Search

چهارشنبه 7 اسفند 1398

منو

جستجو : تعمیرات گیربکس های اتوماتیک اروپائی


6/12/98

تعمیرات گیربکس های اتوماتیک
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 09125940157-09356607162-88902703-88804190-88937031

6/12/98

آموزش تعمیرات گیربکس های اتوماتیک
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

6/12/98

تعمیرات گیربکس
تعمیرات گیربکس اتوماتیک در این ... دوره کارآموزان ... ... کلاسهای گیربکسهای اتوماتیک در ... خودرو های ... ... خارجی و داخلی ... را فرا میگیرند ... که آموزش جعبه دنده های اتوماتیک نامیده میشود. ... کار آموزان ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

6/12/98

تعمیرات گیربکس اتومات
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 09125940157-09356607162-021-88937031-88804190-88902703

6/12/98

تعمیرات گیربکس اتومات
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

6/12/98

تعمیرات گیربکس
های جدید مهندس صفاریان شامل ... کرولا- یاریس ... وشرکت های دیگرC180-c200-c250*E200-E350…بنز: انواع ... ALPHA-AISIN-JEGS-ZF آموزش ترفند های ایراد یابی بدون دستگاه ... یاب آموزش تخصصی رفع ایراد های نرم افزاری آموزش تشخیص ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 09125940157-09356607162-88902703-88804190-88937031

6/12/98

آموزش تعمیرات تخصصی گیربکس های اتوماتیک
خودرو*********** گیربکس اتوماتیک گیربکس اتوماتیک ... گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *شناخت وتشخیص انواع ... گیربکس های اتوماتیک *شناخت و ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 09356607162-88937031-88804190-88902703

6/12/98

دوره های تعمیر گیربکس های اتوماتیک
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 09125940157-09356607162-88902703-88804190-88937031

6/12/98

تعمیر گیربکس های اتوماتیک
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 09356607162-88937031-88804190-88902703

6/12/98

آموزش تخصصی گیربکس
تعمیرات گیربکس های اتوماتیک روزدنیا با ... ... ... توجه به استقبال ... دوستان عزیز از دوره های فشرده ماهان خودرو (مهندس ... زمینه آموزش کاربردی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک ... ، دور جدید ... ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703
قيمت: -

6/12/98

آموزش گیربکس اتومات
تعمیرات گیربکس های اتوماتیک روزدنیا با ... ... ... توجه به استقبال ... دوستان عزیز از دوره های فشرده ماهان خودرو (مهندس ... زمینه آموزش کاربردی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک ... ، دور جدید ... ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

5/12/98

دوره های جدید تعمیر گیربکس های اتومات
تعمیرات گیربکس های اتوماتیک روزدنیا با ... ... ... توجه به استقبال ... دوستان عزیز از دوره های فشرده ماهان خودرو (مهندس ... زمینه آموزش کاربردی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک ... ، دور جدید ... ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

6/12/98

آموزش گیربکس اتومات
دوره های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک تعمیر جعبه ... دنده ... ماشین ... تخصصی*********** گذری برگیربکس های دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-8890270388937031-88804190-88902703

6/12/98

تعمیر گیربکس اتوماتیک
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک **گیربکس ... اتومات گیربکس ... ... اتومات** ... گذری برگیربکس ... های دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

6/12/98

دوره گیربکس اتومات
های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک در این ... دوره ... کارآموزان ... کلاسهای گیربکسهای اتوماتیک در ... خودرو های ... ... خارجی و داخلی ... را فرا میگیرند ... که آموزش جعبه دنده های اتوماتیک نامیده میشود. ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-8890270388937031-88804190-88902703

6/12/98

آموزش تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 09306743733-88937031-88804190-88902703

6/12/98

آموزش تعمیر گیربکس
های کاملا تخصصی گیربکس اتوماتیک آموزش ... تعمیرات ... گیربکس ... اتوماتیک در ماهان ... خودرو حرفه ... ای ... ترین مرکز آموزشی تعمیر گیربکس اتومات 6 نوع برند مختلف ... گیربکسی همه با هم در یک مجموعه زیر ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

6/12/98

تعمیر گیربکس اتوماتیک
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703-88937031-88804190-88902703

6/12/98

تعمیر گیربکس کلاس جدید مهندس صفاریان دوره
کلاس های جدید مهندس صفاریان ... دوره های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 09125940157-09356607162-88902703-88804190-88937031

5/12/98

آموزش گیربکس
گیربکس** ****ماهان خودرو**** دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... به کوچک وبلعکس آموزش گیربکس اتومات *محاسبه ضریب دنده ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

5/12/98

آموزش تخصصی - کاربردی گیربکس های روز دنیا
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک گذری ... برگیربکس ... های ... دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703
قيمت: -

6/12/98

آموزش تعمیر ecu
مرکز آموزش و تعمیرات تخصصی و فوق تخصصی آموزش ... و تعمیرات ECU BSI KILOMETR AIRBAG ABS CNG LPG DIAG ... دانشگاه تهران در کلاسهای مهندس صفاریان . دارای ... برنامه ریزی و تعمیرات سخت افزاری ecu خودروهای ... بنزینی و دوگانه سوز بهمراه ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

5/10/95

تعمیرات گیربکس خودروهای مدل بالا
های جدید مهندس صفاریان دوره ... های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک تعمیرات ... گیربکس ... اتومات ... گذری ... برگیربکس ... های دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
ماهان خودرو،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

5/10/95

آموزش تخصصی گیربکس های اتوماتیک
های جدید مهندس صفاریان شامل ... کرولا- یاریس ... وشرکت های دیگرC180-c200-c250*E200-E350…بنز: انواع ... ALPHA-AISIN-JEGS-ZF آموزش ترفند های ایراد یابی بدون دستگاه ... یاب آموزش تخصصی رفع ایراد های نرم افزاری آموزش تشخیص ...
ماهان خودرو،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

5/10/95

تعمیرات جعبه دنده های خودکار
ما کیفیت راتجربه کنید . تعمیرات فوق تخصصی انواع گیربکس ... های اتوماتیک ، با کادری ... متخصص ... زیرنظر ... فنی خودرو انواع خودروهای مدل بالای خارجی تعمیرات ... اساسی و رفع ایرادات سخت ... افزاری و تعمیرات اساسی شامل انواع خودرو ...
ماهان خودرو،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703
قيمت: *

4/6/98

آموزش تعمیرا ت گیربکس های اتومات
تعمیرات گیربکس های اتوماتیک روز ... دنیا در ... ... شرکت ماهان ... خودرو سرفصل های آموزشی دوره آموزش گیربکس ... اتوماتیک شامل: گذری ... برگیربکس ... های دستی * *انواع انتقال ... نیرو- ... دنده خطی *محاسبه ضریب دنده های ترکیبی *محاسبه ضریب دیفرانسیل *تفاوت ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703-09306743733

4/6/98

دوره های تخصصی تعمیرگیربکس های اتوماتیک
های تخصصی تعمیرگیربکس های ... اتوماتیک در ماهان ... خودرو ... شامل گیربکسهای ... سری خانواده هیوندا ... و کیا،تویوتا،مزدا،خودروهای ... فرانسوی،نیسان ماکسیما ... دوستان شهرستان و مکانیک های عزیر بتوانند در کلاس ها ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703-09306743733

5/10/95

یک فرصت استثنائی
های جدید مهندس صفاریان تعمیرات ... گیربکس های اتوماتیک باتوجه ... به ... بازارکار ... یک ... کرولا- یاریس ... وشرکت های دیگرC180-c200-c250*E200-E350…بنز: انواع ... ALPHA-AISIN-JEGS-ZF آموزش ترفند های ایراد یابی بدون دستگاه ...
ماهان خودرو،    تهران،   تماس: شماره مستقیم گیربکس : 733 43 67 0930

5/10/95

خودروهای مدل
خودرو دوره های تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک ... شامل ... : خودروسازان ... معتبر ... کرولا- یاریس ... وشرکت های دیگرC180-c200-c250*E200-E350…بنز: انواع ... ALPHA-AISIN-JEGS-ZF آموزش ترفند های ایراد یابی بدون دستگاه ...
ماهان خودرو،    تهران،   تماس: 88937031*88804190*88902703
قيمت: -

25/9/98

تیونینگ خودرو ، تئوری تیونینگ خودرو
ما کیفیت راتجربه کنید کلاس های مهندس صفاریان دوره های ... فشرده ، تخصصی تئوری تیونینگ ... افزایش توان موتور،گیربکس، دیفرنشل و... آموزش نصب ... انواع کیت های تنفسی ،توربو،سوپر شارژر،کمپرسور ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

5/10/95

مکانیک خودرو
های جدید مهندس صفاریان شامل ... کرولا- یاریس ... وشرکت های دیگرC180-c200-c250*E200-E350…بنز: انواع ... ALPHA-AISIN-JEGS-ZF آموزش ترفند های ایراد یابی بدون دستگاه ... یاب آموزش تخصصی رفع ایراد های نرم افزاری آموزش تشخیص ...
ماهان خودرو،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703
1(1 تا 31 از 31 مورد)
کاملترین پکیج آموزش رزین
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094
سپتیک تانک - سپتیک تانک پلی اتیلن
گروه صنعتی ناب
تلفن:02102188721