Search

چهارشنبه 1 آبان 1398

منو

جستجو : ثبت شرکت کیا ثبت


30/7/98

ثبت شرکت کیا ثبت
ثبت کیا در تاریخ 20/02/1391 توسط ... شرکای ... شریفی،پلاک 55 ،واحد 13 ،به ثبت رسید وهمچنان در همین محل ... خدمات مشاوره ای در زمینه ثبت شرکتها وتغییرات وارکان ... شرکت ... و نحوه تشکیل پرونده های ... ایم مشتریان بزرگی چون: 1-شرکت داروسازی خوارزمی 2-شرکت ...
طراحی سایت دارکوب،    تهران،   تماس: 02188888273

21/7/98

فروش تبدیل ایسیو در مشهد و شیراز
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

دستگاه عیب یاب دیاگ گاز سی ان جی در اصفهان-شیراز-مشهد-تهران
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

عیب یاب خودروهای انژکتوری در اصفهان-شیراز-مشهد-تهران
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

برنا مه های دیاگ زانتیا-ال90-ریو-ایران خودرو-سایپا-پژو-پراید-سمند-خارجی
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

برنامه ها و نرم افزارهای دیاگ خودروهای خارجی
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

منصف ترین و با انصاف ترین دیاگ و فلش ایسیو در ایران
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

فروش نوروزی فلش ایسیو با برنامه های جدید
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

فروش سنسور فشار گاز ساکس 500 SAX500
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

فروش دستگاه عیب یاب
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

آموزش دانلود 206 و پراید ecu-bsi
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

عیب یابی خودروهای بنزینی با دیاگ -فلش ایسیو-دانلودر
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

فروش وآموزش وتعمیر دیاگ وایسیو diag-ecu
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی می باشد ... و این شماره ثبت وشناسه ملی می باشد که در ...
محمد براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

عیب یابی خودروهای انژکتوری با دیاگ و فلش ایسیو
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

دستگاه عیب یاب انژکتوری دیاگ خودروهای داخلی و خارجی
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252738
قيمت: 200000

21/7/98

فروش دستگاه دیاگ با تخفیف دانشجویی
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

فروش نرم افزارهای جدید ایران خودرو سایپا سال 1390
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

فروش دیاگ دست دوم ازان اقساطی
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

انژکتورشور برنامه ها و نرم افزارهای دیاگ و ایسیو
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی می باشد ... و این شماره ثبت وشناسه ملی می باشد که در ...
محمد براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

دیاگ سایپا
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی می باشد ... و این شماره ثبت وشناسه ملی می باشد که در ...
محمد براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

دستگاه دیاگ فارسی وپیشرفته وارزان و آموزش ایسیو
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی می باشد ... و این شماره ثبت وشناسه ملی می باشد که در ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

دستگاه دیاگ PPS-دیاگ پی پی اس
پارسیان صنعت اصفهان بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
محمد براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

دیاگ ایسیوهای S2000-VALEO-SAGEM-SIMENSE-BOSCH
پارسیان صنعت ESFAHAN بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

فروش نرم افزارها وبرنامه های جدید ایسیو ودیاگ در اصفهان وتهران-رفسنجان-کرمان-بندرعباس-فارس-خراسان-بندر-میناب
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
محمد براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

نقشه های ایسیو و سیم کشی خودروها در اصفهان وتهران-بندر-یزد-آبادان-خوزستان-خرم آباد-بوشهر-دزفول-آستارا-رشت-ساری
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
محمد براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

عیب یابی خودروهای انژکتوری و خارجی با دیاگ diag
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

29/7/98

آموزش برق خودرو
شرکت فنی مهندسی ماهان اقدام به تشکیل کلاسهای پیشرفته انژکتوری و دیاگ نمود. آموزش انژکتوری و دیاگ و برق خودرو(انژکتور- ... فنی مهندسی ماهان اقدام ... داخلی 1 هماهنگی ثبت نام داخلی 2 راهنمایی ...
علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

21/7/98

عیب یابی خودرو با دیاگ DIAG
SANAT ESFAHAN شرکت پارسیان صنعت اصفهان بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

21/7/98

فروش دیاگ و فلش ایسیو در نجف آباد اصفهان
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

فروش انژکتورشور وآموزش وتعمیر دیاگ وایسیو diag-ecu
sanat تستر انژکتور شش سیلندر شرکت پارسیان اصفهان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی 10260593880 می ...
مهندس محمد براتی،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

29/7/98

تعمیرات گیربکس
هیوندا و گیربکسهای اتوماتیک کیا و گیربکسهای اتوماتیک نیسان ... و نه خودروهای خارجی. شرکت ماهان با ایجاد امکانات ... بنز و بی ام و و هیوندا و کیا، نیسان،مزدا و خودروهای ... رنو –پژو –سیتروئن، کیا، هیوندا، نیسان،مزدا، ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

29/7/98

دوره گیربکس اتومات
هیوندا و گیربکسهای اتوماتیک کیا و گیربکسهای اتوماتیک نیسان ... و نه خودروهای خارجی. شرکت ماهان با ایجاد امکانات ... بنز و بی ام و و هیوندا و کیا، نیسان،مزدا و خودروهای ... رنو –پژو –سیتروئن، کیا، هیوندا، نیسان،مزدا، ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-8890270388937031-88804190-88902703

11/7/98

سایت مرکز اطلاعات فنی خودرو WWW.IRANKHODROCO.INFO
مجموعه مافک MAFK مرکز اطلاعات فنی خودرو ............................................................ این سایت شامل : کلیه اطلاعات ... سیستم های برقی خودروهای BIFUEL شرکت ایران خودرو اصطلاحات ...
مجموعه مافک،    تهران،   تماس: 44273327
قيمت: تماس بگیرید

22/7/98

تیونینگ خودرو ، تئوری تیونینگ خودرو
1 هماهنگی ثبت نام داخلی 2 راهنمایی ... 5 اپراتور سایت های دیگر شرکت فنی مهندسی ماهان: برای ...
مهندس علیرضا صفاریان،    تهران،   تماس: 88937031-88804190-88902703

27/7/98

مشکلات خودروهای پژو 206
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

دستگاه دیاگ اصلی ایران خودرو سایپا و کرمان موتور و پارس خودرو
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

نرم افزار دیاگ برای خودروی تیبا در گروه سایپا TIBA SAIPA
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

قیمت عیب یاب پی پی اس PPS
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

ایکو دیاگ مالتی پلکس اصلی
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

دامپ های ایسیو برای پروگرامر ایکس پروگ xprog
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

ایکو دیاگ مولتی پلکس جدید ایران خودرو multy plax
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

فروش پروگرامرهای ایکس پروگ xprog
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

تبدیل ایسیوهای تک سنسور اکسیژن به دو سنسوره j34
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    اصفهان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

تبدیل ایسیوی پژو 206-j34 به دو سنسور اکسیژنه با پروگرامر ایکس پروگ
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

برنامه های میکرو ایسیوهای والئو و ساژم و بوش sagem-valeo-bocsh
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    اردبيل،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

نرم افزارهای بدون کد ایسیو j34-bocsh-valeo
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    كرمان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

دیاگ ایکو دیاگ برای سمند مالتی پلکس ikco diag
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    مازندران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

DASTGAH DIAG
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    خوزستان،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

DIAGNOSTIC AUTO&CAR
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    ايلام،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000

27/7/98

فروش ویژه پائیزی دستگاهای عیب یاب دیاگ
پارسیان صنعت بزرگترین ... واصفهان می باشد و اولین شرکتی در این عرصه می باشد که ... دارای شماره ثبت وشناسه ملی می باشد.شرکت ... پارسیان دارای شماره ثبت ... 41660 و شناسه ملی پروانه ... 354 می باشد و این شماره ثبت ،شناسه ملی و پروانه می ...
مهندس محمد جواد براتي،    تهران،   تماس: 09133252783
قيمت: 200000
1(1 تا 50 از بیش از 50 مورد)ثبت شرکت کیا ثبت - ثبت شرکت کیا ثبت
پخش لوله و پروفیل استیل
پارس استیل ایرانیان
تلفن:02166391714