Search

پنجشنبه 3 بهمن 1398

منو

آگهی های تهمینه یزذان بخش2/11/98

شرکت فرش دارکوب-آموزش تابلوفرش
آموزش بافت تخصصی تابلوفرش با مدرک فنی وحرفه ای    تهیه لوازم بافت وابزار    بیمه تامین اجتماعی ...11116
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743-09122149427
قيمت: 250000تومان

2/11/98

کاردرمنزل با آموزش بافت تابلوفرش
آموزش بافت تخصصی تابلوفرش با مدرک فنی وحرفه ای    تهیه لوازم بافت وابزار    بیمه تامین اجتماعی ...9920
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 250000تومان

2/11/98

آموزش قالیبافی وتابلوفرش بامدرک رسمی نماینده فرش دارکوب
آموزش تابلو فرش        آموزش تضمینی انواع فرش و تابلو فرش های نفیس وگلیم و گبه    1) ...6517
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743-09122149427
قيمت: 250000تومان

2/11/98

شرکت فرش دارکوب تهران(نماینده مرکزی برای کل ایران)
آموزش تخصصی بافت تابلوفرش    تضمین کاردرمنزل بادرامدمناسب    تهیه نخ و نقشه و ابزار    مدرک ...4463
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743

2/11/98

شرکت فرش دارکوب تهران
آموزش تضمینی بافت تابلوفرش بامدرک رسم    ثهیه لوازم قالیبافی    بیمه قالیبافی و بازنشستگی    وام ...4058
بازدید

تهمینه یزدان بخش،    تهران،   تماس: 88251743-09122149427
قيمت: 150000تومان

2/11/98

نمایندگی فرش دارکوب امروزدرتهران
*****آموزشگاه قالی بافی باغ گره*****    *آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی    *تضمین کار درمنزل ...3129
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

بابافت فرش وتابلوفرش صاحب یک شغل خانگی مناسب شوید وازدرآمدآن لذت ببرید
آموزش تضمینی بافت تابلوفرش بامدرک رسمی وفنی وحرفه ای    تهیه ابزاربافت -نخ ونقشه-دار    وام ...2754
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

آموزشگاه قالیبافی باغ گره
موزش تضمینی بافت تابلوفرش بامدرک رسمی وفنی وحرفه ای    تهیه ابزاربافت -نخ ونقشه-دار    وام وبیمه ...2745
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

آموزش بافت تابلوفرش حتی در آپارتمان
آموزش بافت تخصصی تابلوفرش با مدرک فنی وحرفه ای    تهیه لوازم بافت وابزار    بیمه تامین اجتماعی ...2188
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743-09122149427
قيمت: 150000تومان

2/11/98

سایت فرش وتابلوفرش باغ گره
آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی بامدرک فنی وحرفه ای     آموزش گلیم بافی*گبه    *تضمین ...2169
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

آموزش فرش بافی بامدرک رسمی فنی وحرفه ای
آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی    *تضمین کارپس ازآموزش    *کسب درآمدمناسب ودایم    *بیمه ...2147
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

آموزش بافت فرش وتالوفرش بامدرک رسمی فنی وحرفه ای
آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی    *تضمین کار درمنزل پس ازآموزش    *کسب درآمدمناسب ودایم    *بیمه ...1897
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

بابافت تابلوفرش صاحب یک شغل خانگی مناسب
آموزش تضمینی بافت تابلوفرش بامدرک رسمی وفنی وحرفه ای    تهیه ابزاربافت -نخ ونقشه-دار    وام ...1823
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

تابلوفرش هدیه ای مناسب برای همه ی سنین
آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی    *تضمین کار درمنزل پس ازآموزش    *کسب درآمدمناسب ودایم    *بیمه ...1808
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

اموزشگاه فرش بافی باغ گره درغرب تهران بامدرک رسمی فنی وحرفه ای
بابافت فرش وتابلوفرش صاحب یک شغل خانگی مناسب شوید وازلحظات بافت آن لذت ببرید1029
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 88251743
قيمت: 200000تومان

2/11/98

فروشگاه نخ ونقشه باغ گره
فروش نخ ونقشه فرش وتابلوفرش ولوازم قالی بافی بالرسال رایگان ازدرب کارخانه به تمام نقاط ایران    ازنمونه ...5
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 09122149427

2/11/98

آموزشگاه قالی بافی باغ گره
آموزش تضمینی بافت فرش وتابلوفرش به صورت حرفه ای درآموزشگاه باغ گره    نماینده رسمی شرکت فرش دارکوب ...4
بازدید

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 09122149427
قيمت: 250000تومان

2/11/98

تهمینه یزذان بخش،    تهران،   تماس: 09122149427
1(1 تا 18 از 18 مورد)
کاملترین پکیج آموزش رزین
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094