Search

آدينه 3 فروردين 1397

منو

آگهي هاي صنعت

صنعت » الکترونیک

تامین سیم و کابل نظامی

احمد قاسمی تلفن تماس: 09107600476
تامین سیم و کابل تفلون و نسوز نظامی ، نقره اندود، قلع اندود و نیکل اندود از شرکت های معتبر آمریکایی و غربی
سیم های نسوز شیلد با روکش تفلون نواری و یا اکسترود
تامین سیم و کابل از شرکت آلفا، بلدن، ترمکس و ...
تامین انواع سیم و کابل خاص حسب سفارش
تامین انواع سیم و کابل تفلون و نظامی استانداردهای چینی و روسی
استانداردهای قابل تامین عبارتند از:

MIL-C-27500 CABLES
MIL-C17 RG CABLES
MIL-DTL-5086
M5086/1
M5086/2
M5086/3
MIL-W-7139BI
MIL-W-7139BII
MIL-DTL-8777D
MS 25471
MIL-DTL-25038
M25038/1
M25038/3
Type B
MIL-DTL-16878/1
Type C
MIL-DTL-16878/2
Type D
MIL-DTL-16878/3
Type E
MIL-W-16878/4
NEMA HP-3
Type EE
MIL-W-16878/5
NEMA HP-3
Type ET
MIL-W-16878/6
NEMA HP-3
Type F
MIL-DTL-16878/7
Type FF
MIL-DTL-16878/8
Type J
MIL-DTL-16878/10
Type K
MIL-W-16878/11
NEMA HP- 4
Type KK
MIL-W-16878/12
NEMA HP- 4
Type KT
MIL-W-16878/13
NEMA HP- 4
MS 17331
MIL-DTL-16878/29
MIL-DTL-16878/30
Specifications
MS 17332
MS 17410
MS 17411
MS 17412
MS 18000
MS 18001
MS 18032
MS 18033
MS 18104
MS 18105
MS 18113
MS 18114
MS 21985
MS 21986
MS 27110
MS 90294
MIL-DTL-22759/1
MIL-DTL-22759/2
MIL-DTL-22759/3
MIL-DTL-22759/4
MIL-DTL-22759/5
MIL-DTL-22759/6
MIL-DTL-22759/7
MIL-DTL-22759/8
MIL-DTL-22759/9
MIL-DTL-22759/10
MIL-DTL-22759/11
MIL-DTL-22759/12
MIL-DTL-22759/13
MIL-DTL-22759/14
MIL-DTL-22759/15
MIL-DTL-22759/16
MIL-DTL-22759/17
MIL-DTL-22759/18
MIL-DTL-22759/19
MIL-DTL-22759/20
MIL-DTL-22759/21
MIL-DTL-22759/22
MIL-DTL-22759/23
MIL-DTL-22759/24
MIL-DTL-22759/25
MIL-DTL-22759/26
MIL-DTL-22759/27
MIL-DTL-22759/28
MIL-DTL-22759/29
MIL-DTL-22759/30
MIL-DTL-22759/31
MIL-DTL-22759/32
MIL-DTL-22759/33
MIL-DTL-22759/34
MIL-DTL-22759/35
MIL-DTL-22759/36
MIL-DTL-22759/37
MIL-DTL-22759/38
MIL-DTL-22759/39
MIL-DTL-22759/40
MIL-DTL-22759/41
MIL-DTL-22759/42
MIL-DTL-22759/43
MIL-DTL-22759/44
MIL-DTL-22759/45
MIL-DTL-22759/46
MIL-DTL-22759/80
MIL-DTL-22759/81
MIL-DTL-22759/82
MIL-DTL-22759/83
MIL-DTL-22759/84
MIL-DTL-22759/85
MIL-DTL-22759/86
MIL-DTL-22759/87
MIL-DTL-22759/88
MIL-DTL-22759/89
MIL-DTL-22759/90
MIL-DTL-22759/91
MIL-DTL-22759/92
MIL-DTL-81044/1
MIL-DTL-81044/2
MIL-DTL-81044/3
MIL-DTL-81044/4
MIL-DTL-81044/5
MIL-DTL-81044/6
MIL-DTL-81044/7
MIL-DTL-81044/8
MIL-DTL-81044/9
MIL-DTL-81044/10
MIL-DTL-81044/11
MIL-DTL-81044/12
MIL-DTL-81044/13
MIL-DTL-81044/14
MIL-DTL-81044/15
MIL-DTL-81044/16
MIL-DTL-81044/17
MIL-DTL-81044/18
MIL-DTL-81044/19
MIL-DTL-81044/20
MIL-DTL-81044/21
MIL-DTL-81044/22
MIL-DTL-81044/23
MIL-DTL-81044/24
MIL-DTL-81044/25
MIL-DTL-81044/26
MIL-DTL-81044/27
MIL-DTL-81044/28
MIL-DTL-81044/29
MIL-DTL-81381/1
MIL-DTL-81381/2
MIL-DTL-81381/3
MIL-DTL-81381/4
MIL-DTL-81381/5
MIL-DTL-81381/6
MIL-DTL-81381/7
MIL-DTL-81381/8
MIL-DTL-81381/9
MIL-DTL-81381/10
MIL-DTL-81381/11
MIL-DTL-81381/12
MIL-DTL-81381/13
MIL-DTL-81381/14
MIL-DTL-81381/15
MIL-DTL-81381/16
MIL-DTL-81381/17
MIL-DTL-81381/18
MIL-DTL-81381/19
MIL-DTL-81381/20
MIL-DTL-81381/21
MIL-DTL-81381/22
MIL-W-5086
M5086/1
M5086/2
M5086/3
MIL-W-7139BI
MIL-W-7139BII
MIL-W-8777D
MS 25471
MIL-W-25038
M25038/1
M25038/3
Type B
MIL-W-16878/1
Type C
MIL-W-16878/2
Type D
MIL-W-16878/3
Type E
MIL-W-16878/4
NEMA HP-3
Type EE
MIL-W-16878/5
NEMA HP-3
Type ET
MIL-W-16878/6
NEMA HP-3
Type F
MIL-W-16878/7
Type FF
MIL-W-16878/8
Type J
MIL-W-16878/10
Type K
MIL-W-16878/11
NEMA HP- 4
Type KK
MIL-W-16878/12
NEMA HP- 4
Type KT
MIL-W-16878/13
NEMA HP- 4
MS 17331
MIL-W-16878/29
MIL-W-16878/30
Specifications
MS 17332
MS 17410
MS 17411
MS 17412
MS 18000
MS 18001
MS 18032
MS 18033
MS 18104
MS 18105
MS 18113
MS 18114
MS 21985
MS 21986
MS 27110
MS 90294
MIL-W-22759/1
MIL-W-22759/2
MIL-W-22759/3
MIL-W-22759/4
MIL-W-22759/5
MIL-W-22759/6
MIL-W-22759/7
MIL-W-22759/8
MIL-W-22759/9
MIL-W-22759/10
MIL-W-22759/11
MIL-W-22759/12
MIL-W-22759/13
MIL-W-22759/14
MIL-W-22759/15
MIL-W-22759/16
MIL-W-22759/17
MIL-W-22759/18
MIL-W-22759/19
MIL-W-22759/20
MIL-W-22759/21
MIL-W-22759/22
MIL-W-22759/23
MIL-W-22759/24
MIL-W-22759/25
MIL-W-22759/26
MIL-W-22759/27
MIL-W-22759/28
MIL-W-22759/29
MIL-W-22759/30
MIL-W-22759/31
MIL-W-22759/32
MIL-W-22759/33
MIL-W-22759/34
MIL-W-22759/35
MIL-W-22759/36
MIL-W-22759/37
MIL-W-22759/38
MIL-W-22759/39
MIL-W-22759/40
MIL-W-22759/41
MIL-W-22759/42
MIL-W-22759/43
MIL-W-22759/44
MIL-W-22759/45
MIL-W-22759/46
MIL-W-22759/80
MIL-W-22759/81
MIL-W-22759/82
MIL-W-22759/83
MIL-W-22759/84
MIL-W-22759/85
MIL-W-22759/86
MIL-W-22759/87
MIL-W-22759/88
MIL-W-22759/89
MIL-W-22759/90
MIL-W-22759/91
MIL-W-22759/92
MIL-W-81044/1
MIL-W-81044/2
MIL-W-81044/3
MIL-W-81044/4
MIL-W-81044/5
MIL-W-81044/6
MIL-W-81044/7
MIL-W-81044/8
MIL-W-81044/9
MIL-W-81044/10
MIL-W-81044/11
MIL-W-81044/12
MIL-W-81044/13
MIL-W-81044/14
MIL-W-81044/15
MIL-W-81044/16
MIL-W-81044/17
MIL-W-81044/18
MIL-W-81044/19
MIL-W-81044/20
MIL-W-81044/21
MIL-W-81044/22
MIL-W-81044/23
MIL-W-81044/24
MIL-W-81044/25
MIL-W-81044/26
MIL-W-81044/27
MIL-W-81044/28
MIL-W-81044/29
MIL-W-81381/1
MIL-W-81381/2
MIL-W-81381/3
MIL-W-81381/4
MIL-W-81381/5
MIL-W-81381/6
MIL-W-81381/7
MIL-W-81381/8
MIL-W-81381/9
MIL-W-81381/10
MIL-W-81381/11
MIL-W-81381/12
MIL-W-81381/13
MIL-W-81381/14
MIL-W-81381/15
MIL-W-81381/16
MIL-W-81381/17
MIL-W-81381/18
MIL-W-81381/19
MIL-W-81381/20
MIL-W-81381/21
MIL-W-81381/22
M5086
M5086/1
M5086/2
M5086/3
M7139BI
M7139BII
M8777D
MS 25471
M25038
M25038/1
M25038/3
Type B
M16878/1
Type C
M16878/2
Type D
M16878/3
Type E
M16878/4
NEMA HP-3
Type EE
M16878/5
NEMA HP-3
Type ET
M16878/6
NEMA HP-3
Type F
M16878/7
Type FF
M16878/8
Type J
M16878/10
Type K
M16878/11
NEMA HP- 4
Type KK
M16878/12
NEMA HP- 4
Type KT
M16878/13
NEMA HP- 4
MS 17331
M16878/29
M16878/30
Specifications
MS 17332
MS 17410
MS 17411
MS 17412
MS 18000
MS 18001
MS 18032
MS 18033
MS 18104
MS 18105
MS 18113
MS 18114
MS 21985
MS 21986
MS 27110
MS 90294
M22759/1
M22759/2
M22759/3
M22759/4
M22759/5
M22759/6
M22759/7
M22759/8
M22759/9
M22759/10
M22759/11
M22759/12
M22759/13
M22759/14
M22759/15
M22759/16
M22759/17
M22759/18
M22759/19
M22759/20
M22759/21
M22759/22
M22759/23
M22759/24
M22759/25
M22759/26
M22759/27
M22759/28
M22759/29
M22759/30
M22759/31
M22759/32
M22759/33
M22759/34
M22759/35
M22759/36
M22759/37
M22759/38
M22759/39
M22759/40
M22759/41
M22759/42
M22759/43
M22759/44
M22759/45
M22759/46
M22759/80
M22759/81
M22759/82
M22759/83
M22759/84
M22759/85
M22759/86
M22759/87
M22759/88
M22759/89
M22759/90
M22759/91
M22759/92
M81044/1
M81044/2
M81044/3
M81044/4
M81044/5
M81044/6
M81044/7
M81044/8
M81044/9
M81044/10
M81044/11
M81044/12
M81044/13
M81044/14
M81044/15
M81044/16
M81044/17
M81044/18
M81044/19
M81044/20
M81044/21
M81044/22
M81044/23
M81044/24
M81044/25
M81044/26
M81044/27
M81044/28
M81044/29
M81381/1
M81381/2
M81381/3
M81381/4
M81381/5
M81381/6
ALPHA WIRE
ALPHA WIRE 5851
ALPHA WIRE 5852
ALPHA WIRE 5853
ALPHA WIRE 5853/19
ALPHA WIRE 2853/1
ALPHA WIRE 5854
ALPHA WIRE 5854/7
ALPHA WIRE 2854/1
ALPHA WIRE 5855
ALPHA WIRE 5855/7
ALPHA WIRE 2855/1
ALPHA WIRE 5856
ALPHA WIRE 5856/7
ALPHA WIRE 2856/1
ALPHA WIRE 5857
ALPHA WIRE 2857/1
ALPHA WIRE 5858
ALPHA WIRE 5859
ALPHA WIRE 5859/12
ALPHA WIRE 5859/10
ALPHA WIRE AT261938
ALPHA WIRE AT241936
ALPHA WIRE AT221934
ALPHA WIRE AT201932
ALPHA WIRE AT181930
ALPHA WIRE AT161929
ALPHA WIRE AT141927
ALPHA WIRE AT121925
ALPHA WIRE AT103726
ALPHA WIRE AT813329
CHINESE TEFLON WIRES
AF150
AF200
AF250
AFP150
AFP200
AFP250
AFR150
AFR200
AFR250
AFRP150
AFRP200
AFRP250
ASTVR
ASTVRP
FVN
FVNP

تلفن: 09107600476
Email:
منطقه: تهران

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (احمد قاسمی)
در مورد: تامین سیم و کابل نظامی

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

202
بازدید3/1/97
فروش محصولات روشنایی

فروش محصولات روشنایی
تولید کننده و فروشنده انواع پروژکتور ال ای دی و چراغ های ال ای دی فوق کم مصرف    صنایع روشنایی آذرطیف ...
شرکت روشنایی آذرطیف،    تهران،   تماس: 09120887008

3/1/97
دوربین مداربسته پاناسونیک

دوربین مداربسته پاناسونیک
خدمات قابل ارائه توسط تیم فنی و مهندسی ایـمن سـازان پیشـرو عبارتند از :            مشاوره ...
avanovin،    تهران،   تماس: ۸۸۷۰۹۴۳۶
قيمت: تماس بگیرید

2/1/97
فروش و اجرای پنل خورشیدی فرجام

فروش و اجرای پنل خورشیدی فرجام
دفتر فنی فرجام    فروش،مشاوره و اجرا پنل خورشیدی    مناسب باغ،معادن،مزارع کشاورزی،پرورش ماهی، ...
محمدی،    اصفهان،   تماس: 09131181431

2/1/97
فروش چراغ خیابانی SMD 90W

فروش چراغ خیابانی SMD 90W
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 09151109116
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش جدیدترین نورافکن دوربرد LED

فروش جدیدترین نورافکن دوربرد LED
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 09151109116
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش چراغ آویز SMD سالن 50 و 100 وات

فروش چراغ آویز SMD سالن 50 و 100 وات
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    ،   تماس: 09151109116

2/1/97
فروش چراغ آویز LED سالن 96 وات

فروش چراغ آویز LED سالن 96 وات
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 09151109116
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش چراغ آویز LED سالن 64 وات

فروش چراغ آویز LED سالن 64 وات
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 09151109116
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش چراغ آویز LED سالن 50 و 70 و 100 وات

فروش چراغ آویز LED سالن 50 و 70 و 100 وات
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 09151109116
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش چراغ سالنی ، پنل 60*60 سقفی 64W

فروش چراغ سالنی ، پنل 60*60 سقفی 64W
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 09151109116
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش پروژکتور تانکی SMD 50W

فروش پروژکتور تانکی SMD 50W
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 05137591553
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش پروژکتور تانکی SMD 30W

فروش پروژکتور تانکی SMD 30W
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 05137591553
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش پروژکتور LED 50W

فروش پروژکتور LED 50W
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 09151109116
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش پروژکتور LED 30W

فروش پروژکتور LED 30W
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 09151109116
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش چراغ خیابانی LED 100W

فروش چراغ خیابانی LED 100W
پرشین سازه توس    گروه فوق با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، در راستای گران تر شدن هر روزه حاملهای انرژی ...
ذبیحی،    خراسان،   تماس: 09151109116 - 05137591553
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/1/97
فروش تجهیزات اندازه گیری RF

فروش تجهیزات اندازه گیری RF
اولین وبزرگترین واردکننده و فروشنده تجهیزات اندازه گیری الکترونیکRF و مخابرات    از کمپانی های معتبر: ...
ارش زمانی-تراهرتز،    تهران،   تماس: 09122205712
قيمت: استثنایی

2/1/97
دستگاه دور شمار دیجیتال مدل TM80

دستگاه دور شمار دیجیتال مدل TM80
دستگاه دور شمار دیجیتال مدل TM80        شش رقم شمارش قابل برنامه ریزی    دارای سنسور غیر ...
ماشین سازی تاجیک،    تهران،   تماس: 09151191622

2/1/97
دستگاه بوبین پیچ مدلTM81S

دستگاه بوبین پیچ مدلTM81S
دستگاه بوبین پیچ مدل TM81S    چهار رقم شمارش قابل برنامه ریزی    مجهز به سیستم تشخیص جهت محور    حافظه ...
ماشین سازی تاجیک،    تهران،   تماس: 09151191622

2/1/97
فروش عمده تجهیزات مداربسته و دزدگیر

فروش عمده تجهیزات مداربسته و دزدگیر
مرکز فروش عمده آیفون تصویری - درب اتوماتبک - دزدگیر - دوربین مداربسته - سیستم اعلام حریق و لوازم جانبی و قطعات ...
آریانا تصویر،    كرج،   تماس: 026 33216436

2/1/97
پروژه های  پردازش تصویر با لب ویو labview

پروژه های پردازش تصویر با لب ویو labview
آموزش و انجام پروژه دانشجویی و الکترونیکی و صنعتی و پردازش تصویر با متلب و لب ویو matlab , labview        **پیاده ...
دکتر رنجبر،    تهران،   تماس: 09191385913
قيمت: کمترین قیمت
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 2200 مورد)
فروش محصولات روشنایی
شرکت روشنایی آذرطیف
تلفن:09120887008
لوله دوجداره کاروگیت
روتنگران كرج
تلفن:02632701094
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی 160 جینجر
لیلا خیرالهی /
تلفن:026-34760901
لوله و اتصالات استیل
پارس استیل ایرانیان
تلفن:02166391714
مخازن استیل
mousazadeh
تلفن:09125447691