Search

دوشنبه 29 مهر 1398

منو

جستجو : بیمه


18/12/97

بیمه مسئولیت مدنی
مسئولیت پر کاربرد ترین ... بیمه برای مشاغل مختلف.》 •••مسئولیت ... های بیمه ای خود را به مابسپارید. ■کارگذاری ... بیمه : صدور انواع بیمه های مسئولیت ... با بهترین ... پوششها و خدمات بیمه ای ●●●انواع بیمه های ...
سید هادی مظفری،    خراسان،   تماس: 09152221847

25/7/98

بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان - بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مهدهای کودک
مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان ... - بیمه مسئولیت ... حرفه‌ای مدیران ... مهدهای کودک بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان ... - بیمه مسئولیت ... حرفه‌ای مدیران ... مهدهای کودک بیمه مسئولیت حرفه ای هر فرد ...
مبين جهانگيروند،    تهران،   تماس: 02144757303 - 09125263382
قيمت: تماس بگیرید

25/7/98

بیمه عمروسرمایهگذاری-طرح خانواده بیمه پارسیان :
عمروسرمایهگذاری-طرح خانواده ... بیمه پارسیان : همه ما تمایل ... و اقدام کرد؟ شرکت بیمه پارسیان به منظور برآورده ... سرمایهگذاری مناسب، طرح بیمه جامع خانواده را ارائه ... نموده است. این بیمهنامه بگونهای طراحی شده ...
مبين جهانگيروند،    تهران،   تماس: 02144757303 - 09125263382
قيمت: تماس بگیرید

25/7/98

بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان - بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان ... - بیمه مسئولیت ... حرفه ای پزشکان ... و پیراپزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای هر فرد ... با حرفه خود وارد نماید. بیمه های مسئولیت حرفه ای ضامن ... به دیگران است. انواع این بیمه نامه عبارتند از : • بیمه ...
مبین جهانگیروند،    تهران،   تماس: 02122301426-09125263382
قيمت: تماس بگیرید

7/6/98

بیمه های اشخاص
ایران تنها شرکت دولتی ... ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری ... ایفای تعهدات وجود ندارد. بیمه ایران در کلیه رشته‌های ... بیمه زندگی و غیر زندگی فعالیت ... می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

7/6/98

بیمه مسئولیت
ایران تنها شرکت دولتی ... ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری ... ایفای تعهدات وجود ندارد. بیمه ایران در کلیه رشته‌های ... بیمه زندگی و غیر زندگی فعالیت ... می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

25/7/98

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران آموزشگاهها در قبال دانش آموزان ، دانشجویان و مراجعه کنندگان :
مسئولیت حرفه ای مدیران ... با حرفه خود وارد نماید. بیمههای مسئولیت مدنی حرفهای ... میباشند. مانند:  بیمه مسئولیت مدیران آموزشگاهها ... مراجعهکنندگان. از طریق این بیمهنامه خسارت جانی وارد به ...
مبين جهانگيروند،    تهران،   تماس: 02144757303 - 09125263382
قيمت: تماس بگیرید

25/7/98

بیمه های مسئولیت حرفه ای پارسیان
های مسئولیت حرفه ای پارسیان ... با حرفه خود وارد نماید. بیمه های مسئولیت حرفه ای ضامن ... به دیگران است. انواع این بیمه نامه عبارتند از : • بیمه ... مسئولیت حرفه ای پزشکان ... و پیراپزشکان در این بیمه نامه خسارات ناشی از مسئولیت ...
مبين جهانگيروند،    تهران،   تماس: 02144757303 - 09125263382
قيمت: تماس بگیرید

25/7/98

بیمه جامع منازل و مجتمع های مسکونی پارسیان
جامع منازل و مجتمع های ... مسکونی پارسیان - بیمه جامع منازل مسکونی: شرکت ... بیمه پارسیان به منظور افزایش ... آوردن آرامش خاطر ایشان، بیمه جامع ویژه منازل مسکونی ... است. • آیا می دانید مزایای بیمه جامع منازل مسکونی چیست؟  ...
مهندس جهانگیری،    تهران،   تماس: 02122301426-09125263382
قيمت: تماس بگیرید

7/6/98

بیمه عمر
ایران تنها شرکت دولتی ... ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری ... ایفای تعهدات وجود ندارد. بیمه ایران در کلیه رشته‌های ... بیمه زندگی و غیر زندگی فعالیت ... می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

7/6/98

بیمه اتومبیل
ایران تنها شرکت دولتی ... ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری ... ایفای تعهدات وجود ندارد. بیمه ایران در کلیه رشته‌های ... بیمه زندگی و غیر زندگی فعالیت ... می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

7/6/98

بیمه آتش سوزی
ایران تنها شرکت دولتی ... ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری ... ایفای تعهدات وجود ندارد. بیمه ایران در کلیه رشته‌های ... بیمه زندگی و غیر زندگی فعالیت ... می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

2/5/98

بیمه عمرو سرمایه گذاری و بیمه درمانی اس او اس
عمر و سرمایه گذاری طرح ... بار در ایران توسط شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام ) طراحی ... شده است . با خرید این بیمه نامه شما می توانید علاوه ... بر بهره مندی از مزایای ویژه بیمه عمر، در سود سرمایه گذاری ...
بیمه عمر و درمان،    تهران،   تماس: 09371364980
قيمت: مراجعه به لینک

25/7/98

بیمه مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران پروژه های ساختمانی پارسیان
مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران ... و آبگرفتگی 2072 جمع 4198 بیمه نامه کارفرمایان و پیمانکاران ... گوناگونی مواجه میگردند. لذا بیمهنامه مسئولیت کارفرمایان ... که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه میگردند. • خسارات ناشی ...
مهندس جهانگیری،    تهران،   تماس: 02122301426-09125263382
قيمت: تماس بگیرید

13/7/98

بیمه عمر
عمر و سرمایه گذاری بیمه ... "ما" :شخص میتواند متناسب ... 8 سال بدون ضرر می باشد. شرکت بیمه "ما"از نظر تعهدات و پوشش ... های بیمه ای کامل تر و به روز می باشد.بیمه ... "ما" به بیمه گذاران خود ... که 1 سال حق بیمه ...
سیاه پور،    اصفهان،   تماس: 09131268856

25/7/98

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی بیمه پارسیان
آتش سوزی مراکز صنعتی بیمه ... پارسیان بیمه آتش سوزی ... مراکز صنعتی آتش ... و کار و تولید ‌گردند. شرکت بیمه پارسیان با ارائه بیمه ... مراکز صنعتی، این امکان ... می توان خطرات ذیل را به بیمه نامه اضافه کرد: • زلزله، ...
مبين جهانگيروند،    تهران،   تماس: 02144757303 - 09125263382
قيمت: تماس بگیرید

25/7/98

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی بیمه پارسیان
آتش سوزی مراکز غیرصنعتی ... بیمه پارسیان شما می توانید ... با خرید بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی ... شرکت بیمه پارسیان، بار مسئولیت وقوع ... محل کسب و کار خود را به شرکت بیمه پارسیان منتقل نمایید. ...
مبین جهانگیروند،    تهران،   تماس: 02122301426-09125263382
قيمت: تماس بگیرید

25/7/98

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی بیمه پارسیان
آتش سوزی مراکز صنعتی بیمه ... پارسیان بیمه آتش سوزی ... مراکز صنعتی آتش ... و کار و تولید ‌گردند. شرکت بیمه پارسیان با ارائه بیمه ... مراکز صنعتی، این امکان ... می توان خطرات ذیل را به بیمه نامه اضافه کرد: • زلزله، ...
مهندس جهانگیری،    تهران،   تماس: 02122301426-09125263382
قيمت: تماس بگیرید

25/7/98

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی بیمه پارسیان
بیمه آتش سوزی منازل مسکونی ... بیمه پارسیان مهم نیست کجا ... آرامش خود و عزیزانتان پوشش بیمه ای مناسبی برای آن تهیه ... زمان ممکن جبران نمایید. بیمه پارسیان با ارائه بیمه ... آتش سوزی منازل مسکونی، ...
مبین جهانگیروند،    تهران،   تماس: 02122301426-09125263382
قيمت: تماس بگیرید

13/7/98

بیمه های مسئولیت و مهندسی سامان
های مسئولیت سامان مسئولیت ... افراد تحت پوشش قرار می دهد بیمه مسئولیت آسانسور و پله ... انجام می پذیرد جهت دریافت بیمه نامه های مسئولیت و مسئولیت ... آسانسور و پله برقی، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

3/6/98

بیمه شخص ثالث اقساط با چک
شخص ثالث با چک 50 حق بیمه ... نقدو مابقی طی 3 تا قسط بیمه ... شخص ثالث در بیمه سرمداز ... دم قسط با چک و بدون ... البته با هماهنگی قبلی بیمه موتور بیمه شبانه روزی ... 24 ساعته تحویل ... محل ارسال رایگان در محدوده/ بیمه بدون چک/ بیمه طرح هوندا/ ...
نمایندگی کد 1694 بیمه سرمد خانم رسولی،    تهران،   تماس: 09213014113

12/7/98

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان یک عمر مطمئن
عمر و تشکیل سرمایه سامان دغدغه‌های ... ... راه حل پیشنهادی ما: بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان سرمایه‌گذاری حتی ... از دست می‌رود! ویژگیهای بیمه عمر و سرمایه گذاری: * ... در صورت فوت ناشی از حادثه بیمه شده * پرداخت سرمایه از ...
میترا بیات،    تهران،   تماس: 09197566244

13/7/98

بیمه های عمر و سرمایه گذاری سامان
های عمر و سرمایه گذاری ... کودکان و نوجوانان ، بی ، بیمه تحصیلات و ازدواج و ... بیمه ... هایی هستند که جهت تامین ... و اطلاعات بیشتر یا دریافت بیمه نامه با شماره های66089540و ... در همان روز بوده و ارسال بیمه نامه به صورت رایگان می ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

28/2/98

بیمه مسافرین خارج از کشور
مسافرتی با قیمت بسیار ... در همان کشور مورد نظر صدور بیمه در کمترین زمان ممکن برای ...
بیمه ملت،    كرج،   تماس: 02632228662

28/11/97

بیمه پاسارگاد نمایندگی 3211
ثالث 10%تخفیف، مشاوره و ... صدور انواع بیمه نامه، بیمه بدنه خودرو ... به همراه بیمه ... آتش سوزی رایگان، منزل ... مسکونی، بیمه های عمر و تامین آتیه، بیمه ... مسافرتی و......... شماره ...
نازنین آشوری،    تهران،   تماس: 22226606

1/9/97

بیمه ایران نمایندگی گوهردهی
بیمه ایران شهرستان ساری، مشاوره و صدور انواع بیمه نامه ثالث،بدنه ،آتش سوزی ، مسئولیت و حوادث کارشناسی و صدور ... ایران شهرستان ساری، مشاوره ... و صدور انواع بیمه نامه ثالث،بدنه ،آتش سوزی ... ...
gohardehi،    مازندران،   تماس: 09111544110

13/7/98

بیمه های مسافرتی سامان
های مسافرتی سامان با بالاترین ... . جهت کسب اطلاعات و دریافت بیمه نامه با ارسال رایگان با ... 4 شرقی مراجعه نمایید. صدور بیمه نامه به صورت لحظه ای بوده ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

12/3/98

بیمه آتش سوزی (بیمه ایران نمایندگی علوی)
ایران نمایندگی علوی خدمات ... خدمات توسط نماینده برتر بیمه ایران در ده سال متوالی مشاوره ... تخصصی بیمه عمر مان استخدام کارشناس ... فروش بیمه عمر بهمراه آموزش رایگان ... خدمات تخصصی انواع بیمه نامه بیمه ایران: بیمه ...
نمایندگی بیمه ایران،    تهران،   تماس: 02188544842
قيمت: لطفا تماس بگیرید

12/3/98

بیمه عمر ایران، بیمه زندگی مان (بیمه ایران نمایندگی علوی)
ایران نمایندگی علوی نماینده ... برتر بیمه ایران در رشته بیمه عمر ... و زندگی مان خدمات ... تخصصی انواع بیمه نامه بیمه ایران: بیمه ... عمر مان - بیمه ... اتومبیل ... - بیمه مسئولیت ... - بیمه مهندسی - ... بیمه باربری - بیمه ...
نمایندگی بیمه ایران،    تهران،   تماس: 02188544842
قيمت: لطفا تماس بگیرید

12/3/98

بیمه خودرو ایران، بیمه بدنه ایران، بیمه باربری
ایران نمایندگی علوی نمایندگی ... رسمی بیمه ایران درجه یک خدمات تخصصی ... انواع بیمه نامه بیمه ایران: بیمه ... عمر مان - بیمه ... اتومبیل ... - بیمه مسئولیت ... - بیمه مهندسی - ... بیمه باربری - بیمه ... اشخاص - بیمه ...
نمایندگی بیمه ایران،    تهران،   تماس: 02188544842
قيمت: لطفا تماس بگیرید

12/3/98

بیمه مسئولیت ایران (بیمه ایران نمایندگی علوی)
مسئولیت بیمه ایران نمایندگی ... علوی انواع ... بیمه نامه بیمه ایران: بیمه ... عمر مان - بیمه ... اتومبیل ... - بیمه مسئولیت ... - بیمه مهندسی - ... بیمه باربری - بیمه ... اشخاص - بیمه ... درمان تکمیلی ... - بیمه آتش ...
نمایندگی بیمه ایران،    تهران،   تماس: 02188544842
قيمت: لطفا تماس بگیرید

2/5/98

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری بیمه ... عمر و سرمایه گذاری طرح ... بار در ایران توسط شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام ) طراحی ... شده است . با خرید این بیمه نامه شما می توانید علاوه ... بر بهره مندی از مزایای ویژه بیمه عمر، در سود سرمایه گذاریهای ...
پرتال بیمه فارسی میتینگ،    تهران،   تماس: 09371364980
قيمت: مراجعه به لینک

23/4/98

بیمه پارسیان
بیمه پارسیان کد 503389 (عبداله ... پور) صدور انواع بیمه نامه صدور انواع بیمه نامه ... شامل: بیمه شخص ثالث ... خودرو پارسیان ... حضوری - تحویل رایگان ) بیمه بدنه خوردو پارسیان ( بازدید ... و تحویل رایگان ) الحاقیه بیمه پارسیان ( تحویل رایگان ...
بیمه پارسیان،    تهران،   تماس: 09195032796

23/7/98

بیمه شخص ثالث
کلیه رشته های بیمه ای با تخفیف ویژه بیمه ... شخص ثالث سواری 2.5درصد بیمه ... بدنه تا 80 در صد تخفیف با ...
آینده اندیش،    تهران،   تماس: 88942582
قيمت: نقد و اقساط

25/2/98

بیمه پارسیان
ویژه بیمه بدنه مخصوص خودروهای بالای ... تومان)⚫ ⚫(با خرید همزمان بیمه ثالث و بدنه از تخفیفات ... را از ما بگیرید⚫ ⚫صدور بیمه ثالث و بدنه با بهترین نرخ ... قیمت⚫ ✔صدور آنی انواع بیمه نامه ✔نقد و اقساط ✔صدور ...
بیمه پارسیان،    تهران،   تماس: 09127692540

23/7/98

بیمه ارزان
بیمه نامه اعم از : الف - خودرو ... تخفیف در کلیه ی شرکت های بیمه ای و ثالث 2.5 درصد تخفیف (( ...
آینده اندیش،    تهران،   تماس: 88942582
قيمت: نقد و اقساط

22/7/98

بیمه پارسیان
فرمایید http://www.bimeparsianco.com بیمه پارسیان نمایندگی دهقانی بیمه ... بازنشستگی و مستمری برای ... خانم های خانه دار بیمه عمر و مستمری برای شاغلین ... و کارمندان بیمه بازنشستگی و آتیه برای ... پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه‌شده به هر علت • امکان ...
فرهمند دهقانی،    همدان،   تماس: 09185842496
قيمت: توافقی

28/7/98

بیمه عمر پاسارگاد
شما هدف ما... چرا بیمه پاسارگاد؟ بالاترین ارزش ... سهم در بازار سرمایه بیمه برتر به تشخیص بیمه مرکزی برتری ... از نظر رشد ... رضایت مشتریان به تاییدیه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه ...
مهرداد عابدی،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09144108300
قيمت: //call//

13/7/98

بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده سامان
بیمه درمان تکمیلی به صورت گروهی ... پزشکی از طریق دریافت این بیمه نامه امکان پذیر می باشد. جهت ... و اطلاعات بیشتر یا دریافت بیمه نامه با شماره های66089540و ... در همان روز بوده و ارسال بیمه نامه به صورت رایگان می ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

29/7/98

بیمه حیوانات خانگی
برای نخستین بار در ایران بیمه حیوانات خانگی ( سگ، گربه ... و پرنده) را تسوط بیمه دانا که جزئ بیمه های دولت ... ایران می باشد ... انجام می دهد با بیمه حیوان خانگی از هزینه های ...
دکتر مجید ذاکریان،    تهران،   تماس: 22570700

22/2/98

بیمه سامان میرداماد
کارشناسی و صدور انواع بیمه نامه های درمان انفرادی، درمان گروهی، عمر، مسافرتی، باربری، بدنه تا 80% تخفیف و ... آدرس: ... و صدور انواع بیمه نامه های درمان انفرادی، ...
بیمه سامان میرداماد،    تهران،   تماس: 02188647909
قيمت: 0

26/7/98

بیمه دی
مشاوره و صدور انواع بیمه نامه : اتومبیل , عمر , آتش سوزی , باربری , حوادث , مهندسی , پزشکی و مسئولیت...
بیمه دی،    تهران،   تماس: 09125959768

13/7/98

بیمه آسانسور و پله برقی
با توجه اخذ مجوز قراردادی، بیمه های آسانسور و پله برقی ... نرخ و قیمت مناسب حق بیمه آسانسور نفری 8000 تومان ... در همان روز بوده و ارسال بیمه نامه به صورت رایگان می ... کسب اطلاعات و دریافت بیمه نامه با ارسال رایگان با ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

2/5/98

بیمه SOS خدمات کمک رسان ایران اس او اس
بیمه کمک رسان ایران اس او اس دسترسی ... شیمی درمانی تامین هزینه بیمه حادثه تامین هزینه لیزر ... بر درمان راهنمایی پزشکی بیمه حادثه جهت کسب اطلاعات ... بیشتر و مشاهده تعرفه های بیمه اس او اس در سال 95 به لینک ...
پرتال بیمه فارسی میتینگ،    تهران،   تماس: 09371364980
قيمت: مراجعه به لینک

1/4/98

بیمه ماشین بدون پیش پرداخت 12 قسط
... 12 قسط (بدون بهره) ماشینت رو بیمه کن صدور آنی بیمه نامه ... ...
Rad ADS،    تهران،   تماس: 02188529740

30/8/97

بیمه دانا نمایندگی غفارنژاد
... و ارائه خدمات بیمه ای صدور انواع بیمه نامه ... های اتومبیل-آتش سوزی-مسئولیت-عمر ...
غفارنژاد،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09141046004-04135261812
قيمت: 0

12/4/98

بیمه پزشکان و پیراپزشکان
پزشکان و پیراپزشکان$ @صدور بیمه نامه بدون مراجعه حضوری --تحویل ... بیمه نامه در محل کار یا منزل-- راه ... با ما : 1334959 کارگزاری رسمی بیمه مرکزی اکبر شیرزادی بهترین ...
اکبر شیرزادی،    گيلان،   تماس: 01334959

28/7/98

بیمه حوادث
نظر داشته باشید بیمه هزینه نیست سرمایه گذاری ... زیادی دارد، شما نیاز به این بیمه دارید. در هر جایی که ساکن ...
الهام امیدی،    هرمزگان،   تماس: 09394765768

26/7/98

بیمه ایران نمایندگی حبیبی (6369)
صدور انواع بیمه نامه حتــــــــــی تعطـــــــــــــیلات ((( ارســــــــال رایـــــــــــگــــــان )))
محمدرضا حبیبی،    تهران،   تماس: 09122450206 - 22567478

15/4/98

بیمه ملت نمایندگی 7343
صدور و تمدید انواع بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل بدنه اتومبیل زندگی و سرمایه گذاری درمان گروهی و خانواده (تکمیلی) آتش ... و تمدید انواع بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل بدنه ...
علی آزاد،    تهران،   تماس: ۸۸۱۰۳۷۷۰-۸۸۱۰۳۷۷۵-۰۹۱۲۶۳۳۵۹۴۰-۰۹۱۲۵۹۵۹۶۷۸
1(1 تا 50 از بیش از 50 مورد)ارائه خدمات بیمه ای در تهران  - بیمه ارائه مجوز بیمه از سوی نمایندگان غیر فعال - بیمه بیمه ماشین بدون پیش پرداخت 12 قسط - بیمه
نمایندگی بیمه سامان - بیمه استخدام بازاریاب بیمه با پورسانت عالی - بیمه استخدام بازاریاب تخصصی بیمه - بیمه آسیا - بیمه
بیمه حیوانات خانگی - بیمه جلد مدارک و کارت سوخت جلد بیمه نامه  - بیمه صدور شبانه روزی بیمه با حداکثر تخفیف - بیمه
بیمه عمرو سرمایه گذاری و بیمه درمانی اس او اس - بیمه بیمه درمان - بیمه اجاره میز یا شراکت با کارگزاری انواع بیمه - بیمه
بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه معلم - بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران آموزشگاهها در قبال دانش آموزان ، دانشجویان و مراجعه کنندگان :  - بیمه بیمه تکمیلی درمان سامان - بیمه

پخش لوله و پروفیل استیل
پارس استیل ایرانیان
تلفن:02166391714