Search

يكشنبه 24 شهريور 1398

منو

آگهي هاي لوازم

لوازم » تجهیزات پزشکی

واردکننده میکروسکوپ های آزمایشگاهی

به نام خدا
بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی بزرگترین وارد کننده میکروسکوپ های آزمایشگاهی آمادگی خود را جهت تجهیز آزمایشگاه های مراکز صنعتی ، مراکز علمی ، دانشگاه ها ، پ‍ژوهشکده ها ، آزمایشگاههای تشخیص طبی ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، کارخانه ها و سایر مراکزاعلام میدارد. لازم به ذکر است خدمات پشتیبانی و گارانتی این شرکت توسط کادری علمی و فنی ارائه میگردد.

تلفن دفتر فروش: ۷۷۱۳۲۲۳۷-۷۷۱۳۲۲۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۰۸۱۹۴
Email:Ktt.co.ltd@gmail.com

میکروسکوپ استاد و دانشجو 2 نفره XSZ-204
میکروسکوپ استاد و دانشجو 3 نفره XSZ-304
میکروسکوپ استاد و دانشجو 5 نفره N-510
میکروسکوپ استاد و دانشجو 5 نفره روی پایه N-107
میکروسکوپ الیاف قابل نصب روی ریل مدل MB311
میکروسکوپ اندازه گیری 14005
میکروسکوپ اندازه گیری با میز متحرک VEB-Roberton
میکروسکوپ با سر تلویزیونی 900 برابر مدل SMC-300
میکروسکوپ با سر تلویزیونی 900 برابر مدل SMC-400
میکروسکوپ پروژکتور LSP-300
میکروسکوپ پروژکتور LSP-500
میکروسکوپ دو چشمی ایزو اینفینیتی مدل N320M
میکروسکوپ دو چشمی اینورت بیولوژی NIB-100
میکروسکوپ دو چشمی بامانیتور 8 اینچ NLCD-307D
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK300B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK4000B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی BK5000B
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N200M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N300M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N400M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XS-402 طرح نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی EX20-1BR
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-110M
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-120
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-180M طرح YS100 نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XS2100 طرح المپوس
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-136A
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-137B طرح هوند
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-146 طرح زایس
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی XSP-150B طرح YS100 نیکون
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی طرح CX21 المپوس BH200BSمیکروسکوپ دو چشمی بیولوژی طرح CX21 المپوس BH-BE
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژیCX-31طرح المپوسBH200BEK
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی 1000Xمدل BP51-201
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی 1000Xمدل SME-F6-201
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-107-E
میکروسکوپ دو چشمی بیولوژی N-120A
میکروسکوپ دو چشمی پلاریزان XP501A
میکروسکوپ دو چشمی پلاریزان XSP-150B-POL
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال 3MP مدلDB2-180M
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال DN-200M
میکروسکوپ دو چشمی دیژیتال NLCD-120D
میکروسکوپ دو چشمی مقایسه ای(انطباقی)NC120A
میکروسکوپ سه چشمی اینورت فلورسنس XDF30APH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت فلورسنس DSZ-FL
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی XD30A-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی BDS-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی DSZ-PH
میکروسکوپ سه چشمی اینورت متالوژی IE200M
میکروسکوپ سه چشمی اینورت متالوژی MDS
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-800M
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK300T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK4000T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی BK5000T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-200ME
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-138TP
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-146T طرح زایس
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی 1000X مدل XSZ-157T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی 1000X مدل XSZ-157T-45
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی EX20-2TR
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی N-107
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSP-150T
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XY-B2
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی طرح CX-31 المپوسBH-TEK
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی طرح CX-21 المپوس BH200TS
میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی XSZ-146-IOS
میکروسکوپ سه چشمی پلاریزان BKPOL
میکروسکوپ سه چشمی دو منظوره پلاریزان BK POL-TR
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس XSZ-146F
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس BK-FLOUR
میکروسکوپ سه چشمی فلورسنس N800FL با 4فیلتر
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی NJF-120AT
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی 800X مدل NJF-1
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی MIT300TR
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی بیولوژی XSX-146J
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی مدل NMM800TRE
میکروسکوپ سه چشمی متالوژی مدل NJC-160
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی M100FL
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی XSP116B
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی XSP-116FI
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی 600X مدل SME-F1
میکروسکوپ یک چشمی بیولوژی ژاپنی
میکروسکوپ یک چشمی پلاریزان XPT7
میکروسکوپ یک چشمی پلاریزان TWPL-400
میکروسکوپ یک چشمی دو نفره YJ-21RB
میکروسکوپ یک چشمی با دوربین CCD مدل TMS-600
استرئو میکروسکوپ زومیک دو چشمی SMZ-645
استرئو میکروسکوپ زومیک سه چشمی SMZ-645
استرئو میکروسکوپ 40x( نور از بالا) زومیک SMZ-1
استرئو میکروسکوپ 40x(نور از بالا و پایین) زومیک MEIJI
میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی E100
میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی E100T
میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی YS-100
میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی YS-100T
میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی E-200
میکروسکوپ بیولوژی (دوچشمی) CX-21
میکروسکوپ پلاریزان دو چشمی E200 E200POL
میکروسکوپ پلاریزان سه چشمی E200 E200POLT
میکروسکوپ سه چشمی E-200T
میکروسکوپ فلورسنت سه چشمی E200 E200-Epi
میکروسکوپ فاز کنتراست و دارکفیلد دوچشمی E200 E200
میکروسکوپ اینورت سه چشمی TS100F
عدسی چشمیX 10 E100
عدسی چشمیX 15 E100
عدسی شیئیX 4 E100
عدسی شیئیX10 E100
عدسی شیئیX 100 E100
عدسی شیئیX 40 E100
عدسی چشمی 10x E200
عدسی شیء 4X E200
عدسی شیء 10X E200
عدسی شیء 40X E200
عدسی شیء 100X E200
عدسی شئ4X YS100
عدسی شئ 10 x YS100
عدسی شئ40 x YS100


عدسی شئ100 x YS100
هد سه چشمی میکروسکوپ YS-100
هد دوچشمی میکروسکوپ YS100
هد دوچشمی میکروسکوپ E-100
عدسی 100+ با حامل
عدسی 20+ بدون حامل
عدسی 25- بدون حامل
عدسی 25+ بدون حامل
عدسی 50 + باحامل
عدسی 6 عددی مختلف به قطر 42 میل
عدسی 8+ بدون حامل
عدسی استوانه ای شعاع 50
عدسی پلاکسی محدب الطرفین
عدسی پلاکسی مقعر الطرفین
عدسی تلسکوپ 2 عددی
عدسی چشمی 20X لوپ NSZ606
عدسی چشمی 20X لوپ SZM45
عدسی چشمی تلسکوپ 6X
عدسی چشمی لوپ 10X با علامت +
عدسی چشمی لوپ 10X شطرنجی
عدسی چشمی لوپ 10X مدرج
عدسی چشمی لوپ 10X واید
عدسی چشمی لوپ 15X
عدسی چشمی لوپ 6X
عدسی چشمی لوپ 8X
عدسی چشمی میکروسکوپ 10X واید
عدسی چشمی میکروسکوپ 10X با پوینترW.P
عدسی چشمی میکروسکوپ 10X باعلامت +
عدسی چشمی میکروسکوپ 10X شطرنجی
عدسی چشمی میکروسکوپ 10X مدرج
عدسی چشمی میکروسکوپ 10X مدرج واید
عدسی چشمی میکروسکوپ 16X ژنوس
عدسی چشمی میکروسکوپ WF10X ژنوس
عدسی چشمی میکروسکوپ WF10X نول
عدسی چشمی میکروسکوپ WF15X
عدسی چشمی میکروسکوپ WF16X نول
عدسی چشمی میکروسکوپ فتوگرافی 4XPH
عدسی شیئی تلسکوپ F497
عدسی شیئی کمکی 0/5 لوپ
عدسی شیئی کمکی 2X لوپ
عدسی شیئی کمکی 2X لوپ
عدسی شیئی کمکی 1/5X لوپ
عدسی شیئی کمکی 2X لوپ
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان 100X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان 10X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان 20X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان 40X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان 4X
عدسی شیئی میکروسکوپ سمی پلان 60X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 4X,10X,40X,60X,100X
عدسی شیئی میکروسکوپ فلورسنت - پلان 4X,10X,40X,100X
عدسی شیئی اینورت LWD 60X
عدسی شیئی متالوژی 40X
عدسی شیئی متالوژی 80X
عدسی شیئی متالوژی LM PLAN 100X
عدسی شیئی متالوژی LM PLAN 50X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 100X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 10X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 40X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 60X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 100X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 10X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 40X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 4X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 4X,10X,40X,100X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 4X,10X,60X,100X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 10X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 20X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 4X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 60X
عدسی شیئی میکروسکوپ مخصوص DIN-100X
عدسی شیئی میکروسکوپ مخصوص DIN-50X
عدسی شیئی میکروسکوپ مخصوص IOS-100X
عدسی شیئی میکروسکوپ مخصوص IOS-50X
عدسی محدب و مقعر با حامل
میکروسکوپ
دو چشمی
سه چشمی
نیکون اصل
نماینده انحصاری
cx21
olympus
استریو میکروسکوپ
فلورسنت
بیولوژیک
متالوژی
اینورت
دوربین
مانیتورینگ
المپیوس
نیکون
اپتیکا
Olympus
Nikon
Optika
فروش
نصب و راه اندازی انواع میکروسکوپ
تعمیر میکروسکوپ
میکروسکوپ الیمپوس CX 22
میکروسکوپ الیمپوس CX 23

تلفن: 77132237-77132238-09122308194
Email:
منطقه: تهران
آدرس: تهران ميدان رسالت

http://ktt-lab.com/index.php

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی)
در مورد: واردکننده میکروسکوپ های آزمایشگاهی

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

12508
بازدید24/6/98
نماینده فروش میکروسکوپ الیمپوس CX 21,CX 31, CX 22 LED

نماینده فروش میکروسکوپ الیمپوس CX 21,CX 31, CX 22 LED
شرکت کیمیا تجهیز طایی وارد کننده محصولات شرکت الیمپوس میباشد لازم به ذکر است یکسال گارانتی و ده سال خدمات ...
بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی،    تهران،   تماس: 77132237-8 09122308194

23/6/98
فروش میکروسکوپ جراحی چشم پزشکی

فروش میکروسکوپ جراحی چشم پزشکی
میکروسکوپ جراحی چشم در کمک به جراحان چشم اصلی ترین کاربرد را دارند . در انجام عملهای جراحی کاتاراکت – پیوند ...
nader kashfi،    تهران،   تماس: 021-88825731/09129315275

24/6/98
نمایندگی فروش میکروسکوپ المپیوسCX22 LED, CX31

نمایندگی فروش میکروسکوپ المپیوسCX22 LED, CX31
نمایندگی فروش میکروسکوپ المپیوسCX22 LED, CX31                احتراما به استحضار میرساند ...
hatef.samadi،    تهران،   تماس: 22849197-22846730

24/6/98
 فروش  میکروسکوپ دوچشمی و سه چشمی اپتیکا OPTIKA ایتالیا در ایران

فروش میکروسکوپ دوچشمی و سه چشمی اپتیکا OPTIKA ایتالیا در ایران
نمایندگی رسمی میکروسکوپ های اپتیکا OPTIKA ایتالیا در ایران            انواع میکروسکوپ انواع ...
آریامهام،    تهران،   تماس: 021-86111521-86111475

24/6/98
فروش میکروسکوپ اینورت فاز کنتراست

فروش میکروسکوپ اینورت فاز کنتراست
شرکت کارن اطلس پژوه با بیش از ده سال سابقه در زمینه واردات و تولید انواع دستگاههای آزمایشگاهی ارائه کننده ...
مرکز آزمایشگاهی،    تهران،   تماس: 09128442074-88446583-88461233
قيمت: به روز

19/6/98
 فروش لامپ مخصوص دستگاه اسپکتروفتومتر و میکروسکوپ

فروش لامپ مخصوص دستگاه اسپکتروفتومتر و میکروسکوپ
   فروش انواع لامپ مخصوص دستگاه اسپکتروفتومتر    فروش لامپ مخصوص انواع دستگاه میکروسکوپ    فروش ...
فردین آزادی،    تهران،   تماس: 09352818118
قيمت: توافقی

11/6/98
میکروسکوپ اینورت فازکنتراست inverted phase contrast microscope

میکروسکوپ اینورت فازکنتراست inverted phase contrast microscope
شرکت مرکزآزمایشگاهی تحقیقات پیشرفته با سالها تجربه درزمینه واردات انواع میکروسکوپ ودارا بودن متخصصین مجرب ...
مهندس شهرام رادفر،    تهران،   تماس: 88446583-88461233-88421775-09122436094
قيمت: به روز

27/5/98
فروش میکروسکوپ کارکرده آزمایشگاهی

فروش میکروسکوپ کارکرده آزمایشگاهی
فروش میکروسکوپ کارکرده آزمایشگاهی سالم و تمیز    مدل های :    میکروسکوپ زایس استاندارد 20    میکروسکوپ ...
تجهیزات پزشکی طلایه طب آزما،    تهران،   تماس: 02166933883 - 02166564092
قيمت: مناسب

27/5/98
فروش میکروسکوپ فلورسنت

فروش میکروسکوپ فلورسنت
فروش میکروسکوپ فلورسنت زایس آلمان    فروش میکروسکوپ زایس    یک دستگاه میکروسکوپ فلورسنت کارکرده ...
تجهیزات پزشکی طلایه طب آزما،    تهران،   تماس: 02166933883 - 02166564092
قيمت: مناسب

20/3/98

نمایندگی فروش میکروسکوپ های آزمایشگاهی و متعلقات
میکروسکوپ های آزمایشگاهی و متعلقات آن    سخن مدیرعامل    ضمن عرض سلام    احتراما به ...
بسپار تجهیز یاران،    تهران،   تماس: 02144787156 / 08118261381/ 09301503350/ 09133520576 / 09187037127

8/2/98
تعمیرات و کالیبراسیون دوربینهای نقشه برداری و جی پی اس تعمیر میکروسکوپ

تعمیرات و کالیبراسیون دوربینهای نقشه برداری و جی پی اس تعمیر میکروسکوپ
تعمیرات و کالیبراسیون دوربینهای نقشه برداری و جی پی اس تعمیر میکروسکوپ    تعمیرات و کالیبراسیون دوربینهای ...
شرکت زمرد ازما،    تهران،   تماس: 66428740

6/12/97
فروش میکروسکوپ دوچشمی آزمایشگاهی

فروش میکروسکوپ دوچشمی آزمایشگاهی
فروش میکروسکوپ دوچشمی آزمایشگاهی    کسب اطلاعات بیشتر    09366906057 - 09120265797 مهندس مهدی جعفریان
jafari،    تهران،   تماس: 09366906057 - 09120265797

15/7/97
فروش میکروسکوپ دیجیتال

فروش میکروسکوپ دیجیتال
فروش انواع میکروسکوپهای دیجیتال با کاربردهای مختلف ساخت کمپانی دینو لایت تایوان        محصولات ...
رضا صفری پور،    تهران،   تماس: 021-88998268-69

24/6/98
فروش استریو میکروسکوپ زومینگ (لوپ)09128442074

فروش استریو میکروسکوپ زومینگ (لوپ)09128442074
بسمه تعالی    شرکت کارن اطلس پژوه با سالها تجربه در زمینه واردات انواع میکروسکوپ و استریو میکروسکوپ ...
شرکت کارن اطلس پژوه ،    تهران،   تماس: 09128442074-88461233-88421775
قيمت: 000

24/6/98
فروش استریو میکروسکوپ 09128442074

فروش استریو میکروسکوپ 09128442074
بسمه تعالی     شرکت کارن اطلس پژوه اقدام به ارائه استریومیکروسکوپ یا لوپ بادوبزرگنمایی 20و40برابر با ...
شرکت کارن اطلس پژوه ،    تهران،   تماس: 09128442074-88461233-88421775
قيمت: به روز

20/6/98
فروش دستگاه میکروسکوپ| قیمت دستگاه میکروسکوپ

فروش دستگاه میکروسکوپ| قیمت دستگاه میکروسکوپ
فروش انواع میکروسکوپ های بیولوژی، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ اینورت، میکروسکوپ فلورسنت، میکروسکوپ پلاریزان، ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122919474

20/6/98
فروش انواع میکروسکوپ_ ویتا طب کوشا

فروش انواع میکروسکوپ_ ویتا طب کوشا
احتراماٌ به اطلاع میرساند شرکت ویتا طب کوشا، فعال در زمینه تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی افتخار معرفی و ارائه ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122919474
قيمت: تماس بگیرید

19/6/98
 فروش لوپ و میکروسکوپ و ذره بین مخصوص تعمیرات

فروش لوپ و میکروسکوپ و ذره بین مخصوص تعمیرات
فروش لوپ و میکروسکوپ و ذره بین مخصوص تعمیرات موبایل    فروش ذره بین چراغ دار    فروش میکروسکوپ ...
فردین آزادی،    تهران،   تماس: 09352818118
قيمت: توافقی

19/6/98
فروش انواع دوربین میکروسکوپ

فروش انواع دوربین میکروسکوپ
فروش انواع دوربین میکروسکوپ        فروش انواع دوربین میکروسکوپ    فروش انواع دوربین ...
فردین آزادی،    تهران،   تماس: 09352818118
قيمت: توافقی

19/6/98
فروش انواع چشمی میکروسکوپ

فروش انواع چشمی میکروسکوپ
فروش انواع چشمی میکروسکوپ    فروش چشمی 10 X میکروسکوپ    فروش چشمی 20 X میکروسکوپ    فروش ...
فردین آزادی،    تهران،   تماس: 09352818118
قيمت: توافقیفروش محصولات پزشکی عمده
تهران فن آور
تلفن:02188057847
کمپرسور اویل فری
ایران پمپ
تلفن:05138543311
دستکش جراحی استریل
سهند تجهیز نوین
تلفن:02133927760
سفره یکبار مصرف ضخیم پایدار
پایدار پلاستیک
تلفن:02156232314
فروش تونر فابریک کونیکا6500-7000-8000
ماشینهای اداری آرمان
تلفن:02188840852
تولید و فروش عمده لباس زنانه و دخترانه
اسماعیل بوستانی
تلفن:09124397681
خریدار کتاب
كيوان بخشى
خرید موکت عمده
شرکت کالارسان هوشمند
تلفن:02133157000