ICP 750 منفی 12 درجه از ممرت آلمان
انکوباتور نگهداری یخچالدار IPS 260 از memmert
انکوباتور نگهداری یخچالدار IPS 749 از memmert
انکوباتور نگهداری یخچالدار IPS 750 از memmert
چمبر رطوبتی climate chamber باسیستم حرارتی المنت و پلتییر انکوباتور تست پایداری

چمبر رطوبتی HPP 110 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر رطوبتی HPP 260 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر رطوبتی HPP 750 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر رطوبتی HCP 110 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر رطوبتی HCP 260 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر رطوبتی HCP 153 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر رطوبتی HCP 110 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر رطوبتی HCP 260 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر رطوبتی HCP 153 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر رطوبتی HCP 110 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان
چمبر تغییرات دمایی ICH 110 از memmert آلمان
چمبر تغییرات دمایی ICH 260 از memmert آلمان
چمبر تغییرات دمایی ICH 750 از memmert آلمان
چمبر تغییرات دماییCTC 256 برای تست محیطی از منفی 40 از memmert آلمان

انکوباتور 108 لیتری CO2 فول آپش مدل INC-CO2-10815
انکوباتور 108 لیتری CO2 مدل INC-CO2-108
انکوباتور 108 لیتری دیژیتال مدل INB-500
انکوباتور 108 لیتری کنترل الکترونیک مدل INE-500
انکوباتور 108 لیتری یخچالدار مدل ICP-500
انکوباتور 108 لیتری یخچالدار مدل IPP-500
انکوباتور 120 لیتری یخچالدار دیژیتال PIC-120/201
انکوباتور 128 لیتری دیژیتال مدل PIF-120/201
انکوباتور 230 لیتری دیژیتال مدل PIF-200/201
انکوباتور 256 لیتری کنترل الکترونیک مدل INE-600
انکوباتور 256 لیتری یخچالدار مدل ICP-600
انکوباتور 39 لیتری دیژیتال مدل INB-300
انکوباتور 416 لیتری کنترل الکترونیک مدل INE-700 ...

تلفن: 77132237-77132238- 09122308194
Email:
منطقه: تهران
آدرس: تهران

http://ktt-lab.com/index.php

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی)
در مورد: نمایندگی محصولات کمپانی Memmert آلمان : آون ، انکوباتور ، بن ماری ، آون خلاء ، انکوباتور CO2 در حجم های مختلف

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

11865
بازدید18/9/98
فروش رسمی چمبر رطوبتی و چمبر حرارتی در حجم های مختلف از کمپانی  Memmmert آلمان

فروش رسمی چمبر رطوبتی و چمبر حرارتی در حجم های مختلف از کمپانی Memmmert آلمان
چمبر رطوبتی HPP 110 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان    چمبر رطوبتی HPP 260 با سیستم پلتییر ...
بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی،    تهران،   تماس: 77132237-8

18/9/98
فروش بن ماری، حمام آب گرم، حمام روغن، روتاری و سیرکولاتور

فروش بن ماری، حمام آب گرم، حمام روغن، روتاری و سیرکولاتور
شرکت مهندس بازرگانی اطلس تجهیز ماندگار، تأمین کننده تمام نیازهای تحقیقاتی پژوهشگران کشور می‌باشد. محصولات ...
شرکت مهندسی بازرگانی اطلس تجهیز ماندگار،    تهران،   تماس: 02166069980

18/9/98
فروش حمام آب گرم و بن ماری شرکت Memmert

فروش حمام آب گرم و بن ماری شرکت Memmert
شرکت Memmert آلمان یکی از معروفترین و بزرگترین کمپانی های تولید کننده تجهیزات ترموستاتیک، حمام آب گرم (بن ماری) ...
شرکت مهندسی بازرگانی اطلس تجهیز ماندگار،    تهران،   تماس: 021-66069980

4/8/98
فروش کنتور آب دیواری فروشنده کنتور دیواری حمام آشپزخانه

فروش کنتور آب دیواری فروشنده کنتور دیواری حمام آشپزخانه
شرکت توزین متر فروشنده تخصصی کنتورهای آب ، مواد نفتی و مواد خوراکی دیجیتال ،عقربه ای و دوگانه    کنتور ...
حسین زاهدی،    تهران،   تماس: 02166011562---02166011704---02166012092---09124042541

3/7/95
فروش آون و انکوباتور و حمام آب از کمپانی MEMMERT المان

فروش آون و انکوباتور و حمام آب از کمپانی MEMMERT المان
با سلام احتراما شرکت ویرا تجهیز اقدام به واردات گسترده محصولات کمپانی MEMMERT با قیمت مناسب به شرح زیر نموده ...
جاوید،    تهران،   تماس: 02177248982
فروش محصولات پزشکی عمده
تهران فن آور
تلفن:02188057847
فروش تونر فابریک کونیکا6500-7000-8000
ماشینهای اداری آرمان
تلفن:02188840852
دستگاه تصفیه آب، فیلتر تصفیه آب خانگی
فرآیند آب پارسیان
تلفن:02144696114
بایگانی ریلی
وحید محمدزاده -
تلفن:09126071877
خریدار کتاب
كيوان بخشى
خرید موکت عمده
شرکت کالارسان هوشمند
تلفن:02133157000
دستگاه صندلی ویژه نماز
حمیدحاج محمد علی
تلفن:02133024646
جعبه تقسیم سیم روکار
خوشخو
تلفن:0261-4451921
حشره کش برقی الکتریکی led
خوشخو
تلفن:09123611749
دستگاه دافع حشرات
خوشخو
تلفن:09123611749
لامپ ال ای دی
خوشخو
تلفن:02634215476