Search

دوشنبه 10 بهمن 1401

منو

آگهي هاي لوازم


11/11/01
تولید، واردات، عرضه و فروش محصولات شیمیایی و آزمایشگاهی مرک آلمان MERCK و سیگما sigma و ... در ایران

تولید، واردات، عرضه و فروش محصولات شیمیایی و آزمایشگاهی مرک آلمان MERCK و سیگما sigma و ... در ایران
شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما    شرکت دانش بنیان زیست آزما    مشهد، دانشگاه فردوسی ، مرکز رشدشماره ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830، 38767357-051

11/11/01
کیت پی سی آر pcr کامل چم بایوتک

کیت پی سی آر pcr کامل چم بایوتک
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک    کیت پی سی آر pcr کامل چم بایوتک    کیتی ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    تهران،  

11/11/01
عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان و سیگما آمریکا، مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی در مشهد در ایران

عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان و سیگما آمریکا، مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی و ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان و سیگما آمریکا، مواد ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش ویژه انواع رنگهای آزمایشگاهی شرکت چم بیوتک

فروش ویژه انواع رنگهای آزمایشگاهی شرکت چم بیوتک
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک    فروش ویژه انواع رنگهای آزمایشگاهی شرکت ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209
قيمت: 1

11/11/01
انواع محیط کشتهای آماده میکروبی، گیاهی و... مشهد

انواع محیط کشتهای آماده میکروبی، گیاهی و... مشهد
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک    انجام پروژه های تحقیقاتی و    انواع ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    تهران،  
قيمت: 1

11/11/01
هورمون ریشه زایی مخصوص باغبانی رز، گردو و... چم بیوتک

هورمون ریشه زایی مخصوص باغبانی رز، گردو و... چم بیوتک
هورمون ریشه زایی مخصوص باغبانی    شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک    دانشگاه ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    تهران،   تماس: 09150556209
قيمت: 1

11/11/01

فروش عمده ابزارالات پلاستیکی ازمایشگاهی
فروش عمده ابزارالات پلاستیکی ازمایشگاهی    شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    شرکت دانش بنیان زیست ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،   تماس: 00989152417830

11/11/01
تولید و فروش ویژه محیط کشت BG11 در چم بیوتک

تولید و فروش ویژه محیط کشت BG11 در چم بیوتک
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک    عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209
قيمت: 1

11/11/01
فروش عمده دستکش وینیل، لاتکس و نیتریل

فروش عمده دستکش وینیل، لاتکس و نیتریل
فروش عمده دستکش وینیل، لاتکس و نیتریل    شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    شرکت دانش بنیان زیست ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،   تماس: 09152417830

11/11/01
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک

شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک    عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209
قيمت: 1

11/11/01

فروش مواد ازمایشگاهی و مواد شیمیایی، لوازم مصرفی و ابزارآلات در بجنورد
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان و سیگما آمریکا، مواد ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش ویژه انواع استات ها شرکت چم بیوتک

فروش ویژه انواع استات ها شرکت چم بیوتک
فروش ویژه انواع استات ها شرکت چم بیوتک        استات ها یک گروه بسیار کاربردی از مواد شیمیایی ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک ،    خراسان،   تماس: 09150556209
قيمت: 1

11/11/01
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما بیرجند عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان و سیگما آمریکا، مواد شیمیایی و آزمایشگاهی،بیوتکنولوژی و بیولوژی بیرجند

شرکت دانش‌بنیان زیست آزما بیرجند عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان و سیگما آمریکا، مواد شیمیایی ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما بیرجند    عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان و سیگما آمریکا، ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09151023196

11/11/01
فروش ویژه TDZدر شرکت چم بیوتک

فروش ویژه TDZدر شرکت چم بیوتک
فروش ویژه TDZدر شرکت چم بیوتک    تیدیازورون TDZ یک تنظیم کننده رشد است که برای ریز ازدیادی و بصورت مکمل ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209
قيمت: 1

11/11/01
فروش مواد ازمایشگاهی و مواد شیمیایی، لوازم مصرفی و ابزارآلات در زاهدان

فروش مواد ازمایشگاهی و مواد شیمیایی، لوازم مصرفی و ابزارآلات در زاهدان
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما زاهدان    عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان و سیگما آمریکا، ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،  

11/11/01
فروش ویژه انواع بافرها شرکت چم بیوتک

فروش ویژه انواع بافرها شرکت چم بیوتک
فروش ویژه انواع بافرها شرکت چم بیوتک        محلول های بافر در برابر تغییر PH ناشی از اضافه شدن ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209
قيمت: 1

11/11/01
فروش ویژه سمپلرهای چندکاناله اپندورف

فروش ویژه سمپلرهای چندکاناله اپندورف
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    کمپانی اپندورف به عنوان یکی از قدیمی ترین سازندگان سمپلرهای تک کاناله ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش ویژه دستگاه آب مقطرگیری شرکت چم بیوتک

فروش ویژه دستگاه آب مقطرگیری شرکت چم بیوتک
فروش ویژه دستگاه آب مقطرگیری شرکت چم بیوتک    از دستگاه آب مقطر گیری (Water Distiller) یا دستگاه تقطیر آزمایشگاهی ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209

11/11/01
نمایندگی سمپلرهای چندکاناله اپندورف

نمایندگی سمپلرهای چندکاناله اپندورف
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    کمپانی اپندورف به عنوان یکی از قدیمی ترین سازندگان سمپلرهای تک کاناله ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش ویژه محیط کشت باکتری شرکت چم بیوتک

فروش ویژه محیط کشت باکتری شرکت چم بیوتک
فروش ویژه محیط کشت باکتری شرکت چم بیوتک        از محیط‌های تخصصی در شناسایی باکتری‌ها استفاده ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک ،    خراسان،   تماس: 09150556209
قيمت: 1
اول قبلي123456789101112131415بعدي آخر(81 تا 100 از بیش از 2000 مورد)
فروشگاه کفش
کفش آرجی
تلفن:02634415531
مشاوره و فروش انواع تجهیزات پزشکی - درمان شو
فروشگاه اینترنتی تجهیزات
تلفن:02128424760
مشاوره و فروش انواع تجهیزات دامپزشکی
شرکت تجهیزات دامپزشکی
تلفن:02128426485
مرکز خرید و فروش سگ چاوچاو
police.dog.orginal
تلفن:09128594329