Search

سه شنبه 11 بهمن 1401

منو

آگهي هاي لوازم


11/11/01
طراحی و تولید انواع هودهای آزمایشگاهی زیست آزما در مشهد

طراحی و تولید انواع هودهای آزمایشگاهی زیست آزما در مشهد
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    طراحی و تولید انواع هودهای آزمایشگاهی زیست آزما در مشهد    عرضه ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی در ایران

فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی در ایران
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی در ایران    عرضه انواع ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش ویژه انواع آگارز و آگار خالص زیست آزما مشهد

فروش ویژه انواع آگارز و آگار خالص زیست آزما مشهد
فروش ویژه انواع آگارز و آگار خالص زیست آزما مشهد    شرکت دانش بنیان زیست آزما با واردات انواع آگار ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش لوازم و مواد مورد نیاز جهت کشت بافت سلولی و جانوری شرکت چم بیوتک مشهد

فروش لوازم و مواد مورد نیاز جهت کشت بافت سلولی و جانوری شرکت چم بیوتک مشهد
فروش لوازم و مواد مورد نیاز جهت کشت بافت سلولی و جانوری شرکت چم بیوتک مشهد    فروش تمامی تجهیزات و لوازم ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    تهران،   تماس: 09150556209_05135237665

11/11/01
فروش زیرکونیوم، استات زیرکونیوم، کلرید زیرکونیوم، سولفات زیرکونیوم شرکت زیست آزما

فروش زیرکونیوم، استات زیرکونیوم، کلرید زیرکونیوم، سولفات زیرکونیوم شرکت زیست آزما
فروش زیرکونیوم، استات زیرکونیوم، کلرید زیرکونیوم، سولفات زیرکونیوم شرکت زیست آزما    شرکت دانش بنیان ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830
قيمت: 1

11/11/01
فروش لوازم و مواد مورد نیاز جهت کشت بافت گیاهی شرکت چم بیوتک مشهد

فروش لوازم و مواد مورد نیاز جهت کشت بافت گیاهی شرکت چم بیوتک مشهد
فروش لوازم و مواد مورد نیاز جهت کشت بافت گیاهی شرکت چم بیوتک مشهد    فروش تمامی تجهیزات و لوازم و مواد ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209_05135237665

11/11/01
فروش حلال، ستون و استانداردهای  HPLCشرکت زیست آزما

فروش حلال، ستون و استانداردهای HPLCشرکت زیست آزما
فروش حلال، ستون و استانداردهای HPLCشرکت زیست آزما    در آنالیز HPLC از مایعات به عنوان حامل برای انتقال ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830
قيمت: 1

11/11/01
فروش ویژه پروتئیناز K و دیگر آزیمهای سلولی در شرکت زیست آزما

فروش ویژه پروتئیناز K و دیگر آزیمهای سلولی در شرکت زیست آزما
فروش ویژه پروتئیناز K و دیگر آزیمهای سلولی در شرکت زیست آزما            یکی از کاربردهای ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830
قيمت: 1

11/11/01
فروش ویژه دستگاه آب مقطرگیری شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما

فروش ویژه دستگاه آب مقطرگیری شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما
شرکت دانش بنیان زیست آزما    فروش ویژه دستگاه آب مقطرگیری شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما    از ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،   تماس: 09152417830
قيمت: 1

11/11/01
فروش ویژه مواد مغذی و شیمیایی مورد استفاده در کشت هیدروپونیک شرکت چم بیوتک

فروش ویژه مواد مغذی و شیمیایی مورد استفاده در کشت هیدروپونیک شرکت چم بیوتک
فروش ویژه مواد مغذی و شیمیایی مورد استفاده در کشت هیدروپونیک شرکت چم بیوتک        کشت هیدروپونیک ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209

11/11/01
فروش ویژه مواد استخراج طلا سدیم متابی سولفیت کلرید قلع، کلرید مس، سولفت آهن، اسید نیتریک، اسید کلریدریک، سیانید، محلول سدیم سیانید، اسید سولفوریک، تیز

فروش ویژه مواد استخراج طلا سدیم متابی سولفیت کلرید قلع، کلرید مس، سولفت آهن، اسید نیتریک، اسید کلریدریک، ...
شرکت دانش بنیان زیست آزما    فروش ویژه مواد استخراج طلا سدیم متابی سولفیت کلرید قلع، کلرید مس، سولفت ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش ویژه انواع بافرهای بیوتکنولوژی استخراج آنزیمی کاتالاز پراکسیداز فسفات سالین چم بیوتک مشهد

فروش ویژه انواع بافرهای بیوتکنولوژی استخراج آنزیمی کاتالاز پراکسیداز فسفات سالین چم بیوتک مشهد
فروش ویژه انواع بافرهای بیوتکنولوژی استخراج آنزیمی کاتالاز پراکسیداز فسفات سالین چم بیوتک مشهد     ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    تهران،   تماس: 09150556209_05135237665

11/11/01
فروش ویژه مواد اولیه شوینده عمده و خرد زیست آزما مشهد

فروش ویژه مواد اولیه شوینده عمده و خرد زیست آزما مشهد
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    فروش ویژه مواد اولیه شوینده عمده و خرد زیست آزما مشهد     فروش ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش تمامی مواد و ابزارآلات مربوط به کشت بافت و ریز ازدیادی مشهد

فروش تمامی مواد و ابزارآلات مربوط به کشت بافت و ریز ازدیادی مشهد
فروش تمامی مواد و ابزارآلات مربوط به کشت بافت و ریز ازدیادی مشهد        عرضه انواع محصولات و ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209_05135237665

11/11/01
فروش تمامی مواد و ابزارآلات مربوط به کشت بافت و ریز ازدیادی مشهد

فروش تمامی مواد و ابزارآلات مربوط به کشت بافت و ریز ازدیادی مشهد
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما    فروش تمامی مواد و ابزارآلات مربوط به کشت بافت و ریز ازدیادی مشهد    عرضه ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،   تماس: 09152417830
قيمت: 1

11/11/01
فروش ویژه انواع کاغذ صافی و فیلتر سرسرنگی زیست آزما مشهد

فروش ویژه انواع کاغذ صافی و فیلتر سرسرنگی زیست آزما مشهد
فروش ویژه انواع کاغذ صافی و فیلتر سرسرنگی زیست آزما مشهد    کاغذ صافی کاغذی نیمه‌تراوا است که مانع ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    تهران،   تماس: 09152417830
قيمت: 1

11/11/01

فروش ویژه انواع بافرهای بیوتکنولوژی چم بیوتک مشهد
وجود محلول بافر در انجام آزمایشات اهمیت زیادی دارد. از این رو محلول های بافر مختلفی بر اساس نیازهای آزمایشگاهی ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209_05135237665
قيمت: 1

11/11/01
فروش ویژه انواع بافرهای بیوتکنولوژی استخراج آنزیمی کاتالاز پراکسیداز فسفات سالین زیست ازما مشهد

فروش ویژه انواع بافرهای بیوتکنولوژی استخراج آنزیمی کاتالاز پراکسیداز فسفات سالین زیست ازما مشهد
فروش ویژه انواع بافرهای بیوتکنولوژی استخراج آنزیمی کاتالاز پراکسیداز فسفات سالین زیست ازما مشهد     ...
شرکت دانش‌بنیان زیست آزما،    خراسان،   تماس: 09152417830

11/11/01
فروش ویژه پروتئیناز K و دیگر آنزیمهای سلولی در شرکت چم بیوتک

فروش ویژه پروتئیناز K و دیگر آنزیمهای سلولی در شرکت چم بیوتک
یکی از کاربردهای اصلی پروتئیناز K حذف DNase و RNase در فرایند استخراج اسید نوکلئیک است.    این آنزیم حداقل ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209_05135237665
قيمت: 1

11/11/01
فروش ویژه تیترازولهای مرک آلمان شرکت چم بیوتک مشهد

فروش ویژه تیترازولهای مرک آلمان شرکت چم بیوتک مشهد
محلول استاندارد حجم سنجی (تیترازول)، محلولی است به صورت آمپول که حاوی غلظتی مشخص و بسیار دقیق از ماده موردنظر ...
شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک،    خراسان،   تماس: 09150556209_05135237665
قيمت: 1
اول قبلي12345678910111213141516بعدي آخر(101 تا 120 از بیش از 2000 مورد)
مشاوره و فروش انواع تجهیزات دامپزشکی
شرکت تجهیزات دامپزشکی
تلفن:02128426485
مرکز خرید و فروش سگ چاوچاو
police.dog.orginal
تلفن:09128594329
فروشگاه کفش
کفش آرجی
تلفن:02634415531
مشاوره و فروش انواع تجهیزات پزشکی - درمان شو
فروشگاه اینترنتی تجهیزات
تلفن:02128424760