Search

چهارشنبه 24 مهر 1398

منو

جستجو : نمایندگی فروش دستگاه UFLC کمپانی شیمادزو


24/7/98

نمایندگی فروش انواع دستگاه های HPLC – UPLC- UHPLC- UFLC – LC/MS – LC/MS/MS از کمپانی های مختلف WATERS- AGILENT-HITACHI - SHIMADZU
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... ، سیستم هایی همچون UPLC، UHPLC، UFLC، LC/MS، LC/MS/MS را راه اندازی ... هزینه های درمان می شود. دستگاه UFLC نیز یک HPLC با سرعت بالا ... ... از کمپانی شیمادزو می باشد. لیست ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311

24/7/98

فروش ویژه دستگاه UFLC /مدل Prominence / کمپانی SHIMADZU
ویتا طب کوشا ارائه کننده دستگاه UFLC (Ultra Fast Liquid Chromatograph ) این ... ... دستگاه یک HPLC با سرعت بالا از کمپانی ... شیمادزو می باشد. UFLC علاوه ... بر بالا ... بردن سرعت ... را بطور چشمگیری کاهش می دهد. UFLC مدل PROMINENCE رزولوشن حدود ...
ویتا طب کوشا،    تهران،  

24/7/98

نمایندگی انواع دستگاه های HPLC – UPLC- UHPLC- UFLC – LC/MS – LC/MS/MS از کمپانی های مختلف(شیمادزو) WATERS-AGILENT-HITACHI- SHIMADZU
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... ، سیستم هایی همچون UPLC، UHPLC، UFLC، LC/MS، LC/MS/MS را راه اندازی ... هزینه های درمان می شود. دستگاه UFLC نیز یک HPLC با سرعت بالا ... ... از کمپانی شیمادزو می باشد. لیست ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311

24/7/98

نمایندگی فروش انواع دستگاه های HPLC – UPLC- UHPLC- UFLC – LC/MS – LC/MS/MS از کمپانی های مختلف WATERS- AGILENT-HITACHI - SHIMADZU
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... ، سیستم هایی همچون UPLC، UHPLC، UFLC، LC/MS، LC/MS/MS را راه اندازی ... هزینه های درمان می شود. دستگاه UFLC نیز یک HPLC با سرعت بالا ... ... از کمپانی شیمادزو می باشد. لیست ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311
قيمت: 0

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه جذب اتمی مدل AA280Z ساخت کمپانی AGILENT امریکا
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه جذب اتمی مدل AA280Z ... ساخت کمپانی ... AGILENT امریکا با مشخصات زیر: Enhanced ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122919474-02122919720-02175311

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه جذب اتمی کوره مدل AA240Z ساخت کمپانی AGILENT امریکا
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه جذب اتمی کوره مدل ... AA240Z ساخت ... کمپانی AGILENT امریکا با مشخصات زیر: رنج ... کیلوگرم ملحقات دستگاه جذب اتمی AA240Z: کوره مدل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: تلفن تماس:75311-021 02122919474-02122919720-

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه جذب اتمی مدل AANALYST 800 ساخت کمپانی PERKIN ELMER امریکا
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه جذب اتمی مدل AANALYST ... 800 ساخت ... کمپانی PERKIN ELMER امریکا با ملحقات ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: تلفن تماس:75311-021 02122919474-02122919720

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه جذب اتمی شعله و کوره مدل AA220FS ساخت کمپانی VARIAN امریکا
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه جذب اتمی شعله و ... کوره مدل ... AA220FS ساخت کمپانی VARIAN امریکا با ملحقات زیر: ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: تلفن تماس:75311-021 02122919474-02122919720-

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه GC مدل 6890N ساخت کمپانی AGILENT امریکا
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه GC مدل 6890N ساخت کمپانی ... AGILENT ... امریکا با مشخصات زیر: FID+TCD Dual ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه GC مدل 7890B ساخت کمپانی AGILENT امریکا
تجزیه شدن، تقطیر گردند. فروش دستگاه GC مدل 7890B ساخت کمپانی ... AGILENT ... امریکا با مشخصات زیر: دتکتور:FID,TCD ستون ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه GC مدل 7820A ساخت کمپانی AGILENT امریکا
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه GC مدل 7820A ساخت کمپانی ... AGILENT ... امریکا با مشخصات زیر: Agilent ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه GC/MS مدل 7890A/5975C ساخت کمپانی AGILENT امریکا
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه GC/MS مدل 7890A/5975C ساخت ... کمپانی ... AGILENT امریکا با مشخصات زیر: ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه GC/MS مدل 6890/5973 ساخت کمپانی AGILENT امریکا
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه GC/MS مدل 6890/5973 ساخت ... کمپانی ... AGILENT امریکا با مشخصات زیر: Agilent ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه XRF دستی مدل XL3t 980 GOLDD+ Analyzerساخت کمپانی Thermo امریکا
و پزشکی اعلام می دارد. فروش دستگاه XRF دستی مدل XL3t 980 ... GOLDD+ Analyzerساخت ... کمپانی Thermo امریکا با مشخصات زیر: برای ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه FT-IR /مدل SPECTRUM TWO / کمپانی پرکین المر امریکا
طیفی گسترده می پردازد. فروش دستگاه FT-IR مدل SPECTRUM TWO ساخت ... کمپانی ... پرکین المر امریکا با مشخصات ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02122277131-02122919474-02175311

24/7/98

دستگاه های آزمایشگاهی و نمایندگی فروش بسیاری از کمپانی های معتبر
را معرفی میکند. محصولات کمپانی Hettich آلمان : انواع فریزرهای ... 86- درجه محصولات کمپانی Fisher آمریکا : انواع ویسکوزیمتر ... ، هیدرومتر محصولات کمپانی Manktel آلمان : انواع کاغذ ... صافی محصولات کمپانی Apel ژاپن : کلری متر ، هموگلوبین ...
بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی،    تهران،   تماس: 77132237-77132238-09122308194

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه XRF مدل NITONXL3GOLD ساخت کمپانی THERMO امریکا
پزشکی و آزمایشگاهی فروش دستگاه XRF مدل NITONXL3GOLD ساخت ... کمپانی ... THERMO امریکا با مشخصات زیر: Weight:< ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: تلفن تماس:75311-021 02122919474-02122919720-

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه Atomic Absorbtion مدل 500FGاز کمپانی PG INSTRUMENT انگلستان دارای سیستم شعله و کوره
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه Atomic Absorbtion مدل ... 500FGاز کمپانی ... PG INSTRUMENT انگلستان دارای ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02175311-02122919474-02122919720

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه XRF مدل DELTA PERMIUM ساخت کمپانی OLYMPUS امریکا
مورد استفاده قرار می گیرد. فروش دستگاه XRF مدل DELTA PERMIUM ساخت ... کمپانی ... OLYMPUS امریکا با مشخصات زیر: Powerful ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: تلفن تماس:75311-021 02122919474-02122919720-

24/7/98

نمایندگی فروش دستگاه HPLC مدل 2695 ساخت کمپانی WATERS آمریکا
آموزشی و پزشکی از کمپانی های معتبر بین المللی اعلام ... می دارد. فروش دستگاه HPLC مدل 2695 ساخت کمپانی ... WATERS ... آمریکا با مشخصات ذیل: 2695 ... محصولات و قیمت روز با بخش فروش شرکت ویتا طب تماس حاصل ...
ویتا طب کوشا،    تهران،   تماس: 02175311-02122919474-02122919720
1(1 تا 20 از 20 مورد)
پخش لوله و پروفیل استیل
پارس استیل ایرانیان
تلفن:02166391714