Search

آدينه 2 فروردين 1398

منو

آگهي هاي صنعت

صنعت » سایر خدمات

سیستم جامع حسابداری آتی نگر

 نرم افزار حاضر، به عنوان سیستم جامع حسابداری ، وظیفه جمع آوری نتایج عملیات و فعالیت های اقتصادی سازمان را بر عهده دارد . در حقیقت، افزون بر وظایف معمول سیستم های حسابداری مالی، نقش اصلی این نرم افزار را میتوان دریافت، طبقه بندی و جمع بندی اطلاعات سایر سیستم ها همچون انبار ، دریافت و پرداخت، خزانه داری ، خرید و فروش و ... دانست.
• امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار
 سیستم حسابداری
سیستم حسابداری مالی، امکانات متنوع بسیاری دارد. امکانات و ویژگی های اصلی این نرم افزار شامل موارد زیر می باشد:
 طبقه بندی حساب ها در سه سطح کل، معین و تفصیل
 تعیین ویژگی و مشخصات حساب های کل بر اساس ویژگی پیگیری، ماهیت حساب و ارتباط با سایر سیستم ها
 ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت و قطعی
 ورود اطلاعات چندین سند متفاوت با تاریخ های یکسان توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و ایجاد ترتیب لازم توسط سیستم(در نسخه های شبکه)
 جستجوی سند بر اساس ویژگی های منحصر به فرد هر سند
 تلفیق حساب ها و ارائه گزارش مانده حساب ها
 شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی اطلاعات
 انجام عملیات بستن حسابهای موقت (سود و زیان) و تعدیل ماهیت حسابها برای اصلاح مانده حسابها
 صدور اسناد بستن حسابها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و انتقال حسابها به سال بعد
 صدور سند تجمیع معادل اسناد یک روز خاص


 سیستم خرید و فروش

 صدور فاکتور خرید و فروش و ثبت سند حسابداری خودکار،تاثیر در انبار، ثبت شرح برای هر ردیف و ...
 تغییر فرم های صادره شامل اصلاح و حذف
 نمایش کالاهای در جریان حمل و وارده به انبار
 جستجوی بر اساس ویژگی های منحصر به فرد هر فاکتور
 صدور فاکتور مرجوعی از خرید و فروش و ثبت سند مرتبط
 صدور پیش فاکتور فروش
 قابلیت محاسبه تخفیف در فاکتور فروش سیستم جامع و جمع تخفیفها و در نهایت ایجاد سند تخفیف
 چاپ فاکتور به صورت:
فروش ،خرید ،مرجوعی از خرید و فروش، پیش فاکتور ،حواله خروج از انبار و حواله ورود به انبار
 قابلیت تغییر فرمت چاپ

 سیستم انبارداری
 امکان تعریف انبار تا 6 رقم و تعریف کدینگ کالا تا 13 رقم
 امکان گروه بندی کالاها
 معرفی انواع قیمت های فروش
 تعیین موجودی اولیه (تعدادی-ریالی) برای هر کالا در انبار
 امکان تعریف کالاها با کلیه مشخصات لازم و تعریف شده از قبل با چند واحد ونیز در چند انبار
 توانایی برقراری ارتباط بین انبارها، کالاها و واحد های تعریفی موجود
 ثبت فاکتور تبدیل به منظور کنترل تبدیل ،تولید و جابجایی بین انبارها
 امکان خارج کردن ضایعات از انبار
 هشدار حداقل و حداکثر موجودی برای هر کالا هنگام ثبت فاکتور
 تعیین نوسان قیمت برای هر کالا بر اساس نسبت قیمت خرید به فروش
 سیستم خزانه داری
 پرداخت و دریافت نقدی ، چک و سایر اسناد به صورت عادی و تضمینی
 صدور چک به تفکیک حسابهای بانکی با کنترل سابقه حساب مورد نظر
 ثبت حالت های مختلف چک اعم از عمل شده، عمل نشده ، در حال وصول و برگشتی
 امکان به حساب خواباندن، وصول و یا واگذاری همه چکها
 جستجو ی کامل بر روی همه فیلدها و فیلتر کردن هر فیلد دلخواه
 پرداخت و دریافت نقدی ، چک و سایر اسناد به صورت عادی و تضمینی
 صدور چک به تفکیک حسابهای بانکی با کنترل سابقه حساب مورد نظر
 اعلام سررسید چکها در اسناد دریافتنی و پرداختنی
 چاپ چک به صورت مکانیزه
 اعلام خطا در مورد چک های سررسید گذشته
 ثبت کلیه دریافتها و پرداختها ی نقدی و حوالجات و کارمزد بانک
 ارسال سند اتوماتیک به حسابداری
• گزارش های سیستم
در سیستم حسابداری مالی، کلیه گزارش های رایج در فرهنگ سیستم های مالی به صورت استاندارد طراحی شده است و در اختیار کاربر قرار دارد تا بتواند به سهولت گزارش های مورد نظر خویش را تهیه کند. برخی از گزارش های استاندارد یاد شده در بالا عبارتند از:
 گزارشات سیستم حسابداری
 تجزیه و تحلیل دفاتر در سطوح مختلف حسابها
 به روز رسانی گزارشات جهت تطبیق در سطوح مختلف حسابها
 ترازهای ماهانه در سطوح مختلف حسابها
 دفتر روزنامه بر اساس ریز اسناد
 دفتر کل بر اساس اسناد کل
 دفاتر معین و سایر سطوح
 تراز گردش حسابهای ریالی
 گزارش از گردش حسابها بر اساس اطلاعات تکمیلی
 گزارش از کلیه دفاتر و اسناد به تفکیک تاریخ
 حسابهای راکد یا فاقد گردش مشتریان
 گزارش وضعیت اسناد
 گزارش عملکرد کاربران در سیستم حسابداری
 رویت کلیه گزارشات به صورت نمودار و جدول
 اتصال به صفحه گسترده Excel برای تهیه گزارشات دلخواه
 گزارش از صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه و سود و زیان

 گزارشات سیستم خرید و فروش
 تهیه گزارش از کلیه فاکتورها
 مانده مشتریان
 بیشترین خرید و فروش مربوط به هر مشتری
 تهیه گزارش دفتر تفصیل هر مشتری
 توانایی مشاهده گزارشات متنوع راجع به مشتریان و نمودار مقایسه ای مشتریان با یکدیگر
 توانایی محدود کردن دسترسی کاربران سیستم جهت دیدن گزارش مشتریان
 امکان مشاهده فاکتورهای فروش و خرید به صورت جمعی و لیستی و توانایی تعیین محدوده تاریخی ، معین مشتریان و...
 توانایی تهیه گزارش بیشترین خرید و فروش و لیست فاکتورهای مربوط به مشتریان
 توانایی تهیه گزارش از مشتریانی که از تاریخ بخصوصی تاکنون گردشی نداشته اند و مانده بدهکار دارند.
 گزارش فاکتور های تسویه شده و تسویه نشده

 گزارشات سیستم انبارداری
 محاسبه بیشترین خرید و فروش، متوسط خرید و سود واحد، سود کلی و درصد سود
 امکان مشاهده گزارش کاردکس تعدادی ، ریالی و نموداری کالا به صورت Lifo,Fifo و میانگین
 تولید گزارش به صورت نموداری
 تهیه گزارش بر اساس کالاهای بدون گردش
 گزارش مقایسه ماهانه خرید و فروش
 گزارش وضعیت کالا در دفاتر خرید و فروش
 گزارش فاکتور های تبدیل و ضایعات

 گزارشات سیستم خزانه داری
 امکان مشاهده یک حساب خاص و کلیه اسناد مربوط به آن
 مشاهده مانده فعلی، مانده نهایی و اسناد در جریان وصول یک بانک
 راس گیری اسناد پرداختنی و در یافتنی
 امکان تعیین اعتبار برای هر مشتری و گزارش گیری براساس مانده اعتبار تعیین شده
 مشاهده میزان کارکرد بانک در محدوده تاریخی تعیین شده
 مشاهده گزارش بانک بر اساس چکهای دریافتی از یک حساب خاص
• امکانات و ویژگی های جانبی نرم افزار
سیستم جامع حسابداری علاوه بر امکاناتی که گفته شد، دارای امکانات جانبی زیر نیز می باشد:
 دفتر تلفن
 دفتر یادداشت
 نامه نگاری
 تقویم
 ویروس یاب
 ماشین حساب

 حداقل مشخصات رایانه ای لازم جهت عملیاتی شدن سیستم جامع عبارت است از:
o رایانه سرور : cpu p42.4 Ghz, ram 512 Mb, hdd 40Gb, netcart 100Mb
o رایانه ایستگاه کاری : cpu p 1 Ghz, Ram 256 Mb, Hdd 40Gb, netcart 100Mb
 مشخصات رایانه ای پیشنهادی لازم جهت عملیاتی شدن سیستم جامع عبارتست از:
o رایانه سرور : cpu 2*Xeon 3 Ghz, ram 1Gb, hdd 2*120Gb or raid, netcart 100Mb
o رایانه ایستگاه کاری : cpu p 1 Ghz, Ram 256 Mb, Hdd 40Gb, netcart 100Mb
مراتب جهت اطلاع شما خریدار گرامی می باشد.

آدرس:تهران- خیابان انقلاب- روبروی دانشگاه تهران- ساختمان 310-طبقه 4-واحد114
تلفن تماس: 66968248-66967620 – 09392074625 الی 27
فکس:02142693710
وب سایت: www.atinegaremehr.ir
فروشگاه اینترنتی آتی نگر مهر: www.atishop.atinegaremehr.ir
ایمیل: atinegaremehr@gmail.com

کاربرگرامی: جهت اطلاع از تاریخ دقیق و قیمت برگزاری دوره ها،عنوان دوره را به سامانه 300084150424 پیامک بزنید


تلفن: 09392074627-66967620
Email:
منطقه: تهران
آدرس: تهران- خیابان انقلاب

http://www.atinegaremehr.ir

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (مهندسی آتی نگرمهر)
در مورد: سیستم جامع حسابداری آتی نگر

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

5886
بازدید1/1/98
دستگاه چاپ روی تیشرت

دستگاه چاپ روی تیشرت
چاپ روی تیشرت و لباس را میتوان به دو    روش انجام داد یکی با دستگاه چاپ حرارتی یا    سابلی میشن ...
شغل دوم مشاغل خانگی،    تهران،   تماس: 09124526223
قيمت: 2200000

1/1/98
دستگاه چاپ سیلک دستی

دستگاه چاپ سیلک دستی
دستگاه چاپ سیلک دو مدل دستی و اتوماتیک    دارد دستگاه دستی چاپ که به دستگاه چاپ خانگی    هم ...
شغل دوم مشاغل خانگی،    تهران،   تماس: 09124526223
قيمت: 220000

1/1/98
چاپ سیلک - مهرسازی - کلیشه سازی

چاپ سیلک - مهرسازی - کلیشه سازی
چاپ روی سطوح صاف و مسطح و ساخت مهر    و کلیشه با دستگاه های چندمنظوره مهرسازی و چاپ سیلک    چند ...
سهیل چاوشی،    تهران،   تماس: 09124526223
قيمت: مراجعه به سایت

1/1/98
دستگاه چاپ سیلک

دستگاه چاپ سیلک
تاکنون به چگونگی چاپ روی نایلون و مشماع فکر کرده اید    آیا می دانید چاپ روی سطوح صاف و مسطح بسیار ساده    است ...
سهیل چاوشی،    تهران،   تماس: 09124526223...09381966964
قيمت: 220 هزار تومان

1/1/98
دستگاه چاپ پلاستیک ؛ دستگاه چاپ نایلون

دستگاه چاپ پلاستیک ؛ دستگاه چاپ نایلون
چاپ سیلک ؛ چاپ روی انواع سطوح مسطح میباشد    مانند چاپ روی نایلون ؛ چاپ روی سی دی ؛ چاپ روی تی شرت    ؛ ...
علیرضا اصفهانی،    تهران،   تماس: 09124526223...09192510283
قيمت: 220 هزار تومان

1/1/98
شابلون سازی ؛ مهرسازی ؛ چاپ سیلک

شابلون سازی ؛ مهرسازی ؛ چاپ سیلک
چاپ سیلک و مهرسازی جزء مشاغلی است که با سرمایه    بسیار اندک میتوانید درآمدی بسیار عالی داشته باشید    ضمن ...
علیرضا اصفهانی،    تهران،   تماس: 09124526223...09192510283
قيمت: 220 هزار تومان

1/1/98
دستگاه چاپ - چاپ نایلون - دستگاه مهرسازی

دستگاه چاپ - چاپ نایلون - دستگاه مهرسازی
چاپ سیلک و مهرسازی کاری بسیار ساده و راحت    می باشد. چاپ سیلک همان چاپ روی    نایلون - تیشرت ...
محمد مهدی اسماعیلی،    تهران،   تماس: 09124526223
قيمت: 220000

1/1/98
آموزش چاپ روی سطوح مسطح - آموزش چاپ سیلک

آموزش چاپ روی سطوح مسطح - آموزش چاپ سیلک
َدر چاپ سیلک ابتدا مواد حساس به نور را    روی شابلون آماده میکشند به نحوی که یک    لایه نازک ...
محمد مهدی اسماعیلی،    تهران،   تماس: 09124526223
قيمت: 220000

1/1/98
دستگاه چاپ سیلک با هدایای رایگان

دستگاه چاپ سیلک با هدایای رایگان
چاپ سیلک ؛ چاپ روی انواع سطوح مسطح    مانند چاپ روی نایلون ؛ چاپ روی تی شرت ؛ چاپ    روی پارچه ...
آقامهدی اصفهانی،    تهران،   تماس: 09107716244
قيمت: 220 هزار تومان

1/1/98
دستگاه چاپ سیلک ؛ دستگاه مهرسازی

دستگاه چاپ سیلک ؛ دستگاه مهرسازی
شما میتوانید با تهیه یک دستگاه دومنظوره چاپ    سیلک و مهرسازی و یک ساعت آموزش ویدیویی    شغل ...
آقامهدی اصفهانی،    تهران،   تماس: 09107716244
قيمت: 220 هزار تومان

1/1/98
دستگاه چاپ سیلک ,

دستگاه چاپ سیلک ,
دستگاه های چاپ سیلک بر دو نوع است    دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک و دستگاه    چاپ سیلک دستی        ___________    ----------------------------------    دستگاه ...
مهدی اصفهانی،    تهران،  
قيمت: 220

1/1/98
دستگاه چاپ سیلک و مهرسازی با درآمد بالا

دستگاه چاپ سیلک و مهرسازی با درآمد بالا
چاپ سیلک و مهرسازی جزء مشاغلی است که با سرمایه    بسیار اندک میتوانید درآمدی بسیار عالی داشته باشید    ضمن ...
مهدی اصفهانی،    تهران،   تماس: 09381966964
قيمت: 220

1/1/98
چاپ نایلون ؛ ساخت مهرژلاتینی ؛ مهربرجسته

چاپ نایلون ؛ ساخت مهرژلاتینی ؛ مهربرجسته
چاپ سیلک ؛ چاپ روی انواع سطوح مسطح    مانند چاپ روی نایلون ؛ چاپ روی تی شرت ؛ چاپ    روی پارچه ...
مهدی اصفهانی،    تهران،   تماس: 09381966964
قيمت: 220

1/1/98
دستگاه چاپ پارچه؛چاپ یووی؛چاپ فیبر مدارچاپی

دستگاه چاپ پارچه؛چاپ یووی؛چاپ فیبر مدارچاپی
دستگاه دومنظوره مهرسازی و چاپ سیلک مدل        استاندارد B14000    با آموزش کامل        فقط ...
آی آر مهر،    تهران،   تماس: 09124526223...09192510283
قيمت: 220 هزار تومان

1/1/98
دستگاه چاپ نایلون؛چاپ تی شرت؛چاپ سی دی

دستگاه چاپ نایلون؛چاپ تی شرت؛چاپ سی دی
دستگاه دومنظوره مهرسازی و چاپ سیلک مدل        صنعتیB14001    فول با آموزش کامل        فقط ...
آی آر مهر،    تهران،   تماس: 09124526223...09192510283
قيمت: 220 هزار تومان

1/1/98
چاپ سیلک ؛ مهرسازی کار پردرآمد درمنزل

چاپ سیلک ؛ مهرسازی کار پردرآمد درمنزل
دستگاه چاپ سیلک ومهرسازی    استاندارد    با آموزش کامل        فقط 220000تومان    ************************    09124526223        09192510283        چاپ ...
آی آر مهر،    تهران،   تماس: 09124526223...09192510283
قيمت: 220 هزار تومان

1/1/98

پلاک-ساخت پلاک-چاپ فلزات-پلاک سازی
شرکت پرشین نگاره    سازنده انواع    پلاک اداری     پلاک صنعتی    پلاک رومیزی    پلاک ...
مصطفی صمد زاده،    تهران،   تماس: 88930186-88830188

1/1/98
دستگاه چاپ سیلک و مهرسازی

دستگاه چاپ سیلک و مهرسازی
دستگاه های چندمنظوره مهرسازی و چاپ سیلک با هزینه    بسیار پایین و درآمد زایی عالی جزء مشاغل    پرطرفدار ...
سیلک و مهر،    تهران،   تماس: 09124526223

1/1/98

شغل پردرآمد چاپ مشماع
چاپ روی کیسه مشماعی و کیسه نایلونی را میتوان    جژء مشاغل پردرآمد خانگی محسوب کرد که     با سرمایه ...
مهرسازی و چاپ سیلک،    تهران،   تماس: 09124526223

1/1/98

شغل چاپ نایلون
چاپ روی نایلون - تیشرت - لباس - پلاستیک و    مشماع - پارچه و سطوح صاف جزء مشاغل پردرآمد    خانگی ...
مهرسازی و چاپ سیلک،    تهران،   تماس: 09124526223رگال و ستون
استیل
تلفن:09142683623
کاترپلاتر ایگل وان پلاس
کامران بهرایی/ روکا(roka)
تلفن:09121062841
میل کروم
آریان ماکان
تلفن:09120305308
سپتیک تانک
گروه صنعتی ناب
تلفن:02188721092
بازار لوله ایران
بازار لوله ایران
تلفن:03142456497