Search

چهارشنبه 20 آذر 1398

منو

آگهي هاي صنعت

صنعت » مواد شیمیایی

فروش موادشیمیایی اصل مرک آلمان

بنام خدا
موادشیمیایی آزمایشگاهی دارای رده بندی وگریدهای مختلف جهت کاربرد در آزمایشگاه های متفاوت وبا اهداف غیریکسان هستند.
کمپانی مرک آلمان جهت کیفیت متفاوت محصولات خود رده بندی به شرح ذیل معرفی کرده است:
EMPROVE API
که جهت کاربردهای دارویی کاربرد دارد.
EMPROVE BIO
که در پروسه های بیولوژی دارویی کاربرد دارد مانند اسیدها بازها نمک ها بافرها-محلول هل
EXTRA PURE
جهت آنالیزهای ابتدایی یا کربردهای صنعتی مانند اسیده بازها ونمک ها
EMSURE
جهت آنالیزهای سطح بالا در اسیدها بازها نمک ها وانواع حلال ها
EMPARTA
جهت آنالیزهای روتین وروزمره اسیدها وحلال ها
EMPLURA
جهت تولیدات شیمیایی وآماده سازی های آزمایشگاهی واهداف تمیزکردن شامل انواع محلول ها
For synthesis
جهت سنتزهای شیمیایی وکاربردهای صنعتی وتکنیکال شامل انواع ترکیبات آلی
seccosolv
حلال های خشک جهت آنالیز وسنتز مواد حساس به آب
Lichrosolv
حلال های HPLCجهت کار کروماتوگرافی مایع
Prepsolv
حلال های مخصوص کروماتوگرافی preparative
Suprasolv
حلال gc جهت کارکرد با دتکتور ECDوهد اسپیس
Unisolv
حلال GCجهت کار با دتکتورECD-FID,Gc -ms
Uvasol
حلال مخصوص اسپکتروسکوپی uv/ir
magnisolv
حلال مخصوص NMR
Ultrapur
اسیدها یا هیدروژن پراکساید فوق خالص
Suprapur
اسیدها بازها ونمک های با خلوص بالا
aPURa
محلول های مخصوص کارل فیشر
CertiPUR
مواد رفرنس
TitriPUR
محلول های حجم سنجی
این مجموعه آمادگی خودرا جهت ارائه موادشیمیایی اصل مرک آلمان ازجمله موادشیمیایی پرمصرف به شرح ذیل اعلام می دارد.

اسیداستیک –استون-آدیپیک اسید-آمونیاک-ال آلانین-آمونیوم کلراید-ال آرژی نین-ال آسپاراژین-باریم سولفات-بنزوئیک اسید-بنزیل الکل-بوریک اسید-1بوتانول-2بوتانول-کافئین-کلسیم کربنات-کلسیم کلرید-کلسیم هیدروکساید-کولین-کلرال هیدراته-سیتریک اسید-سولفات مس-ال سیستئین-سیتریک اسید-دی اتیل اتر-اتانول-اتانول آمین-اتیل استات-فرمیک اسید-گالاکتوز-ژلاتین-گلوکز-گلوتامیک اسید-گلوتاتیون-گلیسرین-گلایسین-صمغ عربی-ال هیستیدین-کلریدریک اسید-آب اکسیژنه-میواینوزیتول-کلریدآهن-لاکتیک اسید-لاکتوز-ال لوسین-ال لایزین-منیزیم کلرید-منیزیم اکسید-سولفات منیزیم-مالتوز-مانیتول-منتول-متانول-متیون ین-پپسین-فنول-فنل فتالئین-فنیل آلانین-ارتوفسفریک اسید-پیپرازین-پتاسیم کربنات-پتاسیم کلرید-پتاسیم دی هیدروژن فسفات-یدورپتاسیم-پتاسیم سولفات-ال پرولین-2پروپانول-ال سرین-سدیم استات-سدیم بنزوات-سدیم کربنات-سدیم کلرید-تری سدیم سیترات-سدیم فلوراید-سدیم هیدروکساید-سدیم یدید-تری سدیم فسفات دودکاهیدرات-سدیم سالسیلات-بوراکس-دی سدیم تترابورات-سدیم تیوسولفات پنتاهیدرات-سوربیک اسید-سوربیتول-سوکسینیک اسید-ساکارز-سولفوریک اسید-تالک-تانیک اسید-تارتاریک اسید-تیمول-تیتانیوم اکساید-اکسیدتیتانیوم-تتراپلکس-تری کلرو استیک اسید-تری اتانول آمین-تریس-ال تریپتوفان-ال تیروزین-اوره-وانیلین-ویتامین آ-ویتامین ایی-سولفات روی-اکسید روی-استونیتریل-استوفنون-استیل استون-آکریل آمید-آکریدین-آگار- آگاروز-آلیزارین رد-آلسین بلو-آلمینیوم کلرید-اکسید آلمینیوم-آمونیوم استات-آمونیوم فلوراید-آمونیوم ایرون 3سولفات-آمونیوم ایرون2سولفات-نیترات آمونیوم-سولفات آمونیوم-ان آمیل الکل-آنیلین-آنتراسن-کلریدآنتیموان-اکسیدآنتیموان-آرسنازو3-باربیتوریک اسید-استات باریم-نیترات باریم-کلریدباریم-بنزآلدئید-سولفات باریم-بنزن-بنزوئیک اسید-بنزیل الکل-بریج 35-برم-برموکروزل گرین-برموکریزل گرین-برموکروزول پرپل-برموآنیلین-برموفنل رد-ترت بوتانول-تتراکلریدکربن-ال کارنیتین-اکسیدسزیم-کلرید سزیم-کربن اکتیو-کلرامین تی-کلروفرم-کروتونیک اسید-کلسترول-اکسیدکروم-سیتریک اسید-کلریدکبالت-نیترات کبالت-سولفات کبالت-استات مس-کنگورد-کوماسی برلیانت بلو-کلریدمس-یدیدمس-نیترات مس-اکسیدمس-سولفات مس-ام کروزول-کروزول رد-کریستال ویوله-کاپفرون-آلیاژدوارده-آلیاژدواردا-دی کلرومتان-دی اتانول آمین-دی اتیل آمین-دی اتیل اتر-دایمدون-بنزآلدئید-ان ان دی متیل فرمامید-دی مدیوم بروماید-1و4دی اکسان-دی سولفین بلو-دیتیزون-دودسیل آمین-اریوکروم بلک تی-اتدیوم بروماید-اتدیوم برماید-اتیلن گلایکول-اتیل فورمات-اتیل متیل کتون-فورفوریل الکل-ان هپتان-هیدروکینون-ایندیگوکارمین-ید-کلریدآ هن3-کلریدآهن2-ایزوآمیل الکل-لانتانیوم نیترات-استات سرب-نیترات سرب-مالاشیت گرین-مالتوز-پودر منگنز-استات منگنز-کلریدمنگنز-نیترات منگنز-مانیتول-سولفات منگنز-اتیل استات-تتراهیدروفوران-2مرکاپتواتانول-مرکوری-جیوه-برمیدجیوه-کلریدجیوه1-کلریدجیوه2- یدیدجیوه-نیترات جیوه-یدورجیوه-سولفات جیوه-اکسیدجیوه-مسیتیلن-متانول-متانول کروماتوگرافی-ال متیونین-متیلن بلو-متیل رد-اکسیدمولیبدن-مورفولین-مورکساید-نفتالین-2نفتول-نوترال رد-محلول نسلر-کلریدنیکل-سولفات نیکل-نیکوتینامید-نیکوتینیک اسید-نین هیدرین-نیتریک اسید-پالادیوم-استات پالادیوم-کلریدپالادیوم-نیترات پالادیوم-پارافرم آلدئید-ان پنتان-پرکلریک اسید-پترولیوم بنزن-فنول رد-فنل فتالئین-فلوروگلایسینول-فسفریک اسید-دی فسفروس پنتواکساید-پیپیرازین-پلاتینیوم-پلی اتیلن گلایکول-استات پتاسیم-پانسو اس-پتاسیم بروماید-کلریدپتاسیم-پتاسیم سیانید-پتاسیم دی کرومات-پتاسیم دی هیدروژن فسفات-پتاسیم هگزاسیانوفرات-پتاسیم فلوراید-پتاسیم هیدروکساید-پتاسیم هیدروژن سولفات-پتاسیم یدات-پتاسیم نیترات-پتاسیم پرمنگنات-پتاسیم سوربات-پتاسیم تیوسیانات-پرولین-1پروپانول-2پروپانول-پیریدین-پیروگالول-ریبوفلاوین-رودیزونیک اسید-ساخارین-سالسیلیک اسید-سلنیوم دی اکساید-شن دریا-سی سند-سیلیکاژل-استات نقره- سولفات نقره- نیترات نقره-اکسیدنقره-استات سدیم-سدیم آزاید-سدیم بنزوات –سدیم باربیتورات-سدیم برمید-تری سدیم سیترات-سدیم دی سولفیت-سدیم دی هیدروژن فسفات-سدیم فلوراید-سدیم هیدروکساید-سود-سدیم نیترات-سدیم پراکساید-سدیم سولفات-دی سدیم تترابورات-سدیم سولفیت-سدیم تترابورات-سدیم تنگستات-استارچ-استئاریک اسید-استایرن-استرانسیوم نیترات-سوکسینیک اسید-سودان3-سودان بلک-سولفانیل آمید-سولفانیلیک اسید-گوگرد-سولفور-تارتاریک اسید-پودرتالک-تتراکلریدکربن-تتراهیدروفوران-تترامتیل بنزیدین-تیمروسال-تیوگلیکولیک اسید-تیوره-تیمول بلو-کلریدقلع-سولفات قلع-تیتانیوم کلراید-تتراپلکس-تولوئن-تری اتانول آمین-تری اتیل آمین-تریتون ایکس100-توئین80-توئین20-توئین60-آب کروماتوگرافی-استات روی-کلرید روی- سولفات روی-اکسید روی-سولفید روی-کلرید زیرکونیوم-تیمرسال-

درصورت درخواست قیمت یا سئوالات تخصصی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

09383747057

09122436094

نام: رادفر
تلفن: 88826626-09122436094-09383747057
Email:
منطقه: تهران
آدرس: خیابان مفتح خیابان سمیه

http://merck.blogfa.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (رادفر)
در مورد: فروش موادشیمیایی اصل مرک آلمان

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

501
بازدید3/7/98
مواد ازمایشگاهی- فروش لوازم ازمایشگاهی- تجهیزات ازمایشگاهی-Ammonium acetate-آمونیوم استات

مواد ازمایشگاهی- فروش لوازم ازمایشگاهی- تجهیزات ازمایشگاهی-Ammonium acetate-آمونیوم استات
توجه توجه توجه لطفا قبل از خرید هرگونه مواد ازمایشگاهی این مطلب را مطالعه نمایید ((شرکت مرک آلمان درایران ...
بهروز نصیری،    تهران،   تماس: 66572102-09126183493
قيمت: تماس با بخش بازرگانی شرکت کیمیاگران جوان:66572102-09126183493

2/11/97
فروش نیترات آمونیوم،قیمت نیترات آمونیوم

فروش نیترات آمونیوم،قیمت نیترات آمونیوم
آمونیوم نیترات یک ماده بی بو،بی رنگ،جذب کننده رطوبت میباشد از واکنش بین آمونیاک و اسید نیتریک در محیطی کاملا ...
فروتن،    تهران،   تماس: 09124850508 فروتن

2/11/97
فروش نیترات آمونیوم،قیمت نیترات آمونیوم

فروش نیترات آمونیوم،قیمت نیترات آمونیوم
آمونیوم نیترات یک ماده بی بو،بی رنگ،جذب کننده رطوبت میباشد از واکنش بین آمونیاک و اسید نیتریک در محیطی کاملا ...
فروتن،    تهران،   تماس: 09124850508 فروتن

14/6/95
فروش ویژه نیترات فسفات آمونیوم

فروش ویژه نیترات فسفات آمونیوم
فروش نیترات فسفات آمونیوم جهت مصارف کشاورزی در تناژ محدود با قیمت قابل رقابت
نوبهاران شیمی سپاهان،    اصفهان،   تماس: 03137753412
اروزیل 200
محمد مرادی
فروش مواد شوینده و پاک کننده
سعید ارجمندی
تلفن:09338090193
سود پرک 98%
آراکس شیمی
تلفن:09120850450
نمایندگی رسمی رنگ صنعتی جوتن
آقای رضایی
تلفن:02126207291
تولید کننده پراستیک اسید ( اکسیدین )
آرال شیمی گلستان
تلفن:017-32166290
سولفات سدیم
کیمیا پارس شایانکار
تلفن:09121083929
فروش مواد اولیه پلاستیک های صنعتی و مهندسی
اپسان پارس پلیمر
تلفن:021-22667745