Search

دوشنبه 5 اسفند 1398

منو

جستجو : بیلی روبین متر نوزاد


13/11/98

بیلی روبین متر پوستی_ ویتا طب کوشا
آنالیزهای اسپکتروفتومتری، نمونه خون مورد نیاز ... بر هر دو نوع و یا انواع بیلی روبین هایی است که اندازه ... گرفته ... به سن بیمار نیز وابسته است (نوزاد در مقابل با کودک و یا بالغ). ... بیلی روبین های پوستی نیازمند ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122919474
قيمت: تماس بگیرید

13/11/98

بیلی روبین متر
انواع بیلی روبین متر تهاجمی و غیر ... تهاجمی ... که ... است هم از طریق خونگیری از نوزاد. بیلی روبین متر پوستی ... مدل MBJ20 بیلی ... ... روبین ... متر خونی مدل BR-501 بیلی ... ... روبین ... متر پوستی مدل KJ-8000 بیلی ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 0217531100
قيمت: 0

13/11/98

بیلی روبین متر چیست_ ویتا طب کوشا
بیلی روبین متر پوستی وسیله ... ای الکترونی ... ... دو طول موج مختلف و میزان جذب بیلی روبین در این طول موج ها ... و ارتباط ... آن با غلظت بیلی روبین استوار است. این دستگاه ... ... مقدار زردی نوزاد که لفظی عامیانه است را ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122919474
قيمت: تماس بگیرید

13/11/98

بیلی چک | بیلی روبین متر | زردی سنج نوزاد
بتدریج و با افزایش عدد «بیلیروبین» مناطق دیگر پوست ... مانند ... نیز زرد می‏شوند. دستگاه بیلی چک، دستگاهی است که سال ... سراسر دنیا برای تست زردی نوزادان تازه متولد شده استفاده ... نیاز به نمونه گیری خون از نوزاد نداشته و دارای دقت بسیار ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-09107705881
قيمت: تماس بگیرید

13/11/98

بیلی روبین متر_ ویتا طب کوشا
روبین مترها دستگاه هایی ... برای ... سنجش ... میزان زردی نوزاد در اصطلاح عامیانه و بیلی ... روبین سرم خون در اصطلاح ... تخصصی ... و پزشکان قرار گرفته است، بیلی روبین مترهای پوستی هستند. ... چرا ... که ... با ضریب صحت بالا، میزان بیلی روبین سرم خون را بسنجند. ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131
قيمت: تماس بگیرید

13/11/98

فروش بیلی روبین متر
نشانه های بارزداشتن بیلی روبین در خون یا همان زردی ... ،زرد ... اکتفا کرده و با کنترل پارامترها مقدار زردی را محاسبه ... توجه به اینکه بیمار نوزادان هستند و آزمایش و خون ... آنها با توجه به جسه و ظرافت نوزادان کار سخت و دلخراشی است ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131
قيمت: تماس بگیرید

30/10/98

فروش دستگاه بیلی روبین متر پوستی نوزادان
بیلی روبین متر وسیله سنجش میزان ... زردی ... ... (یرقان) بوسیله تشخیص میزان بیلیروبین در سرم خون نوزاد ... و شیرخوارگان ... از طریق پوست ... و یا خطر عفونت به باکتری نوزاد را تهدید نمی کند .این وسیله ... از دو واحد mg/dL و micromol/L میزان بیلی روبین را روی صفحه نمایش ...
شرکت ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 021-75311
قيمت: 0

30/10/98

فروش و پخش انواع بیلی روبین متر
و پخش انواع بیلی روبین متر تهاجمی و بیلی ... روبین ... متر ... غیر تهاجمی ((Bilirubin ... meter ... شرکت ... ویتا طب کوشا (بیلیروبین متر پوستی یا بیلی ... روبین ... متر ... جلدی ) از کمپانی ... MB چین ... مدل ... ، ساخت دیوید، مدل KJ8000 و VT20 بیلی روبین متر پوستی ، بیلیرو ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02166714383
قيمت: call

13/11/98

وارد کننده بیلی روبین پوستی
بیلی روبین متر پوستی یک وسیله ... الکترونی ... ... دو طول موج مختلف و میزان جذب بیلی روبین در این طول موج ها ... و ارتباط ... آن با غلظت بیلی روبین استوار است.این دستگاه ... ... مقدار زردی نوزاد که لفظی عامیانه است را ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 66714383-22277131-22919720-22919474

13/11/98

زردی سنج
و پخش انواع بیلی روبین متر تهاجمی و بیلی ... روبین ... متر ... غیر تهاجمی ((Bilirubin ... meter ... شرکت ... ویتا طب کوشا (بیلیروبین متر پوستی یا بیلی ... روبین ... متر ... جلدی ) از کمپانی ... MB چین ... مدل ... نخستین کمپانی واردکننده بیلی روبین پوستی در ایران بوده ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131
قيمت: 0

30/10/98

لیست تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی
Brookfield آمریکا - انواع ویسکوزیمتری - انواع بن ماری - انواع ... رئومتر 3. محصولات شرکت Citizen ... شرکتOptima ژاپن - انواع بیلی روبین متر و هموگلوبین ... متر - انواع ... ... اسپکتوفتومتر - ... انواع میکرو سانتریفیوژ ...
تیم فروش شرکت،    تهران،   تماس: 02122919474-02122919720

27/2/96

بیلی روبین متر تهاجمی و غیرتهاجمی( پوستی)
بیلی روبین متر پوستی یک وسیله ... الکترونی ... ... دو طول موج مختلف و میزان جذب بیلی روبین در این طول موج ها ... و ارتباط ... آن با غلظت بیلی روبین استوار است.این دستگاه ... ... مقدار زردی نوزاد که لفظی عامیانه است را ...
ویتا طب،    تهران،   تماس: 02166714405-02166714383-02122277131-02122919474

27/2/96

بیلی روبین متر پوستی
بیلی روبین متر پوستی یک وسیله ... الکترونی ... ... دو طول موج مختلف و میزان جذب بیلی روبین در این طول موج ها ... و ارتباط ... آن با غلظت بیلی روبین استوار است.این دستگاه ... ... مقدار زردی نوزاد که لفظی عامیانه است را ...
شرکت ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02166714383-02166714405-02122277131-02122919474
قيمت: تماس بگیرید

13/11/98

فروش بیلی روبین متر
نشانه های بارزداشتن بیلی روبین در خون یا همان زردی ... ،زرد ... اکتفا کرده و با کنترل پارامترها مقدار زردی را محاسبه ... توجه به اینکه بیمار نوزادان هستند و آزمایش و خون ... آنها با توجه به جسه و ظرافت نوزادان کار سخت و دلخراشی است ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131

27/2/96

فروش دستگاه اندازه گیری زردی نوزاد
بیلی روبین متر پوستی یک وسیله ... الکترونی ... ... دو طول موج مختلف و میزان جذب بیلی روبین در این طول موج ها ... و ارتباط ... آن با غلظت بیلی روبین استوار است.این دستگاه ... ... مقدار زردی نوزاد که لفظی عامیانه است را ...
ویتاطب کوشا،    تهران،   تماس: 02166714405-02166714383-02122277131-02122919474
قيمت: تماس بگیرید

27/2/96

فروش کلیه تجهیزات آزمایشگاهی
و بیمارستانی و انکوباتور نوزاد دیونایزر آزمایشگاهی ... شرکت ویتا طب کوشا: انواع ph متر ، هدایت سنج ، کدورت سنج ... ، کلر سنج و کیت کلر ، Lux لوکس متر ، COD-BOD متر ، اکسیژن متر ... ، TDS متر ، ... یون سنج وORP متر ...
ویتا طب،    تهران،   تماس: 02166714405-02166714383-02122277131-02122919474
قيمت: تماس بگیرید

27/2/96

لیست موجودی تجهیزات آزمایشگاهی
و بیمارستانی و انکوباتور نوزاد دستگاه دیونایزر آزمایشگاهی ... شرکت ویتا طب کوشا: انواع ph متر ، هدایت سنج ، کدورت سنج، ... کلر سنج و کیت کلر ، Lux لوکس متر،COD-BOD متر، اکسیژن متر ،TDS ... متر، یون ... سنج وORP متر ...
ویتا طب،    تهران،   تماس: 02166714405-02166714383-02122277131-02122919474
قيمت: 0
1(1 تا 17 از 17 مورد)بیلی چک | بیلی روبین متر | زردی سنج نوزاد - بیلی روبین متر نوزاد
کاملترین پکیج آموزش رزین
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094