Search

چهارشنبه 2 بهمن 1398

منو

جستجو : نماینده دارکوب


2/11/98

شرکت فرش دارکوب-آموزش تابلوفرش
آموزش بافت تخصصی تابلوفرش با مدرک فنی وحرفه ای تهیه لوازم بافت وابزار بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی شرایط ... آرام ویژه بانوان نماینده رسمی شرکت فرش دارکوب امروز ازنمونه ... کارهای ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743-09122149427
قيمت: 250000تومان

2/11/98

نمایندگی فرش دارکوب امروزدرتهران
وخانه بندی ازتابلوفرش *نماینده رسمی شرکت فرش دارکوب *شرایط ... مناسب برای شاغلین(حتی ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

آموزش قالیبافی وتابلوفرش بامدرک رسمی نماینده فرش دارکوب
آموزش تابلو فرش آموزش تضمینی انواع فرش و تابلو فرش های نفیس وگلیم و گبه 1) با ارئه مدرک فنی و حرفه ای و ... بهترین کیفیت از نمایندگی دارکوب 4)شهریه مناسب با پرداخت ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743-09122149427
قيمت: 250000تومان

2/11/98

شرکت فرش دارکوب تهران(نماینده مرکزی برای کل ایران)
آموزش تخصصی بافت تابلوفرش تضمین کاردرمنزل بادرامدمناسب تهیه نخ و نقشه و ابزار مدرک فنی و حرفه ای آموزش ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743

2/11/98

تابلوفرش هدیه ای مناسب برای همه ی سنین
آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی *تضمین کار درمنزل پس ازآموزش *کسب درآمدمناسب ودایم *بیمه قالیبافی ... وخانه بندی ازتابلوفرش *نماینده شرکت فرش دارکوب امروز *شرایط ... مناسب برای ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

کاردرمنزل با آموزش بافت تابلوفرش
آموزش بافت تخصصی تابلوفرش با مدرک فنی وحرفه ای تهیه لوازم بافت وابزار بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی ویزه ... بانوان حتی جمعه ها نماینده رسمی فرش دارکوب امروز ... درتهران تضمین کاروکسب ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 250000تومان

2/11/98

آموزش بافت فرش وتالوفرش بامدرک رسمی فنی وحرفه ای
وخانه بندی ازتابلوفرش *نماینده رسمی شرکت فرش دارکوب *شرایط ... مناسب برای شاغلین(حتی ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

سایت فرش وتابلوفرش باغ گره
آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی بامدرک فنی وحرفه ای آموزش گلیم بافی*گبه *تضمین کارپس ازآموزش درمنزل *کسب ... ونقشه فرش وتابلوفرش *نماینده رسمی شرکت فرش دارکوب امروز *شرایط ... مناسب برای ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

بابافت فرش وتابلوفرش صاحب یک شغل خانگی مناسب شوید وازدرآمدآن لذت ببرید
آموزش تضمینی بافت تابلوفرش بامدرک رسمی وفنی وحرفه ای تهیه ابزاربافت -نخ ونقشه-دار وام وبیمه بازنشستگی کاردرمنزل ... ... ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

آموزش فرش بافی بامدرک رسمی فنی وحرفه ای
ونخ ونقشه کامپیوتری *نماینده رسمی شرکت فرش دارکوب *شرایط ... مناسب برای شاغلین(حتی ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

آموزشگاه قالی بافی باغ گره
ای درآموزشگاه باغ گره نماینده رسمی شرکت فرش دارکوب امروز فروش ... ابزارونخ ونقشه ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 09122149427
قيمت: 250000تومان

2/11/98

آموزشگاه قالیبافی باغ گره درتهران
آموزش حرفه ای فرش وتابلو فرش دیگربافتن یک تابلو فرش رویا نیست هرکسی باهرسنی میتونه این هنرزیباروفرابگیره
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 09122149427

2/11/98

آموزشگاه قالیبافی باغ گره
موزش تضمینی بافت تابلوفرش بامدرک رسمی وفنی وحرفه ای تهیه ابزاربافت -نخ ونقشه-دار وام وبیمه بازنشستگی کاردرمنزل ... ... ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

فروشگاه نخ ونقشه باغ گره
فروش نخ ونقشه فرش وتابلوفرش ولوازم قالی بافی بالرسال رایگان ازدرب کارخانه به تمام نقاط ایران ازنمونه کارهای ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 09122149427

2/11/98

آموزش بافت تابلوفرش حتی در آپارتمان
آموزش بافت تخصصی تابلوفرش با مدرک فنی وحرفه ای تهیه لوازم بافت وابزار بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی شرایط ... ... ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743-09122149427
قيمت: 150000تومان

2/11/98

بابافت تابلوفرش صاحب یک شغل خانگی مناسب
آموزش تضمینی بافت تابلوفرش بامدرک رسمی وفنی وحرفه ای تهیه ابزاربافت -نخ ونقشه-دار وام وبیمه بازنشستگی کاردرمنزل ...
تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان
1(1 تا 16 از 16 مورد)آموزش قالیبافی وتابلوفرش بامدرک رسمی نماینده فرش دارکوب - نماینده دارکوب شرکت فرش دارکوب تهران(نماینده مرکزی برای کل ایران) - نماینده دارکوب
کاملترین پکیج آموزش رزین
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094
Graphtec Cutter Plotter
کامران بهرایی/ ROKA
تلفن:02121360550