Search

سه شنبه 6 خرداد 1399

منو

جستجو : خط تولید BOX


15/2/99

خط کامل رنگ در استان اصفهان
رایگان واجرای تخصصی خط کامل رنگ پودری ومایع نخست ... کیفیت، قیمت وگارانتی تولیدات مارا مقایسه فرمائید www.abtincoat.com طراحی ... و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتی***

15/2/99

خط رنگ -استان کردستان
رنگ طراحی و اجرای خط ... رنگ تمام اتوماتیک ما ... بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتی***

15/2/99

خط رنگ کامل رنگ پودری ومایع
رنگ طراحی و اجرای خط ... رنگ تمام اتوماتیک ما ... بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ...
مهندس مقیمی،    قزوين،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتی***

15/2/99

خط رنگ- وانواع دستگاه های پاشش رنگ پودری دستی ورباط در استان قزوین
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: 44161319-09122200700 این ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگ- خط رنگ الکترواستاتیک پودری در استان گلستان
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم:www.abtincoat.com 09122200700-44161319مهندس ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگ- ساخت کانوایر
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: www.abtincoat.com مهندس ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگwww.abtincoat.com
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: مهندس ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگ کامل-(پودری ومایع)مشاور رایگان
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم:09122200700-44161319 این ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگ -صنایع تولیدی در استان یزد
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم- ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگ-طراحی سیستمهای اتوماتیک
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم 44161319 ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ... ممکنه ... طراحی و اجرای تاسیسات کامل خطوط رنگ جهت انواع قطعات ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 44161319-09122200700
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگ-تجهیزات کامل در استان مازندران
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم 44161319 ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

11/2/99

خط رنگ پودری ومایع- سیستم کامل خط رنگ کارخانه خود را از ما بخواهید
خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... مشاوره رایگان وتخصصی خط رنگ کیفیت، قیمت وگارانتی ... تولیدات مارا نخست مقایسه فرمائید www.abtincoat.com طراحی ... و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ...
مهندس مقيمي،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتي***

15/2/99

خط رنگ،طراحی- ساخت- نصب ماشین آلات خط رنگ صنایع
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: 09122200700-44161319مهندس ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگ-فروش تجهیزات آماده تحویل با 30ماه گارانتی
تجهیزات خط کامل رنگ پودری ومایع با ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگ - مشاوره،طراحی،ساخت،راه اندازی
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم09122200700-44161319 WWW.ABTINCOAT.IR این ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

خط رنگ اتوماتیک -ساخت پیشرفته ترین سیستمهادر استان خراسان
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم تلفن:44161319-09122200700 این ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

تجهیزات کامل خط رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ طراحی و اجرای خط ... رنگ تمام اتوماتیک ما ... بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ...
مهندس مقیمی-مدیرفروش،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتی***

6/3/99

سبد پلاستیکی ، باکس پلاستیک ، box پلاستیکی ، سبد جای مرغ
انواع سبد میوه سبد مرغ گروه ... صنعتی ری پلاستیک تولید انواع سبد میوه ، سبد مرغ ... خواهیم کرد. این واحد تولیدی در حال حاضر یکی از بزرگترین ... واحدهای تولیدی جعبه صنعتی و سبد های میوه ...
محمد رضا رضایی،    تهران،   تماس: 09121493724-33382006

15/2/99

طراحی و اجرای خط رنگ تمام اتوماتیک آلومینیوم
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: 09122200700-44161319مهندس ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

اجرای بزرگترین خط رنگ آلومینیوم در استان مرکزی
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط ط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

مشاور شما در احداث انواع خط رنگ
رایگان وتخصصی خط رنگ کیفیت، قیمت وگارانتی ... و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 44161319-09122200700
قيمت: ***رقابتی***

15/2/99

طراحی واجرای خط رنگ پودری
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم:www.abtincoat.com مهندس ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319

15/2/99

دکورال -خط رنگ پودری و تجهیزات جانبی
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم تلفن:44161319 ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161913
قيمت: *** رقابتی***

6/3/99

سبد پلاستیکی، box پلاستیکی ، سبد جای مرغ
صنعتی ری پلاستیک تولید انواع سبد میوه ، سبد مرغ ... خواهیم کرد. این واحد تولیدی در حال حاضر یکی از بزرگترین ... واحدهای تولیدی جعبه صنعتی و سبد های میوه ...
محمد رضا رضایی،    تهران،   تماس: 09121493724-33382006

9/2/99

طراحی و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک و کابین ابشار رنگمایع
رایگان واجرای تخصصی خط کامل رنگ پودری ومایع نخست ... کیفیت، قیمت وگارانتی تولیدات مارا مقایسه فرمائید www.diamond-ie.com طراحی ... و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ...
samadi،    تهران،   تماس: 09122286106

15/2/99

دکورال سیستم -خط رنگ صنعتیwww.abtincoat.com
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

28/2/99

مرکز پخش فروش شفت اینکودر تاکوژنراتور انکودر خط کش دیجیتال -pilz
) / RON ( 705/285/705/786/225/200/905/…)/... خط کش هایLS (107 /186/303/688C/603/ 406C/603/480C ... THALHEIM، Huebner ، Lvo ، Sensopress تولید کننده قطعاتی اعمم از تاکوژنراتور ...
مهندس آرش هرمان مقدم،    تهران،   تماس: 02133999193-4
قيمت: 02133999193-09124392426-33993009

1/2/99

مرکز پخش فروش شفت اینکودر تاکوژنراتور انکودر خط کش دیجیتال -pilz
) / RON ( 705/285/705/786/225/200/905/…)/... خط کش هایLS (107 /186/303/688C/603/ 406C/603/480C ... THALHEIM، Huebner ، Lvo ، Sensopress تولید کننده قطعاتی اعمم از تاکوژنراتور ...
الکترو گستر تهران،    تهران،   تماس: 02133999172 - 02133999173 همراه:09124300925
قيمت: www.eget.ir

15/2/99

کوره رنگ
رایگان واجرای تخصصی خط کامل رنگ پودری ومایع نخست ... کیفیت، قیمت وگارانتی تولیدات مارا مقایسه فرمائید www.abtincoat.com طراحی ... و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتی***

15/2/99

کوره کانوایری پخت رنگ
رنگ طراحی و اجرای خط ... رنگ پودری الکترواستاتیک ما ... بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم: ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتی***

29/2/99

آلما ارائه کننده پچ کورد لگراند – نمایندگی لگراند
بالا بردن عمکلرد ● تولید در طول‌‌های مختلف 1، 2، ... 20 متری برای محصول Area Distribution Boxتولید در رنگ‌های ... متنوع به هدف ... بیشتر به شماره تلفن‌ 66419334 (10 خط) تماس حاصل فرمایید یا به ...
آلما شبکه،    تهران،   تماس: 66419334
قيمت: بهترین قیمت

3/5/98

آموزش 3dmax سه بعدی سازی تری دی
رسم کره (Sphere) نحوه رسم مکعب (Box) رسم اجسام با استفاده ... استوانه (Cylinder) روش ساخت Chamfer Box نحوه رسم اشکال دو بعدی نحوه ... رسم خط (Line) نحوه رسم کمان (Arc) نحوه ...
شبکه گرافیک ایران،    تهران،   تماس: 02144215931
قيمت: 40000

11/2/99

قابل توجه کارگاه های خدمات رنگ پودری الکترواستاتیک
مهندس مقیمی مشاورومجری خط کامل رنگ پودری ومایعwww.abtincoat.com نخست ... کیفیت، قیمت وگارانتی تولیدات مارا مقایسه فرمائید ... طراحی و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ...
مهندس مقيمي،    تهران،   تماس: 44161319-09122200700
قيمت: ***رقابتی***

15/2/99

دستگاه دکورال رنگwww.abtincoat.com
بهترین راه حل را برای خط رنگ شما در اختیار داریم:09122200700 -44161319مهندس ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ما ... ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: *** رقابتی***

15/2/99

دستگاه رنگپاش پودری*****صنایع رنگ آمیزی
تجهیزات خط کامل رنگ پودری ومایع با ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ... ما ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: رقابتی

15/2/99

فروش کوره ،کابین،سایکلون ودستگاه پاشش رنگ
رایگان وتخصصی خط رنگ کیفیت، قیمت وگارانتی ... تولیدات مارا نخست مقایسه فرمائید www.abtincoat.com طراحی ... و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتی***

15/2/99

کوره پخت رنگ آلومینیوم- طراحی وساخت
رایگان واجرای تخصصی خط کامل رنگ پودری ومایع نخست ... کیفیت، قیمت وگارانتی تولیدات مارا مقایسه فرمائید www.abtincoat.com طراحی ... و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ...
مهندس مقيمي،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتي***

15/2/99

دستگاه پاشش رنگ پودری
تجهیزات خط کامل رنگ پودری ومایع با ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خطوط رنگ پودری ومایع ،با ... مهندسی را مطابق با نیازهای خط تولید خود دریافت می کنند. ... ما ... با دریافت نیازهای اختصاصی خط تولید شما بهترین پاسخ ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ********رقابتی*********

19/11/98

فروش انواع دستگاه جوشکاری و برشکاری
مختلف ماشین رنگ کاری لوله خط جوش اتوماتیک لوله Slag Catcher ... زیرپودری نازل به شل تجهیزات خط تولید عدسی مخازن دستگاه‌های ... ... مخصوص Fit up مخازن  تجهیزات خط تولید تیر ورق و باکس H & ... BOX : دستگاه‌های ...
شرکت صنایع جوش و برش کارا،    تهران،   تماس: 021-22903200

28/2/99

کنترلر CNC
تلفن های تماس: دارای 5 خط تلفن: 02133999193 33993009 /33993055 ... 2،3linear interpolation و4 و6محور ■خطای فرکانس کمتر از 0.1% ■دارای ... ای واحد با قدرت ذخیره سازی 50000 خط دستور، ■کد پردازشگر ... سریع جهت بهبود راندمان تولید ■قابلیت اتصال USB و سیستم ...
پیمان،    تهران،   تماس: 33999193-4
قيمت: 09127701494-33999193

15/2/99

سازنده سیستمهای سابلی دکور(دکورال)
رایگان واجرای تخصصی خط کامل رنگ پودری ومایع نخست ... کیفیت، قیمت وگارانتی تولیدات مارا مقایسه فرمائید www.abtincoat.com طراحی ... و اجرای خط رنگ پودری الکترواستاتیک ... واجرای تجهیزات وتاسیسات خط رنگ پودری ومایع ،با بیش ...
مهندس مقیمی،    تهران،   تماس: 09122200700-44161319
قيمت: ***رقابتی***

31/1/99

طراحی و ساخت و اجرای سالن رنگ وخط ED -انواع کابین پاشش رنگ- انواع کوره رنگ - انواع کانوایر- انواع ساندویچ پنل
آدریان کاوش دانش تنها طراح خط ED و PT در ایران می باشد تجهیزات ... خط رنگ پودری مشاوره رایگان ... و اجرای تخصصی خط کامل رنگ پودری و مایع نخست ... کیفیت ، قیمت و گارانتی تولیدات ما را مقایسه فرمائید طراحی ...
آدریان کاوش دانش،    كرج،   تماس: 09190623275

31/6/98

AutoCad 2011 EGP
تجربه ای افزون بر 27 سال از تولید این نرم افزار را داراست ... ploylineها - قابلیت استفاده از dialog box - بازسازی شبکه ها به شکل ... ایجاد محدودیت هندسی برای خطوط موازی با کمک فرمان GCPARALLEL - ... مانند تنظیم کیفیت رنگ، نوع خط و ... می باشد و دارای تنظیمات ...
ارتباط گستر پرشیا EGP،    اصفهان،   تماس: 03117771884
قيمت: 4000 تومان

6/3/99

طراحی نوین انواع باسکول فوق سنیگن جاده ای در ظرفیتهای 80 تن و 100 تن بنا به درخواست مشتری
می تواند گاهی سبب چندین تن خطا در وزن گردد. جعبه ... سیم خروجی از جانکشن باکس ( J-Box ) به نشاندهنده متصل می‌شود ... پس از خریداری و انبارش در خط تولید قرار می گیرند. شن ... و ماسه ...
رضا هاشمي،    سمنان،   تماس: 09122020544-81661076-021
قيمت: بهترين قيمت موجود در بازار ايران

3/11/98

لیست پایان نامه های آماده جهت دانلود و استفاده به عنوان مرجع تحقیق از سایت تحقیق سرا به آدرس www.tahghighsara.ir لیست عناوین عمران،معماری،ساختمان و شه
نوین 53 ص 35 - اصول رگولاتورهای خطی ولتاژ 56 ص 36 - اصول طراحی ... رطوبتی 21 ص 45 - ایستگاه تولید بتن )ایستگاه مرکزی بتن ...
tahghighsara،    اصفهان،   تماس: 09361810592
قيمت: به سایت مراجعه شود

23/4/97

خط تولید BOX
خط تولید BOX خط تولید BOX ماشین آلات باکس ساز سوله‌ها و ساختمان‌ها بر محورِ سازه‌های فلزی بنا می‌شوند. این ... تولید BOX خط تولید BOX ماشین ... آلات ... ... باکس ... ساز سوله‌ها ... ...
topcncmachine،    تهران،   تماس: 02166845226

23/4/97

خط تولید H و BOX
تولید H و BOX خط تولید H و ... BOX خط ... تولید ... کامل ... مونتاژ ... ... H این ... خط تولید ... . فرآیند کامل نورد ... و سوراخ ...
topcncmachine،    تهران،   تماس: 02166845226

23/4/97

خط تولید H و BOX
تولید H و BOX خط تولید کامل ... مونتاژ ... ... H این ... خط تولید ... . فرآیند کامل نورد ... و سوراخ ...
topcncmachine،    تهران،   تماس: 02166845226

28/11/96

خطوط تولید H و BOX
تولید H و BOX خطوط تولید ... H و BOX ... خط تولید ... ... کامل مونتاژ ... ... H این ... خط تولید ... . فرآیند کامل نورد ... و سوراخ ...
topcncmachine،    تهران،   تماس: 02166845226

28/11/96

ماشین مونتاژ سازه BOX
ماشین مونتاژ سازه BOX ماشین مونتاژ سازه BOX ماشین آلات باکس ساز سوله‌ها و ساختمان‌ها بر محورِ سازه‌های فلزی ... مونتاژ سازه BOX ماشین مونتاژ سازه BOX ماشین ... آلات باکس ساز سوله‌ها ...
topcncmachine،    تهران،   تماس: 02166845226
1(1 تا 50 از بیش از 50 مورد)خط تولید BOX - خط تولید BOX خط تولید H و BOX - خط تولید BOX خط تولید H و BOX - خط تولید BOX
سپتیک تانک - سپتیک تانک پلی اتیلن
گروه صنعتی ناب
تلفن:02102188721
پخش عمده عینک شنا - کفش ورزشی
فریدون غلامیان
تلفن:09127225618
پخش لوله و پروفیل استیل
پارس استیل ایرانیان
تلفن:02166391714
فروش لوازم خانگی برقی
فروشگاه اینترنتی دندوک
تلفن:09188832886
ماسک 3 لایه sms
مقدم
تلفن:09122484650
نایلون و نایلکس های تبلیغاتی و فروشگاهی
مهرداد پرورش
تلفن:09120494292