Search

چهارشنبه 30 خرداد 1403

منو

جستجو : ck45


30/3/03
فروش ورق CK45 عمده / برگ / برشی
فروش ورق CK45 عمده / برگ / برشی
انواع ورق های CK45 در ضخامت های زیر: ورق ... CK45 ضخامت 3 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 4 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 5 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 6 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 8 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 10 میلیمتر ورق CK45 ...
تکرو فولاد،    كرمان،   تماس: 09058673809 - 02166318404 - 02166318405
30/3/03
فروش ورق های CK45
فروش ورق های CK45
ویژه ورق های CK45 در ضخامت های زیر: ورق ... CK45 ضخامت 3 و 4 میلیمتر ابعاد ... 1.5 * 2 متر چینی ورق CK45 ضخامت 5 و 6 میلیمتر ابعاد ... 2 * 6 متر چینی ورق CK45 ضخامت 3 میلیمتر / ورق CK45 ... ضخامت 4 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 5 میلیمتر / ورق CK45 ...
fooladhila،    يزد،   تماس: 02166311446 - 02166314688 - 09374997190
30/3/03
فروش ورق CK45 عمده، برگ، برشی
فروش ورق CK45 عمده، برگ، برشی
انواع ورق های CK45 در ضخامت های زیر: ورق ... CK45 ضخامت 3 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 4 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 5 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 6 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 8 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 10 میلیمتر ورق CK45 ...
تکرو فولاد،    فارس،   تماس: 09058673809 - 02166318404 - 02166318405
30/3/03
فروش ورق CK45 عمده / برگ / برشی
فروش ورق CK45 عمده / برگ / برشی
انواع ورق های CK45 در ضخامت های زیر: ورق ... CK45 ضخامت 3 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 4 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 5 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 6 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 8 میلیمتر ورق CK45 ... ضخامت 10 میلیمتر ورق CK45 ...
تکرو فولاد،    خراسان،   تماس: 09058673809 - 02166318404 - 02166318405
30/3/03
فروش میلگردهای CK45 پلیش
فروش میلگردهای CK45 پلیش
میلگردهای CK45 تک پلیش و دو پلیش در سایز ... های زیر: میلگرد ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 10 میلیمتر / مفتول ...
fooladhila،    يزد،   تماس: 02166311446 - 02166314688 - 09374997190
30/3/03
فروش میلگرد های CK45 پلیش
فروش میلگرد های CK45 پلیش
میلگردهای CK45 تک پلیش و دو پلیش در سایز ... های زیر: میلگرد ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 10 میلیمتر / مفتول ...
تکرو فولاد،    كرمان،   تماس: 09058673809 - 02166318404 - 02166318405
30/3/03
فروش میلگرد CK45 پلیش
فروش میلگرد CK45 پلیش
میلگرد CK45 تک پلیش و دو پلیش در سایز ... های زیر: میلگرد ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر مفتول ... ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر مفتول ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 10 میلیمتر مفتول ...
fooladhila،    تهران،   تماس: 02166311446 - 02166314688 - 09374997190
30/3/03
فروش میلگرد CK45 پلیش
فروش میلگرد CK45 پلیش
میلگرد های CK45 تک پلیش و دو پلیش در سایزهای ... زیر: میلگرد ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 10 میلیمتر / مفتول ...
تکرو فولاد،    فارس،   تماس: 09058673809 - 02166318404 - 02166318405
30/3/03
فروش میلگردهای CK45 پلیش
فروش میلگردهای CK45 پلیش
میلگرد CK45 تک پلیش و دو پلیش در سایزهای ... زیر: میلگرد ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 10 میلیمتر / مفتول ...
تکرو فولاد،    خراسان،   تماس: 09058673809 - 02166318404 - 02166318405
30/3/03
فروش میلگرد CK45 پلیش
فروش میلگرد CK45 پلیش
میلگرد های CK45 تک پلیش و دو پلیش در سایز ... های زیر: میلگرد ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 7 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر / مفتول ... ck45 پلیش قطر 8 میلیمتر میلگرد ... ck45 پلیش قطر 10 میلیمتر / مفتول ...
fooladhila،    اصفهان،   تماس: 02166311446 - 02166314688 - 09374997190
30/3/03
میلگرد ck45-قیمت میلگرد ck45-فروش میلگرد ck45-فولاد ck45-میلگرد فولادی ck45
میلگرد ck45-قیمت میلگرد ck45-فروش میلگرد ck45-فولاد ck45-میلگرد فولادی ck45
ck45-فروش فولاد ck45 ((قیمت مناسب))-ورق ... ck45 - تسمه ... ck45 - میلگرد ck45 - فولاد ... ck45-میلگرد ... 1191-فولاد ... 1191 فولاد ... Ck45 از دسته فولاد های آلیاژی ... آن انجام شد که فولاد آلیاژی Ck45 را برای مصارف کشاورزی ...
fooladrasuldalakan،    تهران،   تماس: 09122136675
30/3/03
فولاد ck45-قیمت فولاد ck45-فروش فولاد ck45-فولاد آلیاژی ck45
فولاد ck45-قیمت فولاد ck45-فروش فولاد ck45-فولاد آلیاژی ck45
فولاد ck45-قیمت فولاد ck45-فولاد آلیاژی ... ck45 ((بهترین ... قیمت)) ((قیمت رقابتی)) ... خاص. استیل دی فروشنده فولاد ck45 در مقاطع میلگرد، ورق، ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
30/3/03
فروش میلگرد CK45 شفت CK45
فروش میلگرد CK45 شفت CK45
تمامی سایز های میلگردهای CK45 تمام میلگردها تولید کارخانجات ... میباشند. فروش میلگردهای CK45 از قطر 12 الی 200 میلیمتر ... با اندازه سفارش فروش شفت CK45 از قطر 90 الی 800 میلیمتر ... اصفهان تکرو فولاد میلگردهای CK45 را با مناسب ترین قیمت، ...
تکرو فولاد،    كرمان،   تماس: 09058673809 - 02166318404 - 02166318405
30/3/03
فروش میلگرد CK45 / فروش شفت CK45
فروش میلگرد CK45 / فروش شفت CK45
تمامی سایز های میلگرد CK45 تمام میلگرد ها تولید ... میباشند. فروش میلگردهای CK45 از قطر 12 الی 200 میلیمتر ... با اندازه سفارش فروش شفت CK45 از قطر 90 الی 800 میلیمتر ... اصفهان تکرو فولاد میلگردهای CK45 را با مناسب ترین قیمت، ...
تکرو فولاد،    فارس،   تماس: 09058673809 - 02166318404 - 02166318405
30/3/03
فروش میلگرد CK45  فروش شفت CK45
فروش میلگرد CK45 فروش شفت CK45
تمامی سایز های میلگرد CK45 تمام میلگردها تولید کارخانجات ... میباشند. فروش میلگردهای CK45 از قطر 12 الی 200 میلیمتر ... با اندازه سفارش فروش شفت CK45 از قطر 90 الی 800 میلیمتر ... اصفهان تکرو فولاد میلگردهای CK45 را با مناسب ترین قیمت، ...
تکرو فولاد،    خراسان،   تماس: 09058673809 - 02166318404 - 02166318405
29/3/03
قیمت میلگرد Ck45
قیمت میلگرد Ck45
میلگرد CK45 از سایر فولاد مناسب تر ... های خوب و قیمت مناسب فولاد CK45 از دلایل پر مصرف بودن میلگرد ... فولادی سی کا 45 است . فولاد ck45 در استاندارد DIN آلمان با ... حرارتی قرار میگیرد. فولاد ck45 فولادی با کربن متوسط است از ...
احمد بیگلو،    تهران،   تماس: 02166670582
30/3/03
میلگرد 1191-فولاد ابزار 1191-میلگرد 1060-میلگرد v945-میلگرد ck45-فولاد 1191
میلگرد 1191-فولاد ابزار 1191-میلگرد 1060-میلگرد v945-میلگرد ck45-فولاد 1191
فولاد 1.1191.(ck45) ((قیمت مناسب)) میلگرد فولادی-تسمه ... فولادی-ورق فولادی میلگرد ck45-فولاد ck45-تسمه 1191- ورقck45 ... – گرد ck45. ... یکی از رایجترین ... و فولادی ... بر کربن- ساختار فولاد ck45 دارای .عنصرهای سیلیسیم ...
رسول دلاکان/فولاد رسول دلاکان،    تهران،   تماس: 09122136675
30/3/03
فروش میلگرد CK45
فروش میلگرد CK45
میلگرد CK45 از قطر 12 میلیمتر الی 200 ... مجموعه فولاد هیلا فروش شفت CK45 از قطر 90 میلیمتر الی 800 ...
fooladhila،    يزد،   تماس: 02166311446 - 02166314688 - 09374997190
30/3/03
فروش میلگردهای CK45
فروش میلگردهای CK45
میلگردهای CK45 از قطر 12 میلیمتر الی 200 ... اندازه سفارش مشتری فروش شفت CK45 از قطر 90 میلیمتر الی 800 ...
fooladhila،    تهران،   تماس: 02166311446 - 02166314688 - 09374997190
30/3/03
فروش ویژه میلگرد CK45
فروش ویژه میلگرد CK45
میلگردهای CK45 از قطر 12 میلیمتر الی 200 ... اندازه سفارش مشتری فروش شفت CK45 از قطر 90 میلیمتر الی 800 ...
fooladhila،    اصفهان،   تماس: 02166311446 - 02166314688 - 09374997190
30/3/03
میلگرد ساده فولادی-فروش میلگرد ساده-قیمت میلگرد ساده فولادی-میلگرد ck45-میلگرد st37
میلگرد ساده فولادی-فروش میلگرد ساده-قیمت میلگرد ساده فولادی-میلگرد ck45-میلگرد st37
میلگرد ساده فولادی-قیمت میلگرد ساده فولادی-فروش میلگرد ساده فولادی ((بهترین قیمت)) ((قیمت رقابتی)) میلگرد st37-میلگرد ... رقابتی)) میلگرد st37-میلگرد ck45-میلگرد صنعتی-میلگرد ساختمانی-میلگرد ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
29/3/03
فروش ورق هاردوکس 400, هاردوکس 500, ورق ولداکس 700  ,mo40, ck45, ck60, A387, A516
فروش ورق هاردوکس 400, هاردوکس 500, ورق ولداکس 700 ,mo40, ck45, ck60, A387, A516
ST37 ورق ST44 ورق ST52 ورق CK45 ورق A283 ورق S235JR ورق ... های عملیات حرارتی ورق CK45 ورق آلیاژی 4130 ورق آلیاژی ... B ورق ضدسایش ساختمانی (st37 st52 ck45 A283) ورق آتشخوار مخزنی ... A517 17MN4 ) ورق عملیات حرارتی (CK45 4130 4140) ورق استحکام بالا ...
فولاد مرکزی دلاکان ،    تهران،   تماس: 09122529553
30/3/03
فروش ورق CK45
فروش ورق CK45
ورق های آلیاژی از جمله ورق های CK45 آماده ارائه خدمات به مشتریان ... گرامی میباشد. ورق های CK45 از ضخامت 8 الی 120 میلیمتر ...
fooladhila،    تهران،   تماس: 02166311446 - 09374997190
30/3/03
فروش ویژه ورق CK45
فروش ویژه ورق CK45
ورق های آلیاژی از جمله ورق های CK45 آماده ارائه خدمات به مشتریان ... گرامی میباشد. ورق های CK45 از ضخامت 8 الی 120 میلیمتر ...
fooladhila،    اصفهان،   تماس: 02166311446 - 02166314688 - 09374997190
30/3/03
میلگرد ترانسck45-فولاد ck45-میلگرد صیقلی
میلگرد ترانسck45-فولاد ck45-میلگرد صیقلی
فروش میلگرد ترانس ((بهترین قیمت)) میلگرد ترانس ck45 - تسمه ترانس ck45-میلگرد ترانس st37-تسمه ترانس st37 انواع میلگرد ... ((بهترین قیمت)) میلگرد ترانس ck45 - تسمه ترانس ck45-میلگرد ... ترانس st37-تسمه ترانس ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
2/2/03
فروش ورق های فلزی ، A516 ، A35 ، CK60 ، CK45 ، 16M
فروش ورق های فلزی ، A516 ، A35 ، CK60 ، CK45 ، 16M
عرضه انواع ورق در ضخامت و ابعاد مختلف و دارای شناسنامه بصورت شیت و رول فروش ورق های MO40 ، CK45 ، CK60 ، A36 ، A516 ، ... شیت و رول فروش ورق های MO40 ، CK45 ، CK60 ، A36 ، A516 ، 16MO3 ،ST37 ورق ...
اقای اقدم،    تهران،   تماس: ۰۹۱۲۶۷۱۲۴۹۲ - ۰۲۱۶۶۳۱۳۵۸۵
30/3/03
 فروش ورق های فلزی CK45 ، CK60 ، A36 ، A516 ، 16M
فروش ورق های فلزی CK45 ، CK60 ، A36 ، A516 ، 16M
عرضه انواع ورق در ضخامت و ابعاد مختلف و دارای شناسنامه بصورت شیت و رول فروش ورق های MO40 ، CK45 ، CK60 ، A36 ، A516 ، ... شیت و رول فروش ورق های MO40 ، CK45 ، CK60 ، A36 ، A516 ، 16MO3 ، ST37 ...
محسن امامقلی،    تهران،   تماس: ۰۹۱۲۳۳۷۰۵۸۶ - ۰۲۱۶۶۲۴۳۹۶۳ - ۰۲۱۶۶۲۴۳۹۶۲
قيمت: توافقی
13/2/03
فروش ورقهای آهن و آلیاژ st37 3t52 a516 ck45
فروش ورقهای آهن و آلیاژ st37 3t52 a516 ck45
فروش انواع ورق‌های فلزی، آهن، استیل و گالوانیزه و... فروش و برش ورقهای اهن و الیاژی st 37 3t52 a516 ck45 برش انواع ... ورقهای اهن و الیاژی st 37 3t52 a516 ck45 برش انواع الگو با دستگاه ...
لوله ابراهیمی،    تهران،   تماس: 09123073764-02166390396-۰۹۱۲۶۳۶۹۹۴۷
29/3/03
بورس انواع فولاد های آلیاژی و ورق های آلیاژی و انواع لوله مانیسمان
بورس انواع فولاد های آلیاژی و ورق های آلیاژی و انواع لوله مانیسمان
انواع لوله مانیسمان ck35:1.1181 ck45:1.1191 ck60:1.1221 vcn100:1.6511 vcn200:1.6580 Vcn150:1.6582 mo25:1.7218 ... استیل نسوز1.4841 1 -1.1191 یا Ck45 - گرد 12 الی 1000 میلیمتر 2 ... آلیاژِی): ورق آلیازی:CK75 CK60 CK45 ورق آلیاژی:ST44 ST52 ورق ... مخزنی ورق ضد سایش mo40 - CK60 - CK45 - ST52 - هاردوکس 450 - 400 - 500 ...
فولاد مرکزی دلاکان ،    تهران،   تماس: 09122529553
قيمت: توافقی
30/3/03
میلگرد آلیاژی-میلگرد فولادی- فروش میلگرد آلیاژی-قیمت مناسب میلگرد آلیاژی
میلگرد آلیاژی-میلگرد فولادی- فروش میلگرد آلیاژی-قیمت مناسب میلگرد آلیاژی
میلگرد آلیاژی - میلگرد ck45-میلگرد st52-میلگرد st37 -میلگرد ... انواع فولاد آلیاژی MO40,Ck45,St52,St37 میباشند.که مورد استفاده ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
30/3/03
فولاد فنر-فروش انواع فولاد فنر-تسمه فنر
فولاد فنر-فروش انواع فولاد فنر-تسمه فنر
فولاد فنر ck75- فروش ck60-فروش ck45 - فروش ck15 -فروش انواع فولاد ... جمله ی آنها می توان به ck70,ck75,ck60,ck45,ck35 اشاره کرد. همچنین دارای ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
30/3/03
فولاد مقاوم به حرارت-فروش فولاد حرارتی
فولاد مقاوم به حرارت-فروش فولاد حرارتی
فولاد مقاوم به حرارت : فولاد ck45 - فولاد mo40-فولاد 6582-فولاد 4841 فروش تسمه فولادی، میلگرد فولادی، لوله فولادی، ... مقاوم به حرارت : فولاد ck45 - فولاد mo40-فولاد 6582-فولاد ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
30/3/03
فولاد کربنی-فولاد ابزار کربنی-فروش فولاد کربنی
فولاد کربنی-فولاد ابزار کربنی-فروش فولاد کربنی
کربنی ((بهترین قیمت)) میلگرد ck45 - میلگرد ck60- میلگرد ms60-میلگرد ... فولاد کاهش می یابد. فولاد ck45 - فولاد ck60- فولاد ms60-فولاد ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
29/3/03
فروشmo40-قیمتck45-قیمتvcn150- فروشspk-قیمت سمانته-قیمتa516gr70-قیمتst52-قیمت ورق هاردوکس450-قیمت ورقck45-قیمت میل کروم-قیمت هاردکروم-قیمت لوله سیلندری
فروشmo40-قیمتck45-قیمتvcn150- فروشspk-قیمت سمانته-قیمتa516gr70-قیمتst52-قیمت ورق هاردوکس450-قیمت ورقck45-قیمت میل کروم-قیمت هاردکروم-قیمت لوله سیلندری
سیلندری در سایزهای مختلف. MO40,CK45,A516,ST14,VCN150,A283,SPK,ورق دریایی، ... های آلیاژی : ورق های ضدسایش :(ck45-ck60-ck75-st52) . ... درابعاد مختلف : 1 -1/1191 یا Ck45 - گرد 12 الی 1000 میلیمتر 2 ...
حسین صفری،    تهران،   تماس: 66810912-66810911-09124166492
30/3/03
لوله آلیاژی
لوله آلیاژی
فروشگاه فولاد رسول دلاکان ارتباط باما: 09122136675 - 02128423820 عرضه انواع آلیاژ فولادی و فولاد ضد سایش در سراسر کشور به ... ضد سایش هاردوکس 400 - 450 - 500-CK45 میلگرد های هاردکروم جهت ... ...
فولاد آلیاژی،    تهران،   تماس: 09122136675 - 02128423820
قيمت: رقابتی و توافقی
30/3/03
میل کروم - هاردکروم - میلگرد هاردکروم - میلگرد ضد اصطکاک - میلگرد مقاومت بالا - میلگرد سختی بالا - فولاد مقاوم بالا - فولاد سختی بالا - فولاد ضد اصطکا
میل کروم - هاردکروم - میلگرد هاردکروم - میلگرد ضد اصطکاک - میلگرد مقاومت بالا - میلگرد سختی بالا - فولاد مقاوم بالا - فولاد سختی بالا - فولاد ضد اصطکا
هاردکروم - میل کروم - میلگرد ضد اصطکاک - میلگرد هاردکروم فولاد رسول دلاکان با سالها تجربه ی گرانبها در زمینه ... 6 الی 7 متر- بطور معمول از جنس ck45 و با ترانس ابعادی f 7 تولید ...
رسول دلاکان/فولاد رسول دلاکان،    تهران،  
30/3/03
فولاد خودروسازی-فولاد ماشین سازی-فولاد ساختمانی
فولاد خودروسازی-فولاد ماشین سازی-فولاد ساختمانی
فولاد ساختمانی میلگرد فولادی-ورق فولادی-تسمه فولادی-نبشی فولادی-نانوانی فولادی-فولاد ماشین سازی -فولاد سمانته-Mo40-Ck45-1.7225-1.7735-1.6580-1.7147 صنایع ... ماشین سازی -فولاد سمانته-Mo40-Ck45-1.7225-1.7735-1.6580-1.7147 صنایع ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166395397
30/3/03
مقاطع آلیاژی-فروش مقاطع آلیاژی-قیمت مقاطع آلیاژی-فولاد آلیاژی-فولاد صنعتی
مقاطع آلیاژی-فروش مقاطع آلیاژی-قیمت مقاطع آلیاژی-فولاد آلیاژی-فولاد صنعتی
فروش مقاطع آلیاژی-فولاد صنعتی-فولاد آلیاژی-فولاد ساختمانی ((بهترین قیمت)) ((قیمت رقابتی)) مقاطع آلیاژی شامل ... spk-فولاد spkr-فولاد spk nl-فولاد ck45-فولاد a283-فولاد ck45 با افزودن ... دانش روز دنیا ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
29/3/03
فروش فولاد،گرمکار ، سردکار ، خشکه هوایی ، قالب پلاستیک
فروش فولاد،گرمکار ، سردکار ، خشکه هوایی ، قالب پلاستیک
فولاد مرکزی دلاکان تامین متریال های مورد نیاز شرکت های صنایع نفت و گاز واردکننده انواع فولاد های آلیاژیفروش ... ، 1.0727 1.0736 فولادهای حرارتی : CK45 ، CK60 ،41CR4 ، MO40 ، VCN100 ، VCN150 ...
فولاد مرکزی دلاکان ،    تهران،   تماس: 09122529553
24/8/02
فروش ورق هاردوکس (ضد سایش)
فروش ورق هاردوکس (ضد سایش)
1 - ورق آلیاژی ضد سایش با برندسوئد(هاردوکس) با کیفیت 550,HARDOX 400,450,500 و ضد سایش با برند آلمان (دلیدور و تیسن)(delidor ... حرارتی شونده فولاد فنر : CK45-CK60-CK67-CK75 روسی , اکراین و ...
ورق فولادی،    تهران،   تماس: 02166670426
30/3/03
فروش لوازم یدکی راهسازی  واردات قطعات یدکی کوماتسو
فروش لوازم یدکی راهسازی واردات قطعات یدکی کوماتسو
-شرکت سهند راهان- نولید کننده تیغه لودر و بولدوزر فروش انواع ناخن راهسازی تهیه و توزیع پیچ و مهره راهسازی فروش ... و محافظ تیغه آلیاژی با آنالیز CK45, ST52 مرکز پخش انواع پیچ ...
احد رحیم زاده،    تهران،   تماس: 55428219-55428218-55424559
قيمت: 0
30/3/03
فولاد کربنی-فولاد ابزار کربنی-فروش فولاد کربنی
فولاد کربنی-فولاد ابزار کربنی-فروش فولاد کربنی
فروش فولاد کربنی ((قیمت مناسب)) فولاد ck45 - فولاد ck60- فولاد ms60-فولاد ck35-فولاد 1740-فولاد 1221-فولاد 1191-فولاد 1181 فولاد ... کربنی ((قیمت مناسب)) فولاد ck45 - فولاد ck60- فولاد ms60-فولاد ...
رسول دلاکان/فولاد رسول دلاکان،    تهران،   تماس: 09122136675
30/3/03
تسمه ترانس - تسمه نورد- تسمه فولادی-تسمه فابریک
تسمه ترانس - تسمه نورد- تسمه فولادی-تسمه فابریک
فروش انواع تسمه فولادی و استیل شامل: تسمه نوردی، تسمه فولادی، تسمه استیل، تسمه فابریک، تسمه ترانس، تسمه ماشینکار تسمه ... فروشنده انواع تسمه SPK-SPKR-SPKNL-Mo40-Ck45-آموتیت-cmsk می باشد. استیل ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
30/3/03
فولاد ساختمانی-ASTM-فولاد سازه ای- فروش فولاد
فولاد ساختمانی-ASTM-فولاد سازه ای- فروش فولاد
فروش فولاد ساختمانی ((قیمت مناسب)) فولاد mo40-فولاد A36- - فولاد ck45 - فولاد A283 - فولاد st52- فولاد st37 ورق - لوله - تسمه- ... فولاد mo40-فولاد A36- - فولاد ck45 - فولاد A283 - فولاد st52- فولاد ...
رسول دلاکان،    تهران،   تماس: 02128423820
30/3/03
ورق کربن استیل - لوله کربن استیل - فولاد کربن استیل
ورق کربن استیل - لوله کربن استیل - فولاد کربن استیل
ورق کربن استیل - لوله کربن استیل - فولاد کربن استیل - میلگرد کربن استیل فروشگاه فولاد رسول دلاکان == با ربع ... لوله کربن استیل- کربن استیل – ck45 – ck60 – st52 – SAAB- -st37 AHSS– ...
fooladrasuldalakan،    تهران،   تماس: 09122136675
30/3/03
ck60-فولادck60-قیمت1221-تسمهck60-میلگرد
ck60-فولادck60-قیمت1221-تسمهck60-میلگرد
ck60-فولادck60-قیمت1221-تسمهck60-میلگردck60-تسمه فولادی-فروش فولاد ck60 از دسته فولاد های آلیاژی عملیات حرارتی پذیر می ... پذیری بیشتر نسبت به فولاد ck45 را برشمرد که برای مقاطع ...
رسول دلاکان/فولاد رسول دلاکان،    تهران،   تماس: 02128423820
قيمت: 0000
30/3/03
فولاد پلسازی-فروش فولاد ساختمانی-فولاد ساخت پل
فولاد پلسازی-فروش فولاد ساختمانی-فولاد ساخت پل
فروش فولاد پلسازی ((بهترین قیمت)) فروش فولاد A36- فولاد A283- فولاد A285-فولاد -A516فولاد st52-فولاد st37-فولاد mo40-فولاد ... st52-فولاد st37-فولاد mo40-فولاد ck45 پل های فلزی سازه های ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
30/3/03
فولاد پلسازی-فولاد ساخت پل-فروش فولاد ساختمانی
فولاد پلسازی-فولاد ساخت پل-فروش فولاد ساختمانی
پلهای فلزی سازه های فلزی: سازه هایی هستند که مصالح آن در تحمل بارهای پل ها و یا بارهای زنده نقش بسیار مهمی ... st52-فولاد st37-فولاد mo40-فولاد ck45 فولاد رسول دلاکان ...
رسول دلاکان/فولاد رسول دلاکان،    تهران،   تماس: 02128423820
30/3/03
فولاد ساختمانی-فروش فولاد ASTM-فولاد سازه ای
فولاد ساختمانی-فروش فولاد ASTM-فولاد سازه ای
فروش فولاد ساختمانی ((بهترین قیمت)) فولاد mo40-فولاد A36- فولاد ck45 - فولاد A283 - فولاد st52- فولاد st37 ورق - لوله - تسمه- ... قیمت)) فولاد mo40-فولاد A36- فولاد ck45 - فولاد A283 - فولاد st52- فولاد ...
استیل دی،    تهران،   تماس: 02166396590
30/3/03
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد مقاوم به حرارت
فولاد مقاوم به حرارت : فولاد ck45 - فولاد mo40-فولاد 6582-فولاد 4841 اصطلاح های دمای بالا و پایین کاملاً به محیط طبیعی ... مقاوم به حرارت : فولاد ck45 - فولاد mo40-فولاد 6582-فولاد ...
رسول دلاکان/فولاد رسول دلاکان،    تهران،   تماس: 02128423820
1(1 تا 50 از بیش از 50 مورد)فروش میلگرد CK45  فروش شفت CK45 - ck45  ورق ck45 - ck45  میلگرد ck45 - ck45
ورق ck45 - ck45 میلگرد ck45-قیمت میلگرد ck45-فروش میلگرد ck45-فولاد ck45-میلگرد فولادی ck45 - ck45 فروش ورق هاردوکس 400, هاردوکس 500, ورق ولداکس 700  ,mo40, ck45, ck60, A387, A516 - ck45
ورق ST52 ، CK45 ، MO40 , ST37 - ck45 میلگرد 1191-فولاد ابزار 1191-میلگرد 1060-میلگرد v945-میلگرد ck45-فولاد 1191 - ck45  فروش ورق های فلزی CK45 ، CK60 ، A36 ، A516 ، 16M  - ck45
میلگرد فولاد ck45 یزد - ck45 فولاد ck45-قیمت فولاد ck45-فروش فولاد ck45-فولاد آلیاژی ck45 - ck45 میلگرد دوپولیش ck45 - ck45
میلگرد ترانسck45-فولاد ck45-میلگرد صیقلی - ck45 فروش میلگرد CK45 پلیش - ck45 فروش ورق های فلزی ، A516 ، A35 ، CK60 ، CK45 ، 16M - ck45

Loading...
Image کاملترین پکیج آموزش رزین Special Ad 5 starکاملترین پکیج آموزش رزین
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094
Image بشکه 120 لیتری پلاستیکی Special Ad 5 starبشکه 120 لیتری پلاستیکی
ساحل اتحاد
تلفن:04432723391
Image آموزش غیر حضوری رزین اپوکسی Special Ad 5 starآموزش غیر حضوری رزین اپوکسی
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094
Image دستگاه کیسه فروشگاهی بدون واسطه Special Ad 5 starدستگاه کیسه فروشگاهی بدون واسطه
صنایع ماشین سازی
تلفن:09187078905


Eforosh Telegram Eforosh instagram
نصب نسخه جدید iOS اپلیکیشن ایفروش بعدا