Search

پنجشنبه 25 مهر 1398

منو

جستجو : شرکت سیمان دهلران


4/7/96

شرکت سیلیس صنعت طلائیه
پروژه 1 شرکت چوب و کاغذ مازندران--------------------------------اسکلت ... سالن مواد تولید خمیر 2 شرکت صنعتی و تولیدی احداث-----------------------------اسکلت ... کاغذ مازندران 3 شرکت ایران خودرو دیزل--------------------------------------اسکلت ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

رنگ امیزی اپوکسی شرکت سیلیس صنعت
امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ... بست های لوله های سایز بالا شرکت سپانیر عسلویه 11-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: بستگی به مقدارکار

4/7/96

سندبلاست رنگ امیزی09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
،    تهران،  

4/7/96

رنگ اپوکسی سندبلاست09123393092
سندبلاست نقاشی صنعتی پیمانکاری سندبلاست و نقاشی با پیستوله ... ، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست عسگری
سکوی حفاری نفت شمال کارفرما شرکت mi کشور نروز‍ 2 – سندبلاست ... های فولاد هرمزکان کارفرما شرکت ایرتیک 3 – سندبلاست و ... در سه لایه مخازن مواد جامد شرکت داروگر ( اشتهارد ) 4 – رنگ ... 2 لایه اسکلت فلزی سالن تولید شرکت داروگر ( اشتهارد ) 5 – سندبلاست ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست رنگ09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    مازندران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست
از پروژ های انجام شده : 1 – شرکت mi کشور نروژ‍ سندبلاست ... نفت شمال ادامه ... 2 – شرکت ایرتیک سندبلاست و رنگ ... هرمزکان ادامه ... 3– شرکت داروگر ( اشتهارد ) سندبلاست ... مواد جامد ادامه ... 4 – شرکت داروگر ( اشتهارد ) رنگ ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

اجرای سندبلاست رنگ اپوکسی
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    هرمزگان،   تماس: 09123393092
قيمت: بستگی به مقدارکار

4/7/96

اجرای سندبلاست رنگ09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    هرمزگان،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست رنگ امیزی09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

اجرای سندبلاست رنگ اپوکسی
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    گيلان،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست رنگ
سکوی حفاری نفت شمال کارفرما شرکت mi کشور نروز‍ 2 – سندبلاست ... های فولاد هرمزکان کارفرما شرکت ایرتیک 3 – سندبلاست و ... در سه لایه مخازن مواد جامد شرکت داروگر ( اشتهارد ) 4 – رنگ ... 2 لایه اسکلت فلزی سالن تولید شرکت داروگر ( اشتهارد ) 5 – سندبلاست ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

اجرای رنگ وسندبلاست09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    مازندران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

سندبلاست رنگ
از پروژ های انجام شده : 1 – شرکت mi کشور نروژ‍ سندبلاست ... نفت شمال ادامه ... 2 – شرکت ایرتیک سندبلاست و رنگ ... هرمزکان ادامه ... 3– شرکت داروگر ( اشتهارد ) سندبلاست ... مواد جامد ادامه ... 4 – شرکت داروگر ( اشتهارد ) رنگ ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

رنگ امیزی سندبلاست
از پروژ های انجام شده : 1 – شرکت mi کشور نروژ‍ سندبلاست ... نفت شمال ادامه ... 2 – شرکت ایرتیک سندبلاست و رنگ ... هرمزکان ادامه ... 3– شرکت داروگر ( اشتهارد ) سندبلاست ... مواد جامد ادامه ... 4 – شرکت داروگر ( اشتهارد ) رنگ ...
اکبر عسگری،    تهران،   تماس: 09123393092
قيمت: توافقی

4/7/96

متخصص رنگ وسندبلاست09123393092
امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ... بست های لوله های سایز بالا شرکت سپانیر عسلویه 11-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09383373092
قيمت: 100

4/7/96

استاد رنگ وسندبلاست09123393092
، سندبلاست ، در کارخانجات سیمان وصنایع نفت وگاز وپتروشیمی ... امونیاک پتروشیمی عسلویه (شرکت ناموران) 4-سندبلاست ورنگ ... تجهیزات شرکت گاز بوتان 5-سندبلاست ... ورنگ11دستگاه مخزن ذخیره شرکت نفت ریسان 9-سندبلاست ...
اکبر عسگری09123393092،    تهران،   تماس: 09383373092
قيمت: 100

5/6/95

پیمانکارسندبلاست گلس فلیک09199212862
امیزی کلیه شاهین های 60تنی شرکت توگا 2-سندبلاست ورنگ امیزی ... ورنگ امیزی سالن انبارخاک سیمان دهلران به وزن1500تن 7-سندبلاست ... ... امیزی داکتها واسیاب مواد سیمان خاش به وزن630تن 8-سندبلاست ... امیزی شوتهای ورودی وخروجی سیمان سامان غرب به وزن2200تن 9-سندبلاست ...
شرکت سندبلاست آرمان،    تهران،   تماس: 09127956030
قيمت: 100

30/8/96

زنگ زدایی وسندبلاست فلزات زنگ زده
زنگ زدایی و سندبلاست فلزات کاملا زنگ زده 195 37 38 0933 صنایع شیمیایی تحقیقاتی حرباء ارائه خدمات سندبلاست و رنگ ...
HERBACO،    تهران،   تماس: 09333837195
1(1 تا 19 از 19 مورد)