Search

يكشنبه 5 خرداد 1398

منو

جستجو : شرکت سیمان دهلران


4/7/96

شرکت سیلیس صنعت طلائیه
پروژه 1 شرکت چوب و کاغذ مازندران--------------------------------اسکلت ... سالن مواد تولید خمیر 2 شرکت صنعتی و تولیدی احداث-----------------------------اسکلت ... کاغذ مازندران 3 شرکت ایران خودرو دیزل--------------------------------------اسکلت ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

رنگ امیزی اپوکسی شرکت سیلیس صنعت
امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ... بست های لوله های سایز بالا شرکت سپانیر عسلویه 11-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: بستگی به مقدارکار

4/7/96

سندبلاست رنگ امیزی09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
،    تهران،  

4/7/96

رنگ اپوکسی سندبلاست09123393092
سندبلاست نقاشی صنعتی پیمانکاری سندبلاست و نقاشی با پیستوله ... ، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست عسگری
سکوی حفاری نفت شمال کارفرما شرکت mi کشور نروز‍ 2 – سندبلاست ... های فولاد هرمزکان کارفرما شرکت ایرتیک 3 – سندبلاست و ... در سه لایه مخازن مواد جامد شرکت داروگر ( اشتهارد ) 4 – رنگ ... 2 لایه اسکلت فلزی سالن تولید شرکت داروگر ( اشتهارد ) 5 – سندبلاست ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست رنگ09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    مازندران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست
از پروژ های انجام شده : 1 – شرکت mi کشور نروژ‍ سندبلاست ... نفت شمال ادامه ... 2 – شرکت ایرتیک سندبلاست و رنگ ... هرمزکان ادامه ... 3– شرکت داروگر ( اشتهارد ) سندبلاست ... مواد جامد ادامه ... 4 – شرکت داروگر ( اشتهارد ) رنگ ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

اجرای سندبلاست رنگ اپوکسی
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    هرمزگان،   تماس: 09123393092
قيمت: بستگی به مقدارکار

4/7/96

اجرای سندبلاست رنگ09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    هرمزگان،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست رنگ امیزی09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

اجرای سندبلاست رنگ اپوکسی
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    گيلان،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست رنگ
سکوی حفاری نفت شمال کارفرما شرکت mi کشور نروز‍ 2 – سندبلاست ... های فولاد هرمزکان کارفرما شرکت ایرتیک 3 – سندبلاست و ... در سه لایه مخازن مواد جامد شرکت داروگر ( اشتهارد ) 4 – رنگ ... 2 لایه اسکلت فلزی سالن تولید شرکت داروگر ( اشتهارد ) 5 – سندبلاست ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

اجرای رنگ وسندبلاست09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    مازندران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

رنگ امیزی سندبلاست
از پروژ های انجام شده : 1 – شرکت mi کشور نروژ‍ سندبلاست ... نفت شمال ادامه ... 2 – شرکت ایرتیک سندبلاست و رنگ ... هرمزکان ادامه ... 3– شرکت داروگر ( اشتهارد ) سندبلاست ... مواد جامد ادامه ... 4 – شرکت داروگر ( اشتهارد ) رنگ ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست رنگ
از پروژ های انجام شده : 1 – شرکت mi کشور نروژ‍ سندبلاست ... نفت شمال ادامه ... 2 – شرکت ایرتیک سندبلاست و رنگ ... هرمزکان ادامه ... 3– شرکت داروگر ( اشتهارد ) سندبلاست ... مواد جامد ادامه ... 4 – شرکت داروگر ( اشتهارد ) رنگ ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

27/2/95

سندبلاست و رنگ امیزی صنعتی عسگری
سیلیس صنعت طلائیه با بیش ... ودارد از جمله فعالیت این شرکت سندبلاست ورنگ آمیزی با ... بزرگتر میباشد همچنین این شرکت دارای تجهیزات مدرن وپیشرفته ... میباشد مهمترین اهداف این شرکت جلب رضایت ومشتری مداری ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

استاد رنگ وسندبلاست09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09383373092
قيمت: 100

27/2/95

سندبلاست-رنگ اپوکسی
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... رنگ عسگری وندورلیست شرکت توگا شرحی بر خدمات ما ... مداوم همکاری خود را با شرکت های کوچک وبزرگ داشته ودارد ... درمناطق وشرایط جوی زیر نظرشرکت لورگی زیمر آلمان دوره ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092-02165515498
قيمت: توافقی

4/7/96

متخصص رنگ وسندبلاست09123393092
امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ... بست های لوله های سایز بالا شرکت سپانیر عسلویه 11-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09383373092
قيمت: 100

5/6/95

پیمانکارسندبلاست گلس فلیک09199212862
امیزی کلیه شاهین های 60تنی شرکت توگا 2-سندبلاست ورنگ امیزی ... ورنگ امیزی سالن انبارخاک سیمان دهلران به وزن1500تن 7-سندبلاست ... ... امیزی داکتها واسیاب مواد سیمان خاش به وزن630تن 8-سندبلاست ... امیزی شوتهای ورودی وخروجی سیمان سامان غرب به وزن2200تن 9-سندبلاست ...
شرکت سندبلاست آرمان،    تهران،   تماس: 09127956030
قيمت: 100

30/8/96

زنگ زدایی وسندبلاست فلزات زنگ زده
زنگ زدایی و سندبلاست فلزات کاملا زنگ زده 195 37 38 0933 صنایع شیمیایی تحقیقاتی حرباء ارائه خدمات سندبلاست و رنگ ...
HERBACO،    تهران،   تماس: 09333837195
1(1 تا 21 از 21 مورد)
وایرلاک - وایر لاک - wirelock - wire lock
سامان تجارت میلاد
تلفن:02166087812
بازار لوله ایران
بازار لوله ایران
تلفن:03142456497
بازسازی و دکوراسیون
دکوراسیون غرب
تلفن:02122750204
کاترپلاتر ایگل وان پلاس
کامران بهرایی/ روکا(roka)
تلفن:09121062841